[ Webhosting profitux.cz ]
3. 9. 2010 (14:45) | kategorie: Sběratelství | autor: Paja | Tisk

Poštovní známky

Poštovní známky používáme v každodenním životě. Některé z nich ale mají vztah i skautingu a nebo k Jaroslavu Foglarovi.

Skautská pošta

Známka skautské pošty - 20 haléřůZnámka skautské pošty - 20 haléřů
Známka skautské pošty - 10 haléřůZnámka skautské pošty - 10 haléřů

Vůbec první známky po vzniku Československé republiky byly právě skautské A to doslova, nejen motivem. Když vznikla 28. října Československá republika, přihlásili se skauti do služby Národního výboru. Hned druhý den začala fungovat skautská kurýrní pošta a byly vydány vůbec první skautské známky. Tyto vlastně první známky Československa (zároveň první skautské známky na světě) nesly nápis Pošta českých skautů ve službách národní vlády [1]. Existovaly ve dvou barevných a nominálních variantách - modrá 10 haléřová pro dopisnice a tiskopisy, červená 20 haléřová pro dopisy a telegramy.

Zmíněná služba fungovala do vzniku Československé pošty. Pošta českých skautů byla obnovena pouze 21. 12. 1918, při příjezdu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti; skautské známky byly přetisknuty textem „Příjezd presidenta Masaryka“ [1].

Obálka publikace Skautská filatelie na našem územíObálka publikace Skautská filatelie na našem území

Skautské známky

80 let čs. skautingu - A. B. Svojsík80 let čs. skautingu - A. B. Svojsík

Na známky se ale skauti velmi dlouho nedostali. Zlom nastal až v roce 1991, kdy byla vydána známka Antonín Benjamín Svojsík. Její nominální hodnota byla 3 Kčs. Známka připomněla 80 let českého skautingu.

Přesto však skautská filatelie mezi léty 1918 a 1991 není nezajímavá. Najdeme různá skautská příležitostná razítka, dopisnice se skautskými motivy, přetisky, poštovní obálky a dvojlisty, dopisnice nebo pamětní listy. Podrobně se touto tematikou zabývá publikace Skautská filatelie na našem území od Ivana Vápenky z roku 2004. Je celá vytištěna na křídovém papíře a obsahuje mnoho vyobrazení popisovaných artefaktů.

EUROPA: 100 let skautingu - 2007EUROPA: 100 let skautingu - 2007

Další skautská známka vyšla 9. května roku 2007 [2], ke 100. výročí založení světového skautingu. Na známce je zobrazen skautský tábor u řeky a také znak Junáka - svazu skautů a skautek České republiky. Autorem grafického návrhu je Jiří Petráček a rytinu vytvořil Jaroslav Tvrdoň. Známka má nominální hodnotu 11 Kč a má čtvercový tvar o rozměrech 33 x 33 mm. Ke známce byla samozřejmě vyrobena „Obálka prvního dne“ - FDC.

EUROPA: 100 rokov skautingu - 2007EUROPA: 100 rokov skautingu - 2007

Známka připomínající založení skautingu vyšla i na Slovensku. 30. května 2007 ji vydala Slovenská pošta, a.s. Tato známka (podobně jako česká) patří do emisního řádu EUROPA. Autorem se stal malíř Peter Uchnár. Nominální hodnota známky je 18 slovenských korun a její rozměry jsou 44 x 27 mm.

Ke 100 letům českého skautingu vydala Česká pošta 2. 5. 2012 známku v nominální hodnotě 21 Kč, čtvercového tvaru s rozměry 33 x 33 mm. Jsou na ní vyobrazeni skauti hledící na tábor v lese a skautský znak [3]. Návrh na její vydání podal Klub skautských sběratelů Junáka na počátku roku 2010 [4]. Autorem výtvarného návrhu byl Českou poštou stanoven Marko Čermák. O technickou realizaci se postaral rytec Miloš Ondráček, který též ryl známku k 80 letům skautingu (1991) a 100 letům Rychlých šípů (2007). V den vydání proběhl dvakrát křest známky, nejprve „poštovní“ na hlavní poště v Jindřišské a poté „junácký“ v Muzeu hlavního města Prahy. Ke známce také existuje obálka prvního dne (FDC) včetně příležitostného razítka.

FDC - 100 let skautingu - 2007FDC - 100 let skautingu - 2007

FDC - 100 let českého skautingu - 2012FDC - 100 let českého skautingu - 2012

Foglarovské známky

Dětem: Rychlé šípyDětem: Rychlé šípy

Známka s foglarovským motivem je zatím pouze jedna. V emisi „Dětem“ vyšla 30. 5. 2007 [5] v nákladu 1 260 000 známka, která je věnovaná Rychlým šípům. Práce na známce začaly již v únoru 2006. Emise byla schválena 15. 6. 2006. Známka má nominální hodnotu 7,50 Kč [5]. Pokřtěna byla 30. 5. 2007 na výstavě Od Bobří řeky do Stínadel v Muzeu hlavního města Prahy. Z několika návrhů nakonec komise vybrala Fischerovu kresbu z obálky „hlasatelského“ vydání Záhady hlavolamu z roku 1940. Obrázek však musel být graficky upraven pro formát známky (40 x 23 mm). V den prvního vydání vyšla tzv. „Obálka prvního dne“. Na ní je známka orazítkovaná „razítkem prvního dne“ na kterém je list ginkga a Foglarův podpis. V levé části obálky je kresba Rychlých šípů s Bublinou v původní Fischerově kresbě, která byla použita na letáku ke čtyřčíslu v roce Vpředu 1947. Také vyjde tzv. „sešitek“. V sešitku velkém 8*13 cm je 8 známek, 4 kupóny (rozměry 19 x 23 mm) s portrétem Jaroslava Foglara, na přední straně motiv s Rychlými šípy a na zadní stručný Foglarův životopis. V tiskových arších je tato známka po třiceti kusech.

FDC - Rychlé šípyFDC - Rychlé šípy
Sešitek známek - Rychlé šípy - přední stranaSešitek známek - Rychlé šípy - přední strana
Sešitek známek - Rychlé šípy - zadní stranaSešitek známek - Rychlé šípy - zadní strana
Sešitek známek - Rychlé šípy - středSešitek známek - Rychlé šípy - střed

Použitá literatura

[1] Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území, vydáno nákladem vlastním, Praha, 2004

[2] EUROPA: Skauting [online], [citováno 3. 9. 2010]. Dostupné z <http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/europa--skauting-id19791/>

[3] 100. výročí založení českého skautingu [online], [citováno 24. 7. 2012]. Dostupné z <http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/100--vyroci-zalozeni-ceskeho-skautingu-id37615/>

[4] Známku ke století českého skautingu vytvořil Marko Čermák [online], [citováno 31. 7. 2013]. Dostupné z <http://www.bohousek.cz/clanek-2012040004-znamku-ke-stoleti-ceskeho-skautingu-vytvoril-marko-cermak.html>

[5] Dětem - J. Foglar: Rychlé šípy [online], [citováno 3. 9. 2010]. Dostupné z <http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/detem---j--foglar--rychle-sipy-id19793/>

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015