[ Webhosting profitux.cz ]
14. 9. 2010 (13:05) | kategorie: Zajímavosti | autor: Paja | Tisk

Přehled bobříků

Bobr evropskýBobr evropský

Bobříci jsou určité zkoušky, které vymyslel Jaroslav Foglar. Jedná se o pozměněné skautské odborky a zkoušku tří orlích per. Bobříci skautské zkoušky nevylučují - to znamená, že mlčení lze držet pro bobříky i pro Tři orlí pera. Přestože tato myšlenka nebyla proti skautingu, někteří činovníci označili bobříky za ničitele skautských dovedností. Bobříci byli poprvé uvedeni v knize Hoši od Bobří řeky. Ti, kteří bobříka ulovili, přišili si na košili dřevěné kolečko, které mělo stejnou barvu jako bobřík. U druhé třináctky bobříků, která byla vymyšlena pro druhý díl „Hochů“ – Strach nad Bobří řekou, měli bobříci stejnou barvu, ale „Hoši“ si přišívali místo koleček dřevěné čtverečky.

V příběhu Rikitan vymýšlel všechny bobříky podle příběhu o chlapci Royi. V tomto příběhu ho indián Svištící šíp zkoušel, jestli vydrží tolik, jako indiánští hoši. Jednou našel Roy v podkroví srubu staré železné skoby a umínil si, že všech třináct ozdobí bobřími kůžemi. Tyto hřeby s kůžemi se staly symbolem třinácti bobříků. Celý příběh o Royovi provází knihy Hoši od Bobří řeky a Strach nad Bobří řekou.

Původně bylo bobříků pouze 13, ale po napsání Strachu nad Bobří řekou se jejich počet zdvojnásobil.

 • 1. bobřík mrštnosti: Pokud chceš ulovit prvního bobříka, musíš být rychlý a hbitý jako Roy. Požadované výkony jsou uvedeny v tabulce.
  Chlapci 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída
  Běh 50 m (s) 8,5 8 7,5    
  Běh 60 m (s)     8,7 8,4 8,1
  Běh 100 m (s)         14
  Skok vysoký (cm) 100 110 120 125 130
  Skok daleký (cm) 340 360 380 400 420
  Dívky 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída
  Běh 50 m (s) 9 8,8 8,4    
  Běh 60 m (s)     8,8 8,5 8,3
  Běh 100 m (s)         15
  Skok vysoký (cm) 100 110 115 120 125
  Skok daleký (cm) 340 360 370 380 390
 • 2. bobřík míření: Ulovení bobříka je podmíněno min. 80 % úspěšnými pokusy ze 100 o vhození kamene (popř. jiného předmětu s podobnými vlastnostmi) ze vzdálenosti 7,5 m do čtverce o rozměrech 1 x 1 m. Pokud kámen dopadne do čtverce, ale odrazí se a nebo se vykutálí ven, pokus je platný. Opačně však ne – tedy dopadne-li mimo čtverec a do něj se dostane odrazem, nepočítá se jako vhozený.
 • 3. bobřík záchrany: Pořiď si lékárničku a nauč se poskytovat první pomoc. Zapamatuj si telefonní čísla záchranné služby (155), policie (158), hasičů (150) a integrovaného záchranného systému (112).
 • 4. bobřík plavce: U tohoto bobříka musíš umět to, co bobři dobře znají - plavat. Pro ulovení je potřeba uplavat jakýmkoli stylem nejméně 60 m.
 • 5. bobřík dobrých činů: Pátý bobřík ti ukládá udělat alespoň 100 dobrých činů.
 • 6. bobřík odvahy: Šestý bobřík je jeden z nejtajemnějších. Musíš dojít na nějaké místo, ze kterého máš strach - například místo, kde lidé našli oběšence, na hřbitov,...
 • 7. bobřík květin: Nauč se znát přírodu jako Roy. Poznej tedy alespoň 50 rostlin (stromů, keřů,...) v naší přírodě.
 • 8. bobřík velkého mlčení: Osmý bobřík patří k nejtěžším. Musíš vydržet 24 hodin mlčet.
 • 9. bobřík osamělosti: Od východu Slunce do tmavého soumraku (10 hodin) setrvej o samotě, aniž by tě někdo viděl.
 • 10. bobřík zručnosti: Vyřež 13 koleček o průměru 1 cm a propal do nich dírky jako u knoflíku a obarvi je barvami bobříků. Vyrob také nějakou důmyslnou a užitečnou věc ze dřeva (truhlík, stoličku, model letadla...)
 • 11. bobřík síly: Pětkrát se vytáhni na větev, která je ve stejné výšce jako tvoje napnuté ruce (= 5 shybů).
 • 12. bobřík hladu: Pro ulovení tohoto bobříka musíš vydržet den o hladu. Smíš pouze pít čistou vodu.
 • 13. bobřík ušlechtilosti: ZMĚŇ SVÉ CELÉ CHOVÁNÍ! Buď takový jako Roy nebo Luděk. Nesmíš po 30 dnů použít jediné neslušné slovo, být hrubý, lhát, dělat cokoli nečestného, ošidit nebo podvést někoho... Musíš se pokusit pomáhat co nejvíce lidem a ochraňovat slabší,... Pokud během 30 dnů lovu, ale i po ulovení nějaký z požadavků bobříka porušíš, musíš začít znovu.
 • 14. bobřík indiánských měsíců: Nauč se psát a pojmenovat indiánské měsíce.
 • 15. bobřík hmatu: Poslepu rozděl hromádku geometrických útvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) vystřižených z papíru do čtyř skupin podle tvaru. Za špatně zařazený ústřižek se ti připočítává k času 5 s. Bobříka obdrží hráč s nejlepším časem.
 • 16. bobřík paměti: Zapamatuj si 10 uložených úkolů a ve hře „čísla pod kameny“ si pamatuj alespoň pět čísel ve správném pořadí. (Pod každým z 10 kamenů je jedno dvojciferné číslo. Hráč běží od jednoho kamene k druhému a má za úkol si zapamatovat tato čísla. Po proběhnutí napíše čísla, která si zapamatoval na papír.)
 • 17. bobřík žízně: Za parného dne vydrž 6 hodin bez pití.
 • 18. bobřík hvězd: Nauč se nalézt a určit 10 nevýznamnějších souhvězdí.
 • 19. bobřík ohně: V dešti rozdělej oheň z mokrého dřeva. Oheň ti musí vydržet hořet 5 minut.
 • 20. bobřík času: Dvacátý bobřík ti ukládá, abys odhadl co nejpřesněji dobu jedné hodiny. (Splést se můžeš pouze o 5 minut.)
 • 21. bobřík barev: Obarvi tři kusy bílé látky přírodním barvivem a pojmenuj rostliny, z kterých jsi barvivo získal.
 • 22. bobřík slepoty: Tento těžký bobřík po tobě chce, abys vydržel dvě hodiny se zavázanýma očima. Během lovu se nesmíš hnout ze stanu nebo místnosti, kde lov provádíš.
 • 23. bobřík hbitosti: Při lovu bobříka se smíš pouze pohybovat u stěny dlouhé 2 metry. Ze vzdálenosti 20 metrů tě bude někdo ostřelovat míčky a ty se musíš vyhnout minimálně 80 ze 100.
 • 24. bobřík indiánských signálů: Nauč se přijmout a odeslat v morseovce 12 znaků za minutu a v semaforu 15 znaků za minutu.
 • 25. bobřík uloupených míst: Nasbírej minimálně 50 pohledů českých měst (některá pravidla vyžadují na pohledu znak města). (Pravidlo, dle kterého lovili tohoto bobříka Hoši od Bobří řeky, určovalo, že museli nasbírat 13 pohledů z oblastí, které byly odtrženy od Československa.)
 • 26. bobřík věrnosti: Vydrž jeden rok v nějakém sdružení, oddíle, klubu,...

Lovu bobříků zdar!

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015