[ Webhosting profitux.cz ]
25. 6. 2014 (22:50) | kategorie: RŠ a Stínadla | autor: jiggi | Tisk

Zajímavosti RŠ II - Rodina Mirka Dušína

Když se řekne rodina Rychlých šípů, většině čtenářů si asi vybaví Rychlonožkova otce, nejlépe před, nebo po snu svého ježatého synka (a s rákoskou v ruce).

V kreslených i psaných příbězích Rychlých šípů se rodiče i jiní příbuzní objevují často jen okrajově, ale i z těchto nepatrných rolí se dá s přimhouřením obou očí sestavit alespoň menší obrázek o rychlošípáckém příbuzenstvu.

Pro doplnění jsem přidal účast příbuzných i z „obou čtvrtých dílů“ stínadelské trilogie – Posledního tajemství Jana T. (J. Velinský) a Poselství ze Stínadel (J. Č. Grifin).

V několika pokračováních bych chtěl zmapovat to, co se o rodinách Rychlých šípů můžeme dovědět. Nejprve u každého člena klubu zvlášť, potom u všech dohromady.

V kresleném seriálu se s Mirkovým tatínkem setkáváme už v příběhu Mirek Dušín je odškodněn (23), kdy předává Mirkovi peníze za zničený bicykl.

RŠ Mirek Dušín je odškodněn [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ Mirek Dušín je odškodněn [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ ničí knihu kouzel [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ ničí knihu kouzel [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Poté následuje dlouhá odmlka. Teprve v příběhu RŠ ničí knihu kouzel (90) ho vidíme hned na prvním obrázku, jak Mirkovi říká, aby odnesl pryč z domova knihu kouzel staré Jeremiášky – „Nechci mít takový škvár doma!“ Dnes by za takový škvár dostal od nějakého potrhlého sběratele docela slušné peníze (a možná i tehdy).

Ale pokračujme dále. Mirek tatínka zmiňuje v zimním příběhu RŠ hledají Tondu Pírka (96), kdy Jarkovi (a zřejmě i ostatním) vysvětluje svůj nápad, že by jeho tatínek mohl Tondovi pomoct najít „místo v chlapeckém domově“. To se poté skutečně vyplňuje v přespříštím pokračování, v příběhu Tonda Pírko v chlapeckém domově (98), kde tatínek vyplňuje svůj slib a zařídí, aby se sirotek Tonda dostal do nového domova.

RŠ Tonda Pírko v chlapeckém domově [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ Tonda Pírko v chlapeckém domově [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Ve všech těchto příbězích se Mirkův tatínek objevuje samostatně, bez maminky. Má také stejnou podobu, jakou vidíme i zde na obrázcích. Ta se ale prudce mění v posledním příběhu, kde se objeví oba Mirkovi rodiče – totiž v příběhu RŠ mají dobrou pověst, ale... (238) kresleného Marko Čermákem. Mirkovi rodiče se zde ocitají na policii (bezpečnosti) kvůli výbuchům bouchacích kuliček na tramvajových kolejích, které měl údajně s Rychlými šípy dělat.

RŠ mají dobrou pověst, ale... [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ mají dobrou pověst, ale... [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ maminkám [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ maminkám [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Mirkova maminka se v příbězích objevuje řidčeji, než její manžel. Poprvé je to v příběhu RŠ maminkám (67), kdy jde celý klub poblahopřát všem maminkám. Začíná se samozřejmě u Mirka. Básník s těžkým životem, Rychlonožka, pro Mirkovu maminku složil („To jsem skládal já!“) tyto verše: „Každý, kdo má matičku, dnes jí říká básničku, radostí se třese, když jí kytku nese!“ K tomu zde ještě pro důraz vyje Bublina – „Huíííííííí“.

Maminka je pak zmiňována až po několika letech v předvánočním díle RŠ kupují vánoční dárky (195). Mirek zde vchází do knihkupectví, koupit tři pokračování nějakého příběhu, protože, jak říká na vysvětlenou ostatním – „Ráda čte!“ Maminka se tak naživo objevuje v příbězích je dvakrát a pokaždé vypadá úplně jinak.

Dalšími příbuznými Mirka Dušína, kteří se v seriálu objeví, jsou strýc a (zřejmě) teta ze Zlaté Skalice.

Mirek je i s kamarády z klubu pozván strýcem na prázdniny, kde kromě jiného pomáhají při žních (RŠ na žňových pracech). Španělská korida s uprchlým prasetem se obešla bez asistence Mirkových příbuzných (mimochodem, kromě Slovenska je právě zde Španělsko jedinou konkrétní zemí zmíněnou v seriálu). Strýc se pak objevuje v následujícím příběhu RŠ staví chatu, kde jim po žních pomáhá odvést materiál na její stavbu do Červené rokle. Marně přemýšlím, jestli je to právě strýc, kdo náhle v příštím pokračování RŠ v nebezpečí smrti přiběhne k rokli a varuje je před protrženým Havelským rybníkem, který se na ně žene údolím. Strýc (a snad spolu s tetou) se pak s Rychlými šípy loučí (RŠ u záchranné brzdy) a děkuje jim za pomoc při žních. Mirek tu slibuje, že když bude třeba, přijede i s chlapci z klubu znovu příští léto, ale o jejich případné další cestě do Zlaté Skalice se nic nedovídáme.

RŠ na žňových pracech [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ na žňových pracech [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ u záchranné brzdy [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ u záchranné brzdy [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

V Záhadě hlavolamu jsou Mirkovi rodiče zmiňováni jen nepřímo (s. 153-154): „Kdo ví, co se mu stalo,“ strachoval se Jindra. „Třeba ho doma nechtějí pustit!“ „Nebo si možná na poslední chvíli vzpomněli, že musí jít s prádlem na mandl nebo do sklepa pro brambory!“ dodal Rychlonožka (…).

Ve druhém díle stínadelské trilogie se rodiče Mirka Dušína objeví častěji. Je to právě Mirkův tatínek (s. 12), který se podle Mirka „zná velmi dobře s nějakým pánem, který má občas co dělat ve Stínadlech.“ Právě od tohoto pána a pak svého otce se Mirek dověděl o cedulích jistého sběratele, který za ježka v kleci nabízel motorku. Mirkova maminka si potom vynahrazuje absenci v seriálu typicky maminkovským (správným, ale – ale...) postojem (s. 98 a 99). Mirek totiž polevil v učení (má plnou hlavu Stínadel, která jsou momentálně asi zajímavější než Newtonovy zákony nebo latina). Zároveň je Mirek obviněn Sběračem ze spolčování s Vonty a tak se Rychlé šípy vydají „k Mirkovi do bytu.“ – „Mirkova maminka, (…), se na něho trochu nevlídně podívala, (…). Mirek se zřejmě před jejich příchodem učil. Proto také asi ten nevlídný pohled Mirkovy maminky! Žádní rodiče nevidí rádi, když jejich syna někdo vyrušuje od učení!“ Po kratším vzrušeném rozhovoru mezi Rychlými šípy „se rázně otevřely dveře a dovnitř vešla Mirkova maminka“. Následuje krátká ostrá věta Mirkovi maminky, o tom, že se má učit – což je i vyhazov pro ostatní členy klubu, zároveň je Mirkovi trochu trapně (a komu ne, podobnou situaci zažil snad každý z nás). Následuje výprava Rychlých šípů bez Mirka se Sběračem do Stínadel a ztráta Bubliny. Po důkladném výprasku se rozhodnou opět jít za Mirkem (kterého viděly s Vonty). Mirek už je opět maminčino zlatíčko (s. 109 a 110), protože si známky napravil: „Jarka už tiskne tlačítko zvonku a kdosi jde otevřít. Je to Mirkova maminka. Usmívá se na chlapce povzbudivě, v její tváři není ani stín té rozmrzelosti, s jakou je vítala včera.“ Maminka zároveň Mirkovi potvrzuje alibi, když říká, že se Mirek „dnes učí už od oběda“... Mirek je na chvíli osvobozen z učebního maratonu, což mu ale moc velkou radost asi neudělalo, protože se doví, že Bublina je ztracen a možná i mrtev.

Mirkovi rodiče jsou pak zmiňováni ještě po Mirkově pádu ze žebříku ve Stínadlech (s. 150), kde si poraní hlavu a krvácí. Jarka mu chtěl náplast přivázat ještě obvazem, „aby (…) lépe držela, ale Mirek nechtěl. Obával se, že by s obvazem byl příliš nápadný, i doma by se rodiče velmi polekali. Pouhá náplast nezpůsobí takový úlek.“ A udělal dobře, přesto ale (s. 157) „Maminka byla velmi poděšená, když spatřila na Mirkově hlavě velikou náplast, kterou prosakovala krev. (…) chvíli Mirka litovala, chvíli se zlobila a říkala, že ji Mirek nakonec zase uprosí – a že od svého pátrání ve Stínadlech neustoupí.“

V Tajemství Velkého Vonta se pouze krátce nepřímo setkáme s Mirkovým tatínkem, o kterém Mirek říká (s. 39), že si „dnes někde dlouhodobě vypůjčí“ psací stroj, který pak Rychlé šípy použijí při práci na TAM – TAMU. Je to psací stroj, „který mu dnes otec dovolil sem přinést" (s. 64), totiž do klubovny...

Při četbě Posledního tajemství Jana T. se ze stránek vynoří jen Mirkův tatínek a opět jen nepřímo. Je zmíněn na s. 24, kdy „neznámo jak – zařídil, aby chlapci mohli svůj časopis vydávat dál bez omezení, ne už pod patronátem školy (…)“. Před průzkumem Loretánského rynku (s. 98) si pak Mirek ke svému převleku studenta medicíny „nasadil vypůjčený tatínkův klobouk“.

V Poselství ze Stínadel je Mirkovu příbuzenstvu přidělena významnější úloha – vytvořilo mu totiž nechtěně alibi. Mirek s rodiči totiž v neděli odjel (s. 78-80) „mimo město navštívit nějakou tetičku oslavující životní jubileum.“ Mezitím Mirek Daneš řádil ve Dvorcích. Po návratu do města Mirek Dušín byl s tatínkem (s. 86) u výslechu, kde se vše vysvětlilo a nakonec s oběma sepsali protokol. Mirek později (s. 118) říká, že byl s tatínkem „na veřejném zasedání rady města“, která se týkala asanace – zbourání Stínadel...

Použitá literatura

[1] J. Červinka – Grifin: Poselství ze Stínadel. ODH – oddílová dobrodružná hra, knižnice Třítéčka jako její 21. svazek.

[2] J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, Praha 1999.

[3] J. Foglar: Záhada hlavolamu, Olympia, Praha 1999.

[4] J. Foglar: Stínadla se bouří, Olympia, Praha 1999.

[5] J. Foglar: Tajemství Velkého Vonta, Olympia, Praha 1999.

[6] J. Velinský: Poslední tajemství Jana T., Kapitán Kid a BASET, Libouchec – Praha 2003.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015