[ Webhosting profitux.cz ]
15. 7. 2014 (20:15) | kategorie: RŠ a Stínadla | autor: jiggi | Tisk

Zajímavosti RŠ VI - Rodina Rychlonožky

V kresleném seriálu se teprve až za dlouho nejprve setkáme s Rychlonožkovou maminkou – ve slavném příběhu RŠ přijímají nováčka (65), kdy Rychlonožka přivede domů Bublinu, který bude u každého člena klubu vždy jeden týden (u Metelků si asi vždycky pěkně užívali kvůli té jejich čičince...). Maminka je nejdřív v šoku, ale už toho večera se Bublina stane členem rodiny, který si zabral i Rychlonožkovu postel.

RŠ přijímají nováčka [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ přijímají nováčka [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ v nákladním vagoně [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ v nákladním vagoně [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Tatínek se poprvé mihne příběhem RŠ v nákladním vagoně (80). V něm zjistíme, že pracuje jako posunovač na některém nádraží ve městě, kde Rychlé šípy žijí – je to (s výjimkou Červenáčkova otce malíře) jediná nám známá profese rodičů Rychlých šípů!

Maminku letmo zahlédneme až po letech v příhodě RŠ na svatodušní výpravě (129) v klasické Rychlonožkově situaci před výpravou – posuďte sami...

RŠ na svatodušní výpravě [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ na svatodušní výpravě [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Brzy poté se v příběhu Rychlonožka v říši snů (134) poprvé setkáme s oběma rodiči současně (a přiznejme si, že oba zřejmě podstoupili dočasnou plastickou operaci). Všimněme si, že Rychlonožka má své lůžko v kuchyni a jeho táta si svítí svíčkou.

Rychlonožka v říši snů [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka v říši snů [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Po delší odmlce nás čekají (pokud jde o autora a nedočkavé čtenáře cyklu o šípáckém příbuzenstvu) pravé žně! V příběhu RŠ kupují vánoční dárky (195) Ježoun, pardon – Rychlonožka, zmiňuje maminku (od syna dostane 15 kilo papriky), dědečka (vnukem bude obdarován párátky), babičku (dostane od vnoučka bačkory), tetu Amálku (synovec jí dá – nebo taky Ježíšek – zrcadlo) a tatínka, který od synka dostane novou bouřku – buřinku...

RŠ kupují vánoční dárky [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ kupují vánoční dárky [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

V následujícím pokračování Rychlonožkův Štědrý večer (196) už se s příbuznými setkáme osobně. Nejprve s maminkou a tetou Amálkou, obě se podílejí na přípravě večeře. Jen tak mimochodem – kloboučník měl zřejmě otevřeno na Štědrý den a Rychlonožka tu buřinku sehnal opravdu na poslední chvíli! U stolu vedle stromečku se pak o večeři shromáždili, jak víme od Rychlonožkova tatínka: maminka, babička, „strýčkové, děti a jiné osoby veskrze příbuzné“. Babička opravdu dostala nové bačkůrky a teta Amálka s Pepíčkem (snad jejím synem a tím pádem Rychlonožkovým bratrancem) album na fotografie. Rychlonožka dostal od (ještě veselého) táty kopací míč do klubu.

Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův Štědrý večer [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

A vzápětí přijde zlatý hřeb večera – tatínek dostane od Rychlonožky opravdu velké překvapení. Na tenhle Štědrý večer nikdo z rodiny – a obzvlášť Rychlonožka – nikdy nezapomene.

Je to také jediný příběh, kde se objeví z Rychlonožkovy rodiny někdo jiný než rodiče. Ty spatříme nedlouho po pozoruhodném Štědrém večeru v zimním příběhu RŠ na sáňkařské závody (200), kde tatínek synkovi říká, že pan Breburda půjčí řiditelné saně, čili bob – a všichni mají radost.

RŠ na sáňkařské závody [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ na sáňkařské závody [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ sbírají poštovní razítka [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ sbírají poštovní razítka [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Opět zanedlouho (RŠ sbírají poštovní razítka (206)) Rychlonožkova maminka otevře dveře do pokoje a spatří něco neuvěřitelného.

V příhodě Rychlonožka ve snu vynálezcem (219) se v realitě objeví tatínek a ve snu maminka. Otec není příliš nadšen pohroužením svého synka ve fantastickou četbu (neuvěřitelný let na Měsíc, stejně jako paprsky X, ...). Ve snu zjistíme, že Rychlonožka poslouchá maminku opravdu na slovo. Ale po snu následuje také probuzení – a jedna z nejslavnějších scén s rodiči v dějinách Rychlých šípů.

Rychlonožka ve snu vynálezcem [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka ve snu vynálezcem [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Tatínka pak uvidíme v podobné situaci. Teď (Rychlonožkův indiánský sen (232)) ho štve, že Rychlonožka leží jen v těch Májovkách (ne Mayovkách – a to je opravdu rozdíl) i s tím svým Oldou Šatrhandem. Otec si pak absenci v předchozím snu vynahradil v tomto, v pokračování Rychlonožka u kůlu smrti (233), kde se flegmaticky prohání na koloběžce lovištěm drsných Komančů, zatímco jeho syn je přivázán u neméně drsného kůlu smrti. A následuje už klasické Rychlonožkovo probuzení.

Rychlonožkův indiánský sen [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožkův indiánský sen [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka u kůlu smrti [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka u kůlu smrti [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka u kůlu smrti [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka u kůlu smrti [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Oba rodiče se pak nepochybně vyskytují v příběhu RŠ mají dobrou pověst, ale... (238) - ale je opět otázka, jestli jsou vůbec zachyceni na obrázcích.

V epizodě RŠ hledají hocha se žlutým kolem (249) zjistíme, že Rychlonožkovi bude za 16 let třicet (takže je mu právě 14 let, jestli se nepletu, jak by řekl Sam Hawkens – a určitě taky Rychlonožka, protože Májovky, teda Mayovky četl).

Až po delší době se v příběhu RŠ ztrácejí svou klubovnu (261) mihne Rychlonožkova maminka – a hájí zde Rychlé šípy („Vždyť jsou to hodní chlapci.“) před sousedkami – typickými jedovatými drbnami.

RŠ ztrácejí člena [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ ztrácejí člena [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Podobně se Rychlonožkovi rodiče krátce objeví v navazujícím příběhu RŠ opět pod vlastní střechou (266), kdy maminka říká, že se rozestonala paní domovníková.

RŠ opět pod vlastní střechou [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ opět pod vlastní střechou [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ nosí v zimě čepice [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ nosí v zimě čepice [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Zanedlouho vidíme tatínka v příhodě RŠ nosí v zimě čepice (270), jak zjistí, že venku je mínus dvacet a jak napomíná svého ježatého synka, aby si vzal čepici (která ale Rychlonožkovi způsobuje, že celý jeho půvab je tím pádem v tahu).

Po dalším excelentním Rychlonožkově snu (Rychlonožka ve snu ředitelem školy (285)) je tatínek opět u probuzení svého syna.

Rychlonožka ve snu ředitelem školy [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]Rychlonožka ve snu ředitelem školy [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ se vydávají na skalní říčku [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]RŠ se vydávají na skalní říčku [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, 1999]

Maminku pak nakonec spatříme v příběhu RŠ se vydávají na skalní říčku (291) v klasické situaci, která z členů klubu pravidelně před odjezdem postihuje právě Rychlonožku.

V Záhadě hlavolamu si šla Rychlonožkova a Červenáčkova maminka pro svojí ratolest do klubovny kvůli večeři (s. 23), protože kluci se právě rozhodli vydávat časopis (budoucí TAM-TAM) a na večeři jaksi zapomněli. Maminka je pak zmiňována znovu až ke konci knihy (s. 152), když jí šel Rychlonožka do sklepa pro brambory a spatřil Červenáčka (vyloučeného dočasně z klubu) dívat se klíčovou dírkou do klubovny. Skvostnou roli dostali oba rodiče v den, kdy se koná volba nového Velkého Vonta (s. 153) – klubovna je obležena zvědavci a Rychlonožka se z domu dostane jen tím, že ho rodiče vynesou ven v prádelním koši. „Tuto jedinečnou dopravu obstarala ochotně Rychlonožkova maminka a ještě ochotnější tatínek, kteří svému chlapci nikdy nezkazili žádnou pletichu.“ Jen o chvíli později pak Rychlonožka v souvislosti s Mirkovým zpožděním (s. 154) rodiče nepřímo zmiňuje – „Nebo si možná na poslední chvíli vzpomněli, že musí jít s prádlem na mandl nebo do sklepa pro brambory, dodal Rychlonožka, kterého někdy podobný osud pronásledoval.“

Záhada hlavolamu, Hlasy za ohradami [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech, Olympia, 2012]Záhada hlavolamu, Hlasy za ohradami [převzato z J. Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech, Olympia, 2012]

V Tajemství Velkého Vonta se pak už jen ujišťujeme (s. 160), že Rychlonožka s Červenáčkem bydlí v horních patrech domu s klubovnou.

Podobně v Poselství ze Stínadel ještě zjistíme, že (s. 16) jak Rychlonožka, tak Červenáček obědvali doma – a ne tedy ve škole, nebo v dílně, kam si Rychlonožka mohl oběd třeba i donést.

Použitá literatura

[1] J. Červinka – Grifin: Poselství ze Stínadel. ODH – oddílová dobrodružná hra, knižnice Třítéčka jako její 21. svazek.

[2] J. Foglar: Rychlé šípy, Olympia, Praha 1999.

[3] J. Foglar: Záhada hlavolamu, Olympia, Praha 1999.

[4] J. Foglar: Stínadla se bouří, Olympia, Praha 1999.

[5] J. Foglar: Tajemství Velkého Vonta, Olympia, Praha 1999.

[6] J. Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech, Olympia, Praha 2012.

[7] J. Velinský: Poslední tajemství Jana T., Kapitán Kid a BASET, Libouchec – Praha 2003.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015