[ Webhosting profitux.cz ]
16. 8. 2015 (22:14) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Tábor Svazu Třinácti

Obálka deníku vydaného TDCObálka deníku vydaného TDC

Knížečka Tábor Svazu Třinácti není klasickým Foglarovým dílem, neboť se nejedná o příběh napsaný pro čtenářskou veřejnost. Jde vlastně o jakousi zmenšenou verzi táborové kroniky z roku 1927, věnovanou jednomu tehdejšímu členovi oddílu – Mojovi Kalousovi. S ohledem na Jestřábovo zalíbení k Jiřině Kalousové (sestře Moji), které zmiňuje i v Životu v poklusu [ZvP, str. 58], lze usuzovat, že deník byl vlastně věnován jí.

O existenci této verze táborové kroniky nebylo dlouho nic známo. Až roku 1991 Milan Svoboda nalezl inzerát nabízející deník Jaroslava Foglara z roku 1927. Jestřáb zpočátku zastával názor, že se jedná o falsum. Leč při porovnání s oddílovou kronikou z tábora konaného v roce 1927 si vzpomněl, o co se jednalo a potvrdil pravost deníku. Vzhledem k výši požadované ceny ho však odkoupit nechtěl, a tak ho do své sbírky získal Milan Svoboda [TST, str. 53].

Text Tábora Svazu Třinácti byl vydán pouze jednou. TDC Junáka ho zařadilo jako pátý svazek edice Skautské deníky. Knížečka vyšla v nákladu 3500 výtisků. S ohledem na Jestřábovo úhledné písmo nebyly zápisy vysázeny strojově, ale byly přetištěny v původní ruční podobě. Publikace byla doplněna o fotografie z tábora a ediční poznámku Václava Noska – Windyho.

Při četbě textu deníku lze narazit na příhody, které se později objevily v knižním díle spisovatele. V románu Hoši od Bobří řeky to jsou kapitoly Tajemství Piráta a Grizzlyho, Rikitan zpívá poprvé píseň úplňku nebo Loučení se Sluneční zátokou. V knize Tábor smůly najdeme také kapitolu inspirovanou táborem Svazu třinácti - O dědečkově kufru [TST, str. 38 – 41].

Použitá literatura

[TST] J. Foglar: Tábor Svazu Třinácti, Praha, TDC Junáka, 1999. ISBN 80-86109-22-4.

[ZvP] J. Foglar: Život v poklusu, 3. vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.