[ Webhosting profitux.cz ]
10. 8. 2015 (16:57) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Tábor ve Sluneční zátoce

Kniha Tábor ve Sluneční zátoce byla, jako 27. svazek edice Sebraných spisů Jaroslava Foglara, představena u příležitosti stého výročí narození Jestřába roku 2007. Publikaci sestavil Václav Nosek - Windy. Je tvořena třemi částmi, v první je libreto divadelní hry Tábor ve Sluneční zátoce, která dala jméno celému souboru. Prostřední část obsahuje přehled Jestřábových táborů a v závěrečné je uveřejněna oddílová příručka „Tábornická moudrost, aneb Tábor - podnik pro celé muže“.


Divadelní hra Tábor ve Sluneční zátoce

Tuto divadelní hru Jaroslav Foglar vytvořil ve spolupráci s režisérkou Mílou Melanovou pro Pražské dětské divadlo. Hru s dějem na motivy skautských táborů svého oddílu napsal o prázdninách roku 1939 [ZvP, str. 135].

Skauty hráli přímo hoši z pražské Dvojky, pouze roli Jestřába zastal profesionální herec Karel Pech. Premiéra hry proběhla 10. ledna 1940 [TvSZ, str. 66]. Hra sklidila mezi diváky – mládeží velký úspěch a hrála se ještě v několika reprízách. Záhy byla také ztvárněna i jinými divadelními soubory mimo Prahu. Jestřáb uspěl i u obávaného divadelního kritika Jindřicha Vodáka, který se po určité době také příznivě vyjádřil. Svoje hodnocení zakončil slovy: „Má-li skautská výchova ve všem tyto výsledky, lze si od ní mnoho slibovat!“ [ZvP, str. 136].

Upoutávka na divadelní hru se objevila i v populárním časopise Mladý hlasatel (roč. V, č. 22, obálka)Upoutávka na divadelní hru se objevila i v populárním časopise Mladý hlasatel (roč. V, č. 22, obálka)

Libreto divadelní hry vyšlo také knižně. Poprvé nákladem Junácké edice u nakladatele Jana Kobese v roce 1940. Část z 2000 výtisků však vyla po zákazu Junáka okupačními úřady zničena. Po skončení války hledal Foglar nového nakladatele, kterého nakonec nalezl v Brně. Tam text divadelní hry vyšel v Klenu roku 1947. Bylo uvažováno i další vydání, to se však kvůli únorovým událostem již nepodařilo realizovat. Potřetí bylo libreto publikováno v trojčísel (6-7-8) Zpravodaje SPJF v nakladatelství Delfín [TvSZ, str. 191].

V rámci edice Sebraných spisů Jaroslava Foglara se toto dílo dočkalo vydání v roce 2007, v publikaci sestavené Václavem Noskem.

Obálka 1. vydání libreta divadelní hry Tábor ve Sluneční zátoceObálka 1. vydání libreta divadelní hry Tábor ve Sluneční zátoceObálka 1. knižního vydání publikace Tábor ve Sluneční zátoceObálka 1. knižního vydání publikace Tábor ve Sluneční zátoce

Šedesát Jestřábových táborů

Přehled táborů Jaroslava Foglara vychází ze samizdatových publikací Naše tábory, vydávané v oddíle (1959, 1971 a 1999). V knize je na každé stránce uvedena stručná charakteristika, znak, název a jedna fotografie tábora z let 1925 až 1985.

Seznam táborů byl poprvé publikován, avšak bez větších detailů, v publikaci Zase zní píseň úplňku. V letech 1969 až 1970 přehled, včetně znaků a komentářů, otiskoval Zpravodaj KPJF. Stručný popis jednotlivých táborů se také objevil na konci druhého dílu Kroniky Hochů od Bobří řeky [TvSZ, str. 192].

Tábornická moudrost, aneb Tábor - podnik pro celé muže

Uvedenou příručku psal, patrně koncem čtyřicátých let, Jestřáb pro členy svého oddílu [JP, str. 209]. Zkrácená podoba textu se objevila na konci Záhady hlavolamu, vydané nakladatelstvím Blok (ve všech čtyřech vydáních). Některé myšlenky z této publikace byly také později uvedeny v příručkách Náš oddíl a Z Bobří hráze. Kompletní text pak veřejně vyšel roku 2007 v knize Tábor ve Sluneční zátoce.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1940divadelní hra - 1. vydáníKobes
1947divadelní hra - 2. vydáníKlen
1993divadelní hra - 3. vydáníDelfín
20071. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[TvSZ] J. Foglar, V. Nosek (editor): Tábor ve Sluneční zátoce, 1. vyd., Praha, Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-020-5.

[ZvP] J. Foglar: Život v poklusu, 3. vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015