[ Webhosting profitux.cz ]
22. 8. 2014 (20:32) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Kroniky Hochů od Bobří řeky

Kroniky Hochů od Bobří řeky jsou výběrem skutečných zážitků ze skutečných kronik pražské Dvojky. V prvním díle je popsán celý skautský rok, v druhém tábory. Nic není vymyšleno a naopak mnohé bylo použito v jiných knihách. Knihy však nejsou návodem k činnosti jako například Náš oddíl nebo Kronika Ztracené stopy. Přesto však, prožité příběhy jako inspirace posloužit mohou.


Obálka knihy Výprava na YucatanObálka knihy Výprava na Yucatan

Jaroslav Foglar je znám především svými romány a také slavným kresleným seriálem Rychlé šípy. Přesto však existuje ještě rozsáhlejší tvorba – kroniky. Jestřáb, jako kronikář, začal zapisovat příhody oddílu již od svého vstupu do 34. oddílu Ohnivci a této činnosti se věnoval po celé své skautské působení. Je odhadováno, že za svůj život popsal okolo dvanácti až patnácti tisíc kronikových stran [1, str. 110]. Kroniky pražské Dvojky jsou dnes uloženy v Památníku národního písemnictví.

Foglarův vztah ke kronikám také vystihuje příhoda z války, kde Jestřáb vnikl do zapečetěné klubovny ve vodárenské věži na Smíchově, aby je odnesl do bezpečí [2, str. 136 - 140].

Foglarem psané kroniky zaujaly již ve čtyřicátých letech Miloše Zapletala. Jako pozdější skautský vůdce, spisovatel a pedagog se k tématu vrátil v osmdesátých letech a pořídil několik stovek stran výpisků z kronik. Do roku 1989 se však žádné vydání tohoto materiálu nepodařilo.

Část výpisků byla použita v brožované knížce Výprava na Yucatan, kterou vydalo v roce 1990 Západočeské nakladatelství. Zápisky byly řazeny chronologicky od roku 1926 do roku 1973. Kniha není ilustrována, pouze na obálce je obrázek Marko Čermáka, název byl zvolen podle dlouhodobé hry z roku 1944 [1, str. 109].

Rozsáhlejší část výpisků z kronik zařadila do Sebraných spisů Jaroslava Foglara až Olympia. Kronikové zápisy byly rozděleny do dvou knih – první se věnuje skautskému roku od září do června a druhá třinácti táborům z let 1939 až 1951. Řazení zápisů je tentokrát vhodněji zvoleno podle etap skautského roku. Oba svazky jsou ilustrovány Marko Čermákem.

Stejnou úpravu mělo i druhé vydání z roku 1999, jeho dotisk z roku 2001 i třetí vydání v roce 2005. Odlišnosti najdeme v ceně, seznamu foglarovek nebo zařazení ediční poznámky [3].

Obálka Kroniky Hochů od Bobří řeky IObálka Kroniky Hochů od Bobří řeky IObálka Kroniky Hochů od Bobří řeky IIObálka Kroniky Hochů od Bobří řeky II

Na tyto dva svazky navázala v roce 2007 kniha Tábor Zelené příšery, která obsahuje zápisky z nejstarších kronik z let 1924 až 1929. Výběr opět vytvořil Miloš Zapletal.

Určitým unikátem je brožurka Tábor Svazu třinácti, která obsahuje přetištěný deník, zmenšeninu oddílové kroniky, z tábora roku 1927.

Obálka knihy Jaroslav Foglar: Jestřáb kronikářemObálka knihy Jaroslav Foglar: Jestřáb kronikářem

Nový pohled do kronik psaných Foglarem přinesla kniha Jaroslav Foglar: Jestřáb kronikářem vydaná v roce 2012 v nakladatelství Gutenberg (Labyrint) ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze. Velkoformátová kniha o 240 stranách je vytištěna na křídovém papíře a obsahuje průřez celou kronikovou tvorbou Jestřába. Jsou uvedeny zápisy v autentické podobě, včetně četných fotografií a obrázků.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1990Výprava na YucatanZápadočeské nakladatelství
19961. knižní vydáníOlympia
19992. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 2. vydáníOlympia
20053. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[2] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[3] Kroniky Hochů od Bobří řeky, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/kroniky-hochu-od-bobri-reky/>, [cit 2014-08-22]

[4] J. Foglar: Výprava na Yucatan, 1. vyd., Plzeň, Západočeské nakladatelství, 1990. ISBN 80-7088-039-2.

[5] J. Foglar: Kronika Hochů od Bobří řeky. I. díl, Skautský rok, 2. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-533-5.

[6] J. Foglar: Kronika Hochů od Bobří řeky. II. díl, Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce, 2. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-561-0.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015