[ Webhosting profitux.cz ]
8. 8. 2015 (19:11) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Jestřábe, vypravuj...

Kniha Jestřábe, vypravuj… je sborník povídek Jaroslava Foglara, vytvořený v edici Sebraných spisů JF nakladatelstvím Olympia. V tomto článku se nejprve podíváme na povídkovou tvorbu Foglara a následně budou zmíněny i jejich souborná vydání.

Povídková tvorba Jaroslava Foglara

Povídková tvorba provázela Jaroslava Foglara již od jeho raného spisovatelského období. První povídka, Vítězství, byla otištěna roku 1923 v časopise Skaut-Junák, ve kterém postupně vyšlo i několik dalších. Ve třicátých letech psal zejména na objednávku pro Slovíčko, jedna (pohádka Myší vzbouření) se také objevila v Mladém hlasateli [JP, str. 16 a 17].

Záhlaví povídky Myší vzbouření [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 17. 4. 1937, roč. 2, č. 33, s. 12]Záhlaví povídky Myší vzbouření [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 17. 4. 1937, roč. 2, č. 33, s. 12]

Některé povídky, napsané Foglarem v letech 1927 až 1937, však nejsou v současné bibliografii zahrnovány do povídkové tvorby. Jedná se o ty, které se později staly kapitolami knihy Tábor smůly [JP, str. 53].

Do období třicátých let také patří povídka Dovolená pana Ustaraného, která však dlouho nebyla v povědomí. O jejím objevu pojednává článek Luboše Trkovského ve Sborníku nezávislých foglarovců z roku 2009. Povídku napsal Foglar do vánoční brožurky (přání doručované listonoši), vydané roku 1939 nakladatelstvím Kobes. Ukázka sešitku, zahrnující celý text málo známé povídky, je ve Sborníku uvedena [SNF-T, str. 10 a 11].

Ne příliš známé jsou také povídky, které Foglar v období německé okupace psal pro časopis Zteč vydávaný Kuratoriem. Zatímco Vteřiny hrůzy najdeme jak v seznamech povídek v [JP, str. 20] nebo [JV-2, str. 167], tak i v pozdějších souborných vydáních Jestřábe, vypravuj… (Šebek a Pospíšil, Olympia), zbývající tři z roku 1942 byly odhaleny až v poslední době. Informaci o jejich existenci přinesl v roce 2009 článek Petra Vylety v prvním Sborníku nezávislých foglarovců. V prvním ročníku časopisu Zteč se tak objevily ještě povídky Pes Žulina, Ohnivé dobrodružství a Nepříjemná cesta. Vteřiny hrůzy Foglar ještě podepsal celým jménem, u dalších byly užity již jen zkratky J.F., Fgr a r. Je možné, že zmíněné povídky autor záměrně podepisoval stále kratší částí svého jména a následně je nechal úmyslně upadnout v zapomnění, neboť v porovnání s jeho ostatním, tehdy napsaným, dílem, jde o poměrně slabé a neobratné příběhy [SNF-V, str. 14 a 15].

V období protektorátu Jestřáb napsal několik povídek pro časopis Správný kluk, v poválečném období pak především pro obnovený Junák a nový Vpřed. V té době také své povídky podepisoval různými pseudonymy (J. Dimmock, Dug Savigan, Ivan Alexandrovič) [JV-2, str. 167].

Záhlaví povídky Chtěl být námořníkem [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 28. 10. 1947, roč. 3, č. 29, s. 136]Záhlaví povídky Chtěl být námořníkem [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 28. 10. 1947, roč. 3, č. 29, s. 136]

V pozdějších letech již povídek přibylo podstatně méně. Některé z nich, napsané v osmdesátých letech, byly napsány na základě skutečných událostí z Jestřábova života a ty se později staly kapitolami životopisu Život v poklusu.

Vybrané povídky byly také v průběhu času ztvárněny v podobě komiksu. Jednalo se o Váhy života a smrti, Příběh ze tmy, Lov na Netvora, Boj na Čertovce, Nyam, nejlepší z dobrých a Nikdy se nevzdávej.

Tři „životopisné“ povídky je také možné slyšet v autentickém Jestřábově podání, neboť byly zaznamenány na CD Jestřáb vypravuje, které vydalo TDC v roce 1998. Vánoce Gordona Badocka a Boj na Čertovce také dramatizoval Český rozhlas.

Chronologický přehled povídek JF

Následující seznam obsahuje přehled jednotlivých povídek Jaroslava Foglara vytvořený dle seznamu v [JV-2] nebo [f]. Byly však doplněny i některé později objevené, celkový počet tak dosahuje 58 namísto obvyklých 54. U každé povídky je uvedena informace o tom, kdy a kde byla poprvé vydána. Položky kurzívou a označené tečkami (***) nejsou obsaženy v souborném vydání povídek v Sebraných spisech JF od Olympie.

 1. Vítězství (1923, Skaut-Junák, roč. X, č. 3)
 2. Po číslech (1924, Skaut-Junák, roč. X, č. 8-9)
 3. ***Kdo jste vyhrál (1924, Skaut-Junák, roč. XI, č. 2)
 4. ***Indiánské léto (1924, Skaut-Junák, roč. XI, č. 3)
 5. Náš alpinismus (1925, Skaut-Junák, roč. XI, č. 5)
 6. Uhaslé ohně (1925, Skaut-Junák, roč. XI, č. 7)
 7. Za tichých nocí (1925, Skaut-Junák, roč. XI, č. 8)
 8. O dědečkově kufru a zapomnětlivém Bohouškovi (1929, Skaut-Junák, roč. XV, č. 8)
 9. Půlnoční příhoda v osamělé krčmě (1929, Skaut-Junák, roč. XVI, č. 2)
 10. Zákon proti zločinu (1930, Skaut-Junák, roč. XVI, č. 4)
 11. Moje petrovské utrpení (1930, Skaut-Junák, roč. XVI, č. 7-8)
 12. ***Zábavné počteníčko pro skauty a jejich „partafíry” (1931, Skaut-Junák, roč. XVII, č. 8)
 13. ***Podivná řeč Toníka Jůlky (1934, Slovíčko, č. 2-3)
 14. Kdyby nás tak ve „Slovíčku” viděli! (1935, Slovíčko, č. 36)
 15. ***Myší ráj (1935, Slovíčko, č. 42)
 16. ***Pětikoruna vypráví (1935, Slovíčko, č. 49)
 17. Sto deset knedlíků (1936, Slovíčko, č. 2)
 18. Nepřítel v táboře (1936, Slovíčko, č. 7)
 19. Jak jsme vítali vojáky (1936, Slovíčko, č. 37)
 20. ***Hovor ve skříni (1936, Slovíčko, č. 50)
 21. Rozsouzený spor (1937, Slovíčko, č. 4)
 22. ***Myší vzbouření (1937, Mladý hlasatel, roč. II, č. 33)
 23. Jezdíme na toboganu (1937, Slovíčko, č. 30)
 24. Táborový oheň (1937, Slovíčko, č. 37)
 25. ***O starém vagonu (1938, Slovíčko, č. 34)
 26. Jestřábe, to bude „príma”! (1938, Skaut-Junák, roč. XXV, č. 1)
 27. Tajemství osamělého vozu (1939, Slovíčko, č. 38)
 28. ***Dovolená pana Ustaraného (1939, vánoční brožurka, Kobes)
 29. Překážka na trati (1941, Slovíčko, č. 36)
 30. Vteřiny hrůzy (1942, Zteč, roč. I, č. 4)
 31. ***Pes Žulina (1942, Zteč, roč. I, č. 5)
 32. ***Ohnivé dobrodružství (1942, Zteč, roč. I, č. 6)
 33. ***Nepříjemná cesta (1942, Zteč, roč. I, č. 7)
 34. Mezi nebem a zemí (1943, Správný kluk, roč. I, č. 1)
 35. Venda z města (1943, Správný kluk, roč. I, č. 4)
 36. Nyam, nejlepší z dobrých (1943, Správný kluk, roč. 1, č. 9)
 37. Dobrodružství na rybníku (1944, Zpravodaj KČT)
 38. Štědrý večer Freda Hawkeye (1945, Junák, roč. XXVIII, č. 6)
 39. Jízda o život (1946, Junák, roč. XXVIII, č. 6)
 40. Boj na Čertovce (1947, Vpřed, roč. II, č. 22)
 41. Nevzdávej se! (1947, Vpřed, roč. II, č. 30)
 42. Váhy života a smrti (1947, Vpřed, roč. II, č. 39-42)
 43. Lov na netvora (1947, Vpřed, roč. III, č. 4)
 44. Chtěl být námořníkem (1947, Vpřed, roč. III, č. 9)
 45. Proměna Jima Parkinsona (1947, Vpřed, roč. III, č. 12)
 46. Vánoce Gordona Badocka (1947, Vpřed, roč. III, č. 17)
 47. První ze Žantovky (1964, ABC, roč. VIII, č. 8)
 48. Vrah přijde v noci (1968, sborník Vteřiny strachu, SNDK)
 49. Zápas o Modřínový srub (1969, Správnou stopou, Olympia)
 50. ***Tábor u Sinovíru (1969, OKZ č. 7-8)
 51. Záhadné zmizení Rudy Konváře (1971, Pionýrská stezka, roč. I, č. 4)
 52. Příběh ze tmy (1972, Pionýrská stezka, roč. II, č. 19)
 53. ***Mé trojí postavení (1980, Naše rodina, č. 49)
 54. ***Velký den Vildy Mištery (1985, Slovíčko, č. 23)
 55. ***Můj první případ (1987, Naše rodina, č. 26)
 56. Hledači záhadné věci (1987, ABC, roč. XXXII, č. 6)
 57. ***Málem by mne oběsili! (1987, Naše rodina, č. 50)
 58. ***Rozsvícený čaj (1988, Nový čas, roč. XXIX, č. 52)

Souborná vydání Foglarových povídek

Povídky Jaroslava Foglara se po dlouhá léta daly nalézt pouze v jednotlivých časopisech. První soubory se začaly objevovat koncem sedmdesátých a během osmdesátých let, tehdy však šlo pouze o samizdatová vydání.

Soubor Jestřábovy povídky, existující pouze ve třech kusech, sestavil roku 1977 Zdeněk Pírek. Sborník s názvem Padesát povídek plus jedna, aneb Jestřábe, to bude príma… vyšel v edici ARCH-SCOUT vydávané ilegálním sdružením skautských historiků roku 1983 Ve stejném roce vznikl soubor s podobným názvem (Padesát povídek aneb Jestřábe, to bude príma!) díky dívčímu klubu Přátelé Země. Dalším samizdatovým vydáním byly sešity z let 1986 až 1988 od Turistických oddílů mládeže v Karviné a Olomouci (tři s názvem Vteřiny hrůzy – 15 povídek a šest s názvem Jestřábe, to bude príma – 34 povídek) [JP, str. 17 a 18].

První svazek 1. kompletního vydání Foglarových povídek z roku 1990První svazek 1. kompletního vydání Foglarových povídek z roku 1990Druhý svazek 1. kompletního vydání Foglarových povídek z roku 1990Druhý svazek 1. kompletního vydání Foglarových povídek z roku 1990

První oficiální souborné vydání povídek je až z roku 1990 od nakladatelství Šebek a Pospíšil. Sborník s názvem Jestřábe, vypravuj… je tvořen dvěma svazky. Přestože bývá uváděno, že obsahuje všech 54 (tehdy známých) povídek, není to zcela pravda. Nebyly zařazeny povídky Zábavné počteníčko pro skauty a jejich „partafíry“ a Mé trojí proslavení. Namísto toho v knize najdeme reportáž Jak se dělá papír a kapitolu z Tábora smůly Umíte pást krávy? [JV-1]. Přesto jde o stále nejkompletnější sborník povídek Jaroslava Foglara.

Obálka knihy Závod o Modřínový srubObálka knihy Závod o Modřínový srubObálka 2. vydání souboru povídek Jestřábe, vypravuj...Obálka 2. vydání souboru povídek Jestřábe, vypravuj...

Brožura Závod o Modřínový srub vydaná nakladatelstvím Atos roku 1993 v edici Touha obsahuje pouze 19 povídek. Byla pojmenována podle nejdelší z nich a ilustracemi ji vybavil Michal Kocián.

Druhé knižní vydání souboru Jestřábe, vypravuj… je z roku 1998 od Olympie. Tato kniha, doprovozená ilustracemi Marko Čermáka, je součástí edice Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Neobsahuje však všechny povídky, některé byly vyřazeny, protože byly také použity v životopisu, jiné pro svou neaktuálnost (viz seznam výše). Soubor je rozdělen do třech částí, v první jsou vymyšlené dobrodružné příběhy, v druhé Úžasný příběh dobrodruha Jacka, původně připravený pro rozhlasovou četbu na pokračování s úkoly, a ve třetí části pak povídky s reálným námětem ze života Jaroslava Foglara. Vydání v Olympii bylo ještě dotištěno v roce 2001.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19901. knižní vydáníŠebek a Pospíšil
1993Závod o Modřínový srubAtos
19982. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 2. vydáníOlympia

Použitá literatura

[JV-1] J. Foglar: Jestřábe, vypravuj..., 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil, 1990. ISBN 80-85210-05-3 a 80-85210-06-1.

[JV-2] J. Foglar: Jestřábe, vypravuj..., 2. vyd., Praha, Olympia, 1998. ISBN 80-7033-503-3.

[ZMS] J. Foglar: Závod o Modřínový srub, Praha, Atos, 1993. ISBN 80-85435-06-03.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[SNF-T] L. Trkovský: Objev neznámé povídky aneb radost z „Ustaraného“, Sborník nezávislých foglarovců, Praha, Ostrov, 2009, č. 1, s. 10 - 11, ISBN 978-80-86289-62-5.

[SNF-V] P. Vyleta: Povídky Jaroslava Foglara v časopisu Zteč, Sborník nezávislých foglarovců, Praha, Ostrov, 2009, č. 1, s. 14 - 15, ISBN 978-80-86289-62-5.

[f] Foglarovec - Povídky, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/povidky/>, [cit 2015-08-08]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015