[ Webhosting profitux.cz ]
10. 8. 2015 (12:55) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Modrá rokle

Třináctiletý Denny Santar se pilně připravuje na mistrovství mládeže v krasobruslení a je si téměř jist vítězstvím. Od spolužáků se však dozví o chlapci, který by ho mohl porazit. Vydá se za ním, aby porovnal jeho umění se svým. Cestou se zastane menšího chlapce týraného dvěma hromotluky. To se mu však stane osudným, neboť tito dva ho na blízkém kluzišti napadnou a Denny tak končí v nemocnici.

Obálka sešitu 1. vydání kresleného seriálu Modrá rokleObálka sešitu 1. vydání kresleného seriálu Modrá rokle

Po svém propuštění z nemocniční péče se Denny opět vydává elektrikou linky 38 do místa, kde se mu ona událost stala. Vystoupí však o několik stanic dříve, což mu, jak následně zjistí, velmi změní dosavadní život. Denny zde pomůže jednomu malému chlapci, vytáhnout (ukrást, jak se později dozví) ze dvora nádobu s podivnou hlínou. Ve dvoře však nakonec sám uvízne a ven ho vysvobodí až Roman, chlapec, kterému patřila ona nádoba. Nejprve se na Dennyho zlobí, ale pak mu představí svůj klub Saturn, do kterého nakonec Denny také vstoupí.

Na první sobotní akci se Denny dozví, že Saturn podniká výpravy do podivné Modré rokle, kde sleduje dva hochy kutající někde modrou hlínu. Při jedné cestě do tajuplného podzemí se klubu podaří vypátrat, že tito chlapci, Olda a Mínek, staví z modré hlíny model města. Avšak právě vytěžili poslední ložisko.

Klub, doplněný o Oldu a Mínka, následně nalezne další místo k výpravám. Hoši chodí k nádhernému Modrému jezírku uprostřed lomů. Jednou tam uspořádají i třídenní výpravu a při ní naleznou starý člun a kroniku jakéhosi klubu Odvážná srdce. Objev je vede k pořízení vlastních člunů, na kterých podnikají výzkumné výpravy po jezírku.

Při jedné noci u Modrého jezírka k nim přijde Viktor, chlapec, který psal kroniku Odvážných srdcí. Sdělí jim, že zde již několikrát marně hledal svého kamaráda Elviho a má strach, jestli se zde jednou, když zde byl sám, neutopil. Klub Saturn mu ve městě pomůže s pátráním, které je nakonec úspěšné.

Dennymu se také podaří činnost klubu proslavit díky příběhu o klubové činnosti, který poslal do soutěže vypsané místními novinami Večerník. Dle vzoru Saturnu pak vznikají ve městě kluby nové.

Těsně před prázdninami učiní klub významný objev. Nedaleko Modrého jezírka hoši naleznou významný krasový útvar. Speleologové ho na jejich počest nazvou Jeskyní Saturn. A o prázdninách chlapci podnikají tábor u Modrého jezírka, které se stane přírodní rezervací, jejíž ochranu bude zajišťovat právě jejich klub.


Modrá rokle je v určitém smyslu zvláštní foglarovkou, neboť nejprve vznikly tři kreslené seriály (Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn), které byly až následně přepracovány do prózy. U všech ostatních Foglarových knih, které existují i v podobě komiksu, byla postup opačný.

Kreslené seriály Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn

O vytvoření kresleného seriálu z jeskyňářského prostředí Jestřába požádal speleolog Pavel Nosek na přelomu let 1982 a 1983. Shodou okolností měl Foglar v té době již podobný příběh rozpracovaný. Navíc téma jeskyní a podzemí nebylo jistě Jestřábovi cizí, již jako chlapec zkoumal vyšehradské chodby, s oddílem chodil na výpravy do Českého krasu, znal lom Amerika… [JP, str. 105].

Scénář, s původním pracovním názvem Modrá hlína, byl dokončen v květnu roku 1983 a následně jej výtvarně zpracoval kreslíř Kája Saudek. Komiks byl hotový koncem roku, avšak nastaly potíže s vydáním, kterému začaly bránit úřady. Sešit Modrá rokle však nakonec v květnu následujícího roku u České speleologické společnosti vyšel [JP, str. 174 a 175].

Foglar dále napsal další pokračování příběhu, tentokrát s názvem Ztracený kamarád. Sešit v podobné úpravě vydali opět speleologové, avšak až roku 1987 [str. 175].

Roku 1988 vyšly oba sešity v druhém vydání, znovu u České speleologické společnosti. Zároveň Modrou rokli začaly na pokračování otiskovat časopisy Cihláček (vydávaný SSM SOU v Pardubicích) a Svobodné slova v příloze Slovíčko. Melantrich ve Slovíčku v následujícím roce vydal i Ztraceného kamaráda [JP, str. 176]. Roku 1989 vyšly oba seriály jako příloha Cihláčku, každý v jednom sešitě [ZK-f].

Zatímco všechna předchozí vydání komiksu byla černobílá, v magazínu Kometa vyšly oba poprvé barevně (1989 a 1990) [JP, str. 177].

Třetí díl příběhu, Jeskyni Saturn, vydalo poprvé na pokračování Svobodné slovo v příloze Slovíčko (od ledna 1990 do ledna 1991). Roku 1991 pak tento příběh také vyšel v sešitě v nakladatelství Zlatý kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností [JP, str. 176 a 177].

Všechny tři části kresleného seriálu se objevily pohromadě, nově kolorované Saudkem, až v souborném vydání komiksů JF Svorní gambusíni a jiné příběhy… roku 1999 v Olympii. Tato kniha byla ještě dotištěna o čtyři roky později. Přestože obnovené nakladatelství Olympia v sešitech Rychlé šípy ve Stínadlech (2012) a Chata v Jezerní kotlině (2013) uvádělo, že dále vyjde i Modrá rokle, zatím se tak nestalo.

Knižní vydání Modré rokle

V létě roku 1991 Hromadným dopisem Foglar svým přátelům prozradil, že se podle scénářů komiksů Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn chystá napsat román (s názvem Modrá rokle). Již v dalším roce vyšla první kapitola na ukázku v časopise Skaut-Junák [JP, str. 106].

Práce na knižní vydání však, kvůli zdravotním obtížím, šla Jestřábovi pomalu. Nakonec, díky pomoci Jiřího Raby, který Jestřábem diktovaná slova psal do počítače, byla kniha dokončena [ZvP, str. 187]. Zatímco v počátku se dost věrně shoduje s komiksovou předlohou, závěrečný díl, Jeskyně Saturn, byl v próze výrazně přepracován.

Obálka 3. knižního vydání Modré rokleObálka 3. knižního vydání Modré rokle

Modrá rokle byla knižně vydána roku 1994 v nakladatelství Olympia s ilustracemi Miroslava Schönberga. Díky úspěchu vyšlo druhé vydání již následujícího roku. Na rozdíl od prvního obsahuje více kapitol, neboť Foglar ještě další čtyři připsal a není v něm ediční poznámka, ani Foglarův doslov, který byl zařazen do Života v poklusu. Všechny kapitoly i ediční poznámku má až třetí vydání z roku 2000, které bylo ještě dvakrát dotisknuto. Zatím naposled vyšla Modrá rokle knižně roku 2007.

Příběh Modré rokle byl také vysílán na vlnách Českého rozhlasu.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1984kreslený seriál Modrá rokle - 1. vydáníČes. speleol. spol.
1987kreslený seriál Ztracený kamarád - 1. vydání (+dotisk)Čes. speleol. spol.
1988kreslený seriál Modrá rokle - 2. vydáníČes. speleol. spol.
1988kreslený seriál Ztracený kamarád - 2. vydáníČes. speleol. spol.
1988 - 1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Cihláček)SSM SOU Průmstav
1988 - 1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1989kreslený seriál Modrá rokleSSM SOU Průmstav
1989kreslený seriál Ztracený kamarádSSM SOU Průmstav
1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Kometa)Svépomoc
1989kreslený seriál Ztracený kamarád - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1990kreslený seriál Ztracený kamarád - časopisecké vydání (Kometa)Svépomoc
1990 - 1991kreslený seriál Jeskyně Saturn - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1991kreslený seriál Jeskyně Saturn - 1. vydáníZlatý kůň
1992časopisecké vydání (Skaut-Junák)TDC Junáka
19941. knižní vydáníOlympia
19952. knižní vydáníOlympia
1999kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - 1. vydáníOlympia
20003. knižní vydáníOlympia
20011. dotisk 3. vydáníOlympia
2003kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - dotisk 1. vydáníOlympia
20042. dotisk 3. vydáníOlympia
20074. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[MR-3] J. Foglar: Modrá rokle, 3. vyd., Praha, Olympia, 2000. ISBN 80-7033-096-1.

[ZvP] J. Foglar: Život v poklusu, 3. vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[MR-f] Modrá rokle, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/modra-rokle2/>, [cit 2015-08-10]

[ZK-f] Ztracený kamarád, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/ztraceny-kamarad/>, [cit 2015-08-10]

[JS-f] Jeskyně Saturn, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/jeskyne-saturn/>, [cit 2015-08-10]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015