[ Webhosting profitux.cz ]
28. 7. 2014 (19:59) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Dobrodružství v Zemi nikoho

Příběh začíná jednoho večera, kdy Vláďa Denk náhodou zachytí část podivného rozhovoru vedeného světelnou morseovkou. Vyrozumí z něj, že tajemní vysílatelé mají nějaký problém… S kamarádem Vinckem se jim podaří zatím neznámého Bóžu a Pepína najít, ale ti nemají zájem o žádnou spolupráci nebo pomoc. Vláďa a Vincek se rozhodnou oba stopovat a přijít tak tajemství na kloub. Přestože se jim dvojice nakonec ztratí, dovede je do zvláštního, pustého kraje – Země nikoho.

Na scéně se také objevuje klub Ontario, který náhodou vyfotografoval Vláďu a Vincka u své vývěsky. Ovšem v době, kdy oba měli od rodičů zakázáno spolu mluvit. Vláďa se pokouší fotku od klubu získat, protože jeho otec kolem vývěsky chodí a čte ji, avšak neopatrností prozrazuje Ontariovcům více, než by chtěl. Ti si kladou podmínku a chtějí informace o pátrání v Zemi nikoho.

Vláďa a Vincek se do Země nikoho vrací a při jedné výpravě narazí přímo na oba cizí hochy, kteří jim, v bezvýchodné situaci, prozradí, že hledají v kraji Jeskyni obřích trilobitů. Všichni čtyři chlapci začnou pátrat po jeskyni společně. Vláďa se chce vymanit z područí Ontaria, a proto se spolu s Vinckem do jejich klubovny vloupá a fotografii ukradne.

Vláďovy problémy však nekončí. Připlete se k vyloupení obchodu s elektronikou chuligánskou partou Zelených vest a záhy tak pomůže policii. Zelené vesty mu však slibují odplatu po návratu z vězení. Také se objevuje Pedro, romský chlapec, který jim pomohl s vniknutím do klubovny Ontaria. Chce vrátit hodinky, které měl u Vládi uschované. Ty však našel Vláďův otec a odevzdal na policii. Přestože Vláďa Pedrovi dá peníze, Pedro oba udá Ontariu. Klub je začne znovu vydírat a chce zasvětit do pátrání v Zemi nikoho. Vincek se rozhodne pro úskok a naoko přistupuje na spolupráci s Ontariem. Jako hlavní cíl výprav do Země nikoho však udává pouze hledání tábořiště na léto.

Přebal 1. knižního vydání románu Dobrodružství v Zemi nikohoPřebal 1. knižního vydání románu Dobrodružství v Zemi nikohoPlátěné desky 1. knižního vydání románu Dobrodružství v Zemi nikohoPlátěné desky 1. knižního vydání románu Dobrodružství v Zemi nikoho

Následně se spolupráce mezi čtveřicí chlapců a Ontariem rozvijí, až do té chvíle, než Ontariovci najdou ve Vláďově mapě pravý cíl pátrání. Společná výprava do Země nikoho, při které bylo náhodou objeveno pěkné tábořiště i Jeskyně obřích trilobitů, končí hádkou.

S Ontariem se chlapci střetnou i další sobotu při snaze vyzvednout trilobity. V největší bitce mezi ně ještě vtrhnou Zelené vesty. Najednou však země začne pukat a dva hoši – Pepín a Kája z Ontaria zůstanou na dně vzniklé propasti. Oba se nakonec s Vláďovým přičiněním podaří zachránit a všichni naváží nové přátelství. Dohodnou se, že nález trilobitů pouze ohlásí v muzeu a pracovníci je již vyzvednou sami.


V roce 1966 začal Jaroslav Foglar psát novou knihu – Dobrodružství v Zemi nikoho [1, str. 98]. V životopise uvádí, že psal na skalním ostrohu u pikovecké zastávky; nedaleko odsud měl chatu [2, str. 181]. Příběh si u něj objednalo STN (Sportovní a turistické nakladatelství), později známé pod názvem Olympia.

Příběh je časově situován do období, kdy byl psán, tedy do 60. let. Dokladem toho je i zmínění problematiky Romů, kteří byli v té době přesidlování do československých měst.

Z hlediska zážitkové pedagogiky neshledává Ivo Jirásek v této knize nic zásadního: „(…) I přes odkazy na KPZ, Modrý život či lov bobříků patří tento román k těm méně vytěžitelným pro uplatnění v rámci vlastních projektů zážitkové pedagogiky.“ [3, str. 433].

O tisku nové foglarovky, která však byla dokončena až v prosinci 1968, se objevily předčasné zprávy již v prvním dvojčísle časopisu Skaut-Junák (roč. 31, září 1968) [1, str. 98].

Informace o plánovaném vydání Dobrodružství v Zemi nikoho [převzato z Skaut-Junák, Praha, Mladá fronta, 1968, roč. 31, č. 1-2]Informace o plánovaném vydání Dobrodružství v Zemi nikoho [převzato z Skaut-Junák, Praha, Mladá fronta, 1968, roč. 31, č. 1-2]

V únoru 1969 se tři kapitoly knihy objevily na stránkách časopisu Větrník. Pro ukázku nakreslil Bohumil Konečný čtyři ilustrace, které však v knižním vydání užity nebyly. Další ukázky byly publikovány ještě ve Slovíčku a Moravskoslezském večerníku [1, str. 98].

První knižní vydání je od nakladatelství Olympia z dubna roku 1969. Dobrodružství v Zemi nikoho se stalo prvním svazkem v plánované edici souborného vydání díla JF (nakonec byly vydány jen čtyři foglarovky). Kniha byla vázána v bílém plátně, ilustrace uvnitř i na přebalu jsou od Bohumila Konečného [1, str. 98].

Druhé vydání vydalo trochu netypicky SNTL (Státní nakladatelství technické literatury) v roce 1990. Ilustrace byly užity stejné jako v prvním vydání, ale jejich tisk nebyl moc kvalitní, žlutočernou obálku navrhl Petr Kubát. Vzhledově ne moc atraktivní provedení foglarovky bylo vydáno v nákladu 100 000 výtisků [4].

Obálka 2. knižního vydání Dobrodružství v Zemi nikohoObálka 2. knižního vydání Dobrodružství v Zemi nikohoObálka 3. knižního vydání Dobrodružství v Zemi nikohoObálka 3. knižního vydání Dobrodružství v Zemi nikoho

Třetí vydání (v roce 1995) již bylo realizováno v rámci Sebraných spisů Jaroslava Foglara v Olympii. Na obálce byla užita ilustrace z přebalu prvního vydání, uvnitř knihy jsou také původní ilustrace od Bohumila Konečného. Nová ilustrace Gustava Kruma byla umístěna na titulní dvojlist [5]. Ve stejné úpravě pak je i čtvrté a páté vydání [6].

Dobrodružství v Zemi nikoho bylo také zpracováno Jiřím Hromádko pro rozhlas. Za doprovodu kytary Štěpána Raka četl Alfred Strejček [1, str. 99]. Několikráte bylo vysíláno jako četba na pokračování v pořadech Rádio na polštář a Domino Českého rozhlasu.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19691. knižní vydáníOlympia
1969časopisecké vydání (Větrník)Mladá fronta
19902. knižní vydáníSNTL
19953. knižní vydáníOlympia
19984. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 4. vydáníOlympia
20065. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[2] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[3] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[4] J. Foglar: Dobrodružství v Zemi nikoho, 2. vyd., Praha, SNTL, 1990. ISBN 80-03-00287-7.

[5] J. Foglar: Dobrodružství v Zemi nikoho, 3. vyd., Praha, Olympia, 1995. ISBN 80-7033-387-1.

[6] Dobrodružství v Zemi nikoho, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/dobrodruzstvi-v-zemi-nikoho/>, [cit 2014-07-28]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015