[ Webhosting profitux.cz ]
25. 7. 2014 (23:01) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Kronika Ztracené stopy

Kronika Ztracené stopy je kniha bez souvislého děje. Obsahuje různé rady a náměty pro činnost klubů, družin nebo oddílů, které jsou volně pospojované coby zápisy fiktivní klubovní kroniky. Text je rozdělen do dvanácti větších celků, které pokrývají jednotlivé měsíce kalendářního roku od září do srpna.


V době svého vzniku byla Kronika Ztracené stopy atypickou mezi ostatními foglarovkami - romány. Svým charakterem se spíše podobá příručkám, jako je Náš oddíl, nebo později sestavený soubor Z Bobří hráze.

Ač tato kniha patří k méně známému dílu Jaroslava Foglara, úvodní slova v ní uvedené jsou naopak legendární, proslavené a nalezli bychom je v mnohém deníku nebo kronice: Pojď se mnou tam, kde je nebe vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných? Tiše a velebě šumí hlavy stromů. Záře slunce červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice tě omámí. A večer oheň táborový tam do tmy pak zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.

Obálka 1. knižního vydání Kroniky Ztracené stopyObálka 1. knižního vydání Kroniky Ztracené stopyLegendární úvod Kroniky Ztracené stopy [převzato z J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, Naše vojsko, 1970]Legendární úvod Kroniky Ztracené stopy [převzato z J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, Naše vojsko, 1970]

Kronika Ztracené stopy (pracovní název Zálesácký zápisník) vznikla v roce 1965 pro nakladatelství Mladá fronta, které ji však nakonec nevydalo [1, str. 94]. Zájem projevilo Naše vojsko a od března do října roku 1966 otiskovalo vybrané kapitoly na pokračování (celkem 29) v časopise Signál (podle České národní bibliografie však tento časopis vydávalo v roce 1966 Vydavatelství časopisů MNO, později známé např. pod názvem Magnet). Kvůli politickému příkazu bylo vydávání zastaveno a publikace se tedy dočkala asi jen třetina rukopisu [1, str. 94 - 95].

První knižní vydání vyšlo ve stejném nakladatelství na konci roku 1967. Brožovaná knížka byla doprovozena ilustracemi Gustava Kruma [1, str. 95].

Části textů z Kroniky Ztracené stopy byly otiskovány v letech 1968 až 1970 v časopise ABC [1, str. 96].

Druhé knižní vydání bylo opět od nakladatelství Naše vojsko. Kniha v plátěné vazbě, s barevným přebalem se stejnou ilustrací jako mělo první vydání, byla vydána v roce 1970. Na titulní straně je chybně uveden rok 1967, v poznámce pod tiráží je údaj opraven [2].

Plátěné desky 2. vydání Kroniky Ztracené stopyPlátěné desky 2. vydání Kroniky Ztracené stopyPřebal 2. vydání Kroniky Ztracené stopyPřebal 2. vydání Kroniky Ztracené stopy

Roku 1971 se kapitola Letos poprvé objevila v Lidové demokracii. V letech 1984 až 1986 byly některé kapitoly vydány ve Slovíčku, sobotní příloze Svobodného slova. V nákladu několika desítek kusů vytvořil v roce 1989 Václav Nosek sešit obsahující kopie kapitol otištěných v Signálu [1, str. 96].

Třetí knižní vydání z toku 1991 je opět z produkce Našeho vojska. Brožovaná kniha je doplněna osmi stranami barevných ilustrací Jiřího Petráčka. Obrázky od Gustava Kruma z předchozího vydání však byly také použity. Přibylo několik stránek s hrami a z textu byla vypuštěna kapitola Cesta do minulosti a Zajímavé setkání pojednávající o partyzánech a vojácích [3]. Pro údajnou zastaralost pak také kapitola Děláme si krystalku [1, str. 96]. Popravdě, krystalka byla zastaralá už v době prvního vydání, ale její konstrukce může být zajímavou a poučnou činností pro volný čas. U této kapitoly vyvstává také otázka, odkud Jestřáb, o kterém je známo, že technika jeho zájmem nebyla, čerpal informace.

Obálka 3. knižního vydání Kroniky Ztracené stopyObálka 3. knižního vydání Kroniky Ztracené stopyObálka 4. knižního vydání Kroniky Ztracené stopyObálka 4. knižního vydání Kroniky Ztracené stopy

Čtvrté knižní vydání vydala roku 1997 v rámci Sebraných spisů JF Olympia. V textu najdeme opět Krumovi perokresby, na obálce je nová ilustrace od Petráčka. Text byl nově jazykově a stylisticky upraven, byla vypuštěna kapitola Další rady zkušeného zálesáka a kapitole Chodíme do družstva a na brigádu byl změněn název na Chodíme pomáhat na pole (obsah kapitoly byl také upraven) [4]. Ve stejné úpravě byla příručka roku 2001 dotisknuta a v roce 2007 znovu vydána [5].

Přestože, jak je zmíněno výše, několik kapitol byly v nových vydáních vyřazeno a text prošel určitou úpravou, stále příručka obsahuje některé údaje neaktualizované. Poukazuje na to Ivo Jirásek v textu o literárním díle JF očima zážitkové pedagogiky, kde však dále také uvádí: „(…) Skutečně, tento návod na dlouhodobou činnost od podzimu do léta umožňuje žít zajímavě, zábavně a podnětně a připravovat pro sebe i pro ostatní skvělé situace. Kniha může pomoci, ale nejdůležitější je vlastní vůle a odvaha zkusit to. (…)“ [6, str. 431]. Podnětná je i zmínka o aktualizování příručky alespoň pomocí poznámek pod čarou. Tím by byl zachován původní Foglarův text, ale byl by vhodně doplněn o současné poznatky.

Děláme si krystalku (kapitola vyřazená z novějších vydání) [převzato z J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, Naše vojsko, 1970]Děláme si krystalku (kapitola vyřazená z novějších vydání) [převzato z J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, Naše vojsko, 1970]

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1966časopisecké vydání (Signál)Vydavatelství časopisů MNO
19671. knižní vydáníNaše vojsko
1968 - 1969časopisecké vydání (ABC)Mladá fronta
19702. knižní vydáníNaše vojsko
1984 - 1986časopisecké vydání (Slovíčko)Melantrich
19913. knižní vydáníNaše vojsko
19974. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 4. vydáníOlympia
20075. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[2] J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, 2. vyd., Praha, Naše vojsko, 1970.

[3] J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, 3. vyd., Praha, Naše vojsko, 1991. ISBN 80-206-0029-9.

[4] J. Foglar: Kronika Ztracené stopy, 4. vyd., Praha, Olympia, 1997. ISBN 80-7033-453-3.

[5] Kronika Ztracené stopy, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/kronika-ztracene-stopy/>, [cit 2014-07-25]

[6] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015