[ Webhosting profitux.cz ]
24. 7. 2014 (18:48) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Nováček Bubáček píše deník

Hlavním hrdinou a vypravěčem humorných příběhů je tlouštík a skautský nováček Vodomil přezdívaný Bubáček. Je to vyložený smolař a svými lapáliemi především obveseluje ostatní hochy na táboře. Tyto příběhy si pečlivě zapisuje do svého táborového deníku. Charakterem historek se kniha podobá známějšímu a rozsáhlejšímu Táboru smůly.


Nováček Bubáček píše deník je nejútlejší Foglarovou knihou věnovanou zejména mladším čtenářům. Hlavní hrdina má patrně reálný vzor ve „věčném nováčkovi“ Horáčkovi v Jestřábově skautském oddíle a mnohé popisované příhody tedy byly skutečně prožity.

První kapitola této knížečky byla publikovaná v nultém čísle časopisu Skaut-Junák v roce 1968. Další kapitoly se však již neobjevily [1, str. 67].

První kapitola z knížky Nováček Bubáček píše deník v nultém čísle časopisu Skaut Junák [převzato z Skaut-Junák, Mladá fronta, 1968]První kapitola z knížky Nováček Bubáček píše deník v nultém čísle časopisu Skaut Junák [převzato z Skaut-Junák, Mladá fronta, 1968]

Kapitolu O mé babičce, její živnosti a co z toho vzešlo lze nalézt v 37. čísle 1. ročníku časopisu Ježek z roku 1969 [2].

První knižní vydání (a dosud jediné samostatné) je až z roku 1990 od nakladatelství Šebek a Pospíšil (Mladá Boleslav). Brožovanou knížečku v nákladu 30 000 ks doprovodily ilustrace Přemysla Kubely [1, str. 67].

Obálka 1. knižního vydání knihy Nováček Bubáček píše deníkObálka 1. knižního vydání knihy Nováček Bubáček píše deníkObálka 4. knižního vydání Historie Svorné sedmyObálka 4. knižního vydání Historie Svorné sedmy

S ohledem na malý rozsah (16 kapitol) tohoto příběhu se Olympia (se souhlasem autora) rozhodla vydat Nováčka (2. knižní vydání) v jednom svazku s dalším kratším románem Historie Svorné sedmy (3. knižní vydání). Ilustrace v druhém knižním vydání jsou od Marko Čermáka. Kniha byla dotisknuta v roce 2000 a další vydání, ve stejné úpravě, vyšlo roku 2007.

Roku 1997 ještě vyšlo v Brně speciální vydání pro nevidomé děti v Braillově písmu [1, str. 68].

Při pozorném čtení si lze povšimnout, že detaily v popisu hlavního hrdiny v první kapitole se v různých vydáních liší. V časopise Skaut-Junák Vodomil Bubáček uvádí, že mu je třináct nebo čtrnáct roků a váží třiadevadesát kilo [3]. Ve vydání od Šebka a Pospíšila najdeme stejný věk, avšak hmotnost 115 kg [4, str. 11]. Tuto hmotnost zachovala i Olympia (2007), avšak tentokrát došlo ke změně věku na dvanáct nebo třináct let [5, str. 76].

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19901. knižní vydáníŠebek a Pospíšil
19972. knižní vydáníOlympia
1997vydání v Braillově písmu(Brno)
2000dotisk 2. vydáníOlympia
20073. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[2] Nováček Bubáček píše deník, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/novacek-bubacek-pise-denik/>, [cit 2014-07-24]

[3] J. Foglar: Nováček Bubáček píše deník, Skaut-Junák, Praha, Mladá fronta, 1968, roč. 31, č. 0, s. 7.

[4] J. Foglar: Nováček Bubáček píše deník, 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil, 1990. ISBN 80-85210-00-2.

[5] J. Foglar: Nováček Bubáček píše deník, 3. vyd., Praha, Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-023-6.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015