[ Webhosting profitux.cz ]
30. 7. 2014 (18:25) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Boj o první místo

Petr Solnar se netěší na nový školní rok. Ne však pro učení, ale kvůli spolužákovi Rudovi Lorencovi, kterému se ostatní hoši obdivují. Petr touží po kamarádovi, který by Rudou opovrhoval, ale žádného nenachází. Pouze dva hoši se ve třídě Rudovi neobdivují - Tužanský a Sojka, kteří chtějí uprchnout z domova a Rudu nazývají papírovou slečinkou.

Ke konci října se ve městě koná velká pouť a vystupuje na ní zápasník v černé škrabošce, který si říká Umrlčí maska. Hoši ho napodobují a jednou vyzve Petra k zápasu sám Ruda. Petra porazí a zahanbí ho tak před ostatními. Záhy se ve třídě objevuje nová „zábava“ – chudý Lanc z Tovární čtvrti nabízí, za housku, svou tvář k fackování. I Petr ho má jednou udeřit, ale nedokáže to. Když zanedlouho Lanc zemře, je Petr pochválen profesorem, že jako jediný ho netloukl.

Do třídy ale přichází nový žák - Jiří Cyrin. Ani on se neobdivuje Rudovi Lorencovi, ale zdá se, že nestojí o přátelství s nikým. Cyrin se chová vznešeně a prozradí, že byl junákem. Petr s ním chce navázat přátelství, ale když je Cyrin usvědčen z počmárání zdi, zájem ztratí.

Na jaře je vyhlášen běžecký závod Napříč městem, v němž Petr vítězí. Ve škole si všimne plakátku skautů. Rodiče nakonec svolují a Petr se může jít zapsat do jednoho oddílu. Je nadšen ze skautské činnosti a má pocit, že konečně nalezl to, co tak dlouho hledal ve třídě mezi spolužáky. I tam však mění své chování.

Při volbě výboru třídy se Ruda dopustí podvodu, aby v čele třídy stanul sám. Náhoda však pomůže k odhalení a starostou třídy je zvolen Petr Solnar, kterého si oblíbila většina třídy. Petr tak vítězí i v tomto „boji o první místo“ na Rudou Lorencem.


Námět tohoto příběhu Jaroslav Foglar zkombinoval ze svých školních zážitků, prázdnin na kolonce v Piešťanech i ze zkušeností s vedení junáckého oddílu.

Příběh obsahuje i náměty na skautské schůzky nebo pro volný čas; přesto, možná větší význam má důraz na čestnost, spravedlnost, přímost a poctivost – tedy cíl, než na výchovné prostředky, kterými k tomu cíli dorazit [1, str. 429].

V životopise Jestřáb uvádí, že Boj o první místo začal psát na jaře roku 1933 [2, str. 69]. V posledních letech se však podařilo studiem korespondence mezi Foglarem a nakladateli zjistit, že Boj o první místo měl Jestřáb napsán již v roce 1926 nebo 1927 [3]. V článku Petra Vylety, otištěném ve Sborníku nezávislých foglarovců, najdeme úvahy Jestřába nad vydáním vlastním nákladem a dále i ukázky komunikace s nakladatelstvími. Ty však o skautskou povídku, nazývanou Chlapecká dobrodružství, neprojevily zájem a tak byl příběh otištěn až po prázdninách roku 1933 na pokračování v časopise Skaut-Junák (roč. 20, čísla 1 až 9) [4, str. 33].

Po úspěchu v časopise se Jestřáb snažil nabídnout příběh znovu nakladatelům, ale bez většího úspěchu. Zájem projevilo nakladatelství Šeba, ale to chtělo vydat ještě Hochy od bobří řeky, obě knihy však za směšně malý honorář [2, str. 69 – 70].

Přebal (Salačův) 1. knižního vydání Boje o první místoPřebal (Salačův) 1. knižního vydání Boje o první místo

Knižně tak Boj o první místo vyšel v roce 1936 u Kobese. Vydání bylo připraveno ve velkém spěchu, aby bylo hotové k oslavám 25 let českého skautingu. Protože ilustrátor A. L. Salač nestačil dodat obrázek na obálku, byla kniha nejprve prodávána s provizorními deskami a přebalem. Až pozdější výtisky byly opatřeny barevným přebalem s ilustrací od Salače [4, str. 34]. U prvního vydání lze nalézt sedm variant obálky [5].

Kniha byla dotisknuta v roce 1939, avšak na obálku byla užita nová ilustrace od Zdeňka Buriana. Ostatní ilustrace byly opět od Salače. Existují tři varianty celoplátěných desek a jedny poloplátěné [5].

Druhé knižní vydání je z roku 1940, opět od Kobese. Na deskách (samozřejmě v několika variantách) je stejný motiv skauta jako u dotisku 1. vydání od Salače, stejně tak na přebal byla užita stejná ilustrace od Zdeňka Buriana. Do knihy byly navíc vlepeny čtyři kvaše Bohumíra Čermáka [5]. Vydání bylo opět dotisknuto, v červnu roku 1941. Najdeme opět více podob desek, na které byla opět užita Salačova kresba skauta. Na zadní straně přebalu lze nalézt reklamu na knihy vydané v roce 1941, což dokládá existenci tohoto dotisku [5].

V 16. čísle 6. ročníku časopisu Mladý hlasatel byla otištěna kapitola Běh napříč městem [4, str. 36].

V Kobesově produkci existuje ještě třetí knižní vydání, byť bylo dlouho neznámé a ani publikace Jestřábí perutě ho ještě neuvádí. Jeho neznalost také způsobila, že všechna vydání Boje o první místo jsou od vydání v Bloku v roce 1969 značena chybně. Existenci vydání se podařilo potvrdit až na základě nalezené korespondence a deníkových zápisků Foglara [5].

Na deskách třetího vydání je kresba kovboje, přebal nese klasickou Burianovu ilustraci (Václav Nosek uvádí tuto knihu jako variantu druhého vydání vyrobenou po zákazu skautingu [4, str. 36]). V knize, oproti druhému vydání, chybí čtyři kvaše Bohumíra Čermáka [5]. Vydání bylo vyrobeno bez souhlasu Jaroslava Foglara, který na jeho existenci přišel náhodou. Toto chování nakladatele vyvolalo mezi ním a Jestřábem napjatou situaci [6].

Přebal 4. a 5. knižního vydání Boje o první místoPřebal 4. a 5. knižního vydání Boje o první místoPlátěné desky 5. knižního vydání Boje o první místoPlátěné desky 5. knižního vydání Boje o první místo

Frontispis a titulní list 5. knižního vydání Boje o první místoFrontispis a titulní list 5. knižního vydání Boje o první místo

V roce 1947 vyšlo čtvrté knižní vydání v nakladatelství Blahoslav. Knihu ilustroval Bohumír Čermák. Páté vydání mělo podobnou úpravu, avšak byly použity jinak barevné desky. V tiráži obou vydání od Blahoslava je uveden rok vydání 1947, avšak páté vyšlo až o roku později [5]. Do objevu třetího Kobesova vydání bylo za chybné pokládáno značení vydání u Blahoslava, nyní je však zřejmé, že knihy byly v tomto smyslu označeny správně.

Hlavička, pod kterou Boj o první místo vycházel v časopise Junák na přelomu let 1968 a 1969Hlavička, pod kterou Boj o první místo vycházel v časopise Junák na přelomu let 1968 a 1969

V dvanácti pokračováních vyšel Boj o první místo na pokračování v časopise Skaut-Junák v letech 1968 až 1969. Příběh byl nově ilustrován Gustavem Krumem [4, str. 37].

Obálka 6. knižního vydání Boje o první místoObálka 6. knižního vydání Boje o první místoPlátěné desky 6. knižního vydání Boje o první místoPlátěné desky 6. knižního vydání Boje o první místo

Šesté (značeno páté) knižní vydání je z produkce Bloku. Bylo vázané v bílých plátěných deskách a mělo zelený přebal [7]. Tiráž uvádí rok vydání 1969, ale na trh se dostalo až v lednu 1970 [4, str. 37]. V onom roce vydal Blok knihu podruhé, tentokrát v brožované úpravě [8]. Obě vydání byla bez ilustrací a jako přílohu obsahovala hru Cestování po tábořištích.

Hra Cestování po tábořištích - příloha k 5. vydání Boje o první místoHra Cestování po tábořištích - příloha k 5. vydání Boje o první místoObálka 6. knižního vydáníObálka 6. knižního vydání

Osmé vydání (značeno sedmé) vyšlo jako první svazek edice Touha v nakladatelství Atos v roce 1990. Brožovanou knihu ilustroval Břetislav Charwot [9].

Obálka 7. knižního vydání Boje o první místoObálka 7. knižního vydání Boje o první místoObálka 9. knižního vydání Boje o první místoObálka 9. knižního vydání Boje o první místo

Olympia vydala Boj o první místo dvakrát, v roce 1995 a 2004. Byly užity Krumovy ilustrace, obálku nově vytvořil Marko Čermák [10].

Ruku 1997 byla kniha přesázena do Braillova písma pro nevidomé a vydala ji malá tiskárna v Brně [4, str. 37].

Boj o první místo se také šířil rozhlasem, nejprve byla část vysílána v únoru roku 1938 [4, str. 34], později ho zpracoval Český rozhlas jako četbu na pokračování do pořadů Rádio na polštář a Domino.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1933 - 1934časopisecké vydání (Skaut-Junák)Skaut-Junák
19361. knižní vydáníKobes
1939dotisk 1. vydáníKobes
19402. knižní vydáníKobes
1940časopisecké vydání (Mladý hlasatel)Melantrich
1941dotisk 2. vydáníKobes
19453. knižní vydáníKobes
19474. knižní vydáníBlahoslav
19485. knižní vydáníBlahoslav
1968 - 1969časopisecké vydání (Skaut-Junák)Mladá fronta
19696. knižní vydáníBlok
19707. knižní vydáníBlok
19908. knižní vydáníAtos
19959. knižní vydáníOlympia
1997vydání v Braillově písmu(Brno)
200410. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[2] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[3] P. Vyleta: Neznámá foglarovka? - Bylo to trochu jinak!, Sborník nezávislých foglarovců, Praha, Ostrov, 2012, č. 4, s. 12 - 13, ISBN 978-80-86289-75-5.

[4] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[5] Boj o první místo, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/boj-o-prvni-misto/>, [cit 2014-07-30]

[6] Historie Boje o první místo, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/news/historie-boje-o-prvni-misto/>, [cit 2014-07-30]

[7] J. Foglar: Boj o první místo, 5. vyd., Brno, Blok, 1969.

[8] J. Foglar: Boj o první místo, 6. vyd., Brno, Blok, 1970.

[9] J. Foglar: Boj o první místo, 7. vyd., Praha, Atos, 1990. ISBN 80-900085-0-X.

[10] J. Foglar: Boj o první místo, 8. vyd., Praha, Olympia, 1995. ISBN 80-7033-348-0.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015