[ Webhosting profitux.cz ]
6. 8. 2015 (19:22) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Stínadla se bouří

Po rozpadu vontské organizace, popsané v závěru příběhu Záhada hlavolamu, nyní Stínadla opět ožívají. Příčinu rozruchu se snaží zjistit i Jiří Rymáň z Druhé Strany. Při návratu je však lapen Vonty. Rychlé šípy se vydávají na jeho záchranu, která se zdaří, avšak Mirek a Jindra jsou následně Vonty zajati. Lstí se jim podaří uniknout a přitom ještě zjistí, že jakýsi Hačiřík našel ztraceného ježka v kleci.

Při dalším pátrání se hoši poznají s klubem Rezatých klíčů, do kterého patřil i Emil Hačiřík. Rychlé šípy dále prozkoumají svatyni vontské skupiny Uctívačů ginga, kde v místnůstce za čtyřmi zámky objeví vzkaz, že kdosi něco zakopal na Červených schodech. Při opouštění svatyně se Rychlým šípům ukáže postava v masce, Širokko, držící ježka v kleci. Přes veškeré úsilí se ho chlapcům nepodaří chytit.

Po několika dnech se Rychlé šípy vypraví na Červené schody, kde najdou první vontskou kroniku. Rezaté klíče ji chtějí vydat, Rychlým šípům se však podaří uniknout tunelem Černé vody, kde náhodou potkají svého starého známého Vonta Losnu. Ten jim sdělí, že sám již o Velké Vontství usilovat nebude, ale chce dopomoci k jeho zisku skupině, které je členem.

Rychlé šípy však brzy potká smůla. Pro údajnou Mirkovu zradu, kterou zapříčiní jeho dvojník ve Stínadlech, se klub málem rozpadne. V nastalém zmatku se také v uličkách ztratí klubovní pes Bublina. Drží ho právě dvojník Mirka Dušína - Mirek Daneš a za jeho vydání chce první vontskou kroniku. Rychlé šípy sice připraví za pomoci Losnovy skupiny, Žlutého květu, plán na osvobození, ale ten selže a Daneš psa zabije.

Rychlé šípy se účastní Honu na Široka, který uspořádají Uctívači ginga. Široko se při útěku zraní a na místě ho zastihnou jen Rychlé šípy. Pomohou mu a on jim dá ježka v kleci pro Vláďu Dratuše, náčelníka Žlutého květu. Ke konci příběhu Rychlé šípy předají Žlutému květu jak ježka v kleci, tak první vontskou kroniku. Vláďa Dratuš ve volbách přesvědčivě zvítězí a ve Stínadlech nastává mír a klid.


Po druhé světové válce Jaroslav Foglar vstoupil do redakce časopisu Vpřed, na jehož zadní stránky s sebou přinesl i další příhody Rychlých šípů. Ty se opět setkaly s velkým zájmem čtenářstva a vedly tak autora k napsání dalšího pokračování stínadelských příběhů, navazujícího na Záhadu hlavolamu [JP, str. 77].

Příběh s ilustracemi Jana Fischera vycházel jako vkládaná příloha druhého ročníku Vpředu (čísla 1 až 28). Šlo o třetí svazek knižnice Rychlých šípů časopisu Vpřed [JP, str. 77]. Jednotlivé listy bylo možné svázat do originálních desek, které jsou známy v několika různých variantách [SSB-f].

Titulní obrázek z prvního vydání románu Stínadla se bouří ve VpředuTitulní obrázek z prvního vydání románu Stínadla se bouří ve VpředuPlátěné desky pro Stínadla se bouří, vkládanou přílohu ve Vpředu Plátěné desky pro Stínadla se bouří, vkládanou přílohu ve Vpředu

Přílohy, které vydavateli zbyly, byly roku 1950 svázány a prodávány v redakci časopisu Vpřed, pionýři (nástupnický časopis původního Vpředu) [SSB-f].

I další vydání z let 1967 a 1968 bylo charakteru vkládané přílohy, která vyšla, opět s ilustracemi Jana Fischera, v Ostravském kulturním zpravodaji (OKZ) [JP, str. 78]. Vydavatel OKZ, Puls Ostrava, následně nabízel čtenářům celoplátěné zelené desky na svázání [SSB-f].

Plátěné desky pro Stínadla se bouří, vkládanou přílohu v OKZ Plátěné desky pro Stínadla se bouří, vkládanou přílohu v OKZ Plátěné desky 1. knižního vydání románu Stínadla se bouříPlátěné desky 1. knižního vydání románu Stínadla se bouří

Přestože v následujících třech letech byla Záhada hlavolamu čtyřikrát knižně vydána v nakladatelství Blok, na její pokračování Stínadla se bouří nedošlo. První knižní vydání vzniklo až roku 1970 v nakladatelství Olympia. Jednalo se o čtvrtý svazek právě vytvářené edice sebraných spisů Jaroslava Foglara, která však právě tímto skončila. Román ilustrovali Bohumil Konečný a Gustav Krum, ilustrace na přebalu byla od Bohumila Konečného. [JP, str. 78]. Kniha byla v plátěných deskách, které existovaly v několika barevných variantách [SSB-f].

Frontispis a titulní list 1. knižního vydání románu Stínadla se bouříFrontispis a titulní list 1. knižního vydání románu Stínadla se bouří

Druhé knižní vydání, také z roku 1970, byl vlastně dotisk přílohy OKZ, který však měl trochu větší rozměr a především nový zelený přebal [JP, str. 79]. Vydání mělo malý náklad (5000 kusů), avšak variant plátěných desek existuje nebývale hodně – třináct [SSB-f].

V dalších dvaceti letech příběh knižně nevyšel, s výjimkou publikace 800 kusů nakladatelstvím Obrys/Kontur v Německu (česky) roku 1985 [SSB-f].

Nové knižní vydání Stínadel přišlo až v roce 1990, kdy román zařadilo nakladatelství Olympia do souboru Dobrodružství v temných uličkách, který obsahoval i Záhadu hlavolamu a Tajemství Velkého Vonta, tedy celou stínadelskou trilogii. Zvolený název nakladatelství prosadilo přes původní nesouhlas Jaroslava Foglara, kterému se nelíbila podobnost se jménem knihy Dobrodružství v Zemi nikoho [SSB-f]. Obálku i vnitřní ilustrace vytvořil Marko Čermák. Téměř šestisetstránková kniha vyšla v nákladu 125 000 výtisků, několik z nich bylo, bez vědomí nakladatele, vyvedeno v broži [SSB-f]. Ve stejné úpravě vyšel soubor ještě jednou v roce 1991.

Obálka 1. vydání souboru Dobrodružství v temných uličkách z roku 1990Obálka 1. vydání souboru Dobrodružství v temných uličkách z roku 1990Obálka 5. knižního vydání románu Stínadla se BouříObálka 5. knižního vydání románu Stínadla se Bouří

Roku 1992 Stínadla vyšla v Olympii samostatně jako 7. svazek edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara. V knize byly užity Fischerovy ilustrace, obrázek na obálku namaloval Ervín Urban. Tiráž chybně uvádí číslo vydání (správně třetí), neboť nakladatel započítal i vydání v souboru Dobrodružství v temných uličkách [JP, str. 81]. Opět, bez vědomí nakladatele, vzniklo několik brožovaných exemplářů [SSB-f]. V následujících letech Olympia Stínadla se bouří vydala v dalších třech vydáních a třech dotiscích, které se vzájemně liší jen detaily (seznam knih na konci knihy, cena, čárový kód) [JP, str. 81].

Obálka souboru Rychlé šípy ve Stínadlech z roku 2005Obálka souboru Rychlé šípy ve Stínadlech z roku 2005

Roku 2005 se Olympia vrátila k nápadu na vydání všech dílů trilogie v jedné knize. Pro soubor zvolila i trochu šťastnější název Rychlé šípy ve Stínadlech. Kniha je velkého formátu A4 (podobně jako vydání kreslených seriálů - Rychlé šípy a Svorní gambusíni a jiné příběhy), má 500 stran a obsahuje velké množství nových ilustrací od Milana Tesleviče. Po deseti letech, roku 2015, byla souborná kniha Rychlé šípy ve Stínadlech znovu vydána.

Roku 2012, u příležitosti 105. výročí narození Jaroslava Foglara a Jana Fischera, bylo připraveno speciální sběratelské vydání romány, připomínající svou úpravou staré Kobesovky (v podobném duchu byla téhož roku vydána i kniha Pod vlajkou Devadesátky). Kniha vychází ze zjištěných představ autora a ilustrátora o vydání, které mělo být uskutečněno v roce 1947. Poprvé tak byly užity všechny původní ilustrace. Knihu o limitovaném nákladu 230 číslovaných výtisků, v poloplátěné vazbě a s přebalem, vydalo nakladatelství Ostrov [Bohoušek].

Přebal bibliofilského vydání knihy Stínadla se bouří [převzato z bohousek.cz]Přebal bibliofilského vydání knihy Stínadla se bouří [převzato z bohousek.cz]

Román Stínadla se bouří se spolu se Záhadou hlavolamu stal vzorem televizního seriálu, byl také zpracován pro rozhlas a namluven na CD.

Kreslený seriál Stínadla se bouří

Román Stínadla se bouří byl do komiksové podoby zpracován kreslířem Marko Čermákem, který předtím již podobně převedl do kresleného seriálu Chatu v Jezerní kotlině. Knížečku podlouhlého formátu o rozměrech 20 a 8 cm vydalo roku 1970 nakladatelství Novinář [JP, str. 172], následujícím roce ji doplnila stejně provedená Záhada hlavolamu.

Roku 1987 se objevilo neautorizované vydání obou seriálů. Sešity formátu A4 byly vydány nadšenci z jednoho ostravského oddílu [JP, str. 172].

Kreslený seriál Stínadla se bouří vydal Melantrich na pokračování ve Slovíčku, příloze Svobodného slova, roku 1989. Záhada hlavolamu zařazena nebyla, její děj byl shrnut ve stručném textu na úvodu. Důvodem zařazení Stínadel namísto Záhady byl patrně fakt, že Záhada hlavolamu měla za sebou již podstatně více knižních vydání [JP, str. 173].

Vydání z roku 1990 mělo opět podobu sešitu A4. Tentokráte nakladatelství Novinář vložilo oba příběhy, Záhadu hlavolamu i Stínadla se bouří do jednoho.

Nakladatelství Olympia zařadilo roku 1999 kreslené varianty obou stínadelských příběhů do souboru Foglarových kreslených seriálů s názvem Svorní gambusíni a jiné příběhy. V něm byly poprvé zveřejněny jako barevné, originály kreseb koloroval vlastnoručně Marko Čermák.

Obálka sešitu od nakladatelství Novinář (1990)Obálka sešitu od nakladatelství Novinář (1990)Obálka sešitu Rychlé šípy ve Stínadlech (2012)Obálka sešitu Rychlé šípy ve Stínadlech (2012)

K podobě sešitového vydání z roku 1990 se Olympia, po obnově své činnosti, vrátila v roce 2012, kdy vydala sešit s názvem Rychlé šípy ve Stínadlech (Pozor, jedná o zcela jinou publikaci, než bylo souborné vydání trilogie z roku 2005 mající stejný název). V tiráži sešitu je uvedeno celkově druhé (v Olympii první) vydání. Druhé vydání však uvádí i tiráž sešitu od Novináře, v Olympii tedy patrně počítali jen společné vydání obou stínadelských románů.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1946 - 1947vkládaná příloha (Vpřed)Mladá fronta
1950vkládaná příloha (Vpřed) - dovazbaMladá fronta
1967 - 1968vkládaná příloha (OKZ)Puls
19701. knižní vydáníOlympia
19702. knižní vydání (dotisk vkládané přílohy)Puls
1970kreslený seriál - 1. vydáníNovinář
1985německé vydání (česky)Obrys/Kontur
1989 - 1990časopisecké vydání kresleného seriálu (Svobodné slovo)Melantrich
1990soubor Dobrodružství v temných uličkách - 1. vydáníOlympia
1990kreslený seriál - 2. vydáníNovinář
1991soubor Dobrodružství v temných uličkách - 2. vydáníOlympia
19923. knižní vydáníOlympia
1994dotisk 3. knižního vydáníOlympia
19954. knižní vydáníOlympia
1999kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - 1. vydáníOlympia
19995. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 5. vydáníOlympia
2003kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - dotisk 1. vydáníOlympia
2005soubor Rychlé šípy ve Stínadlech - 1. vydáníOlympia
20056. knižní vydáníOlympia
2008dotisk 6. vydáníOlympia
2012sběratelské vydáníOstrov
2012kreslený seriál - 3. vydáníOlympia
2015soubor Rychlé šípy ve Stínadlech - 2. vydáníOlympia

Použitá literatura

[S1] J. Foglar: Dobrodružství v temných uličkách, 1. vyd., Praha, Olympia, 1990.

[S2] J. Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech, Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-894-6.

[SSB-V] J. Foglar: Stínadla se bouří, vkládaná příloha časopisu Vpřed, Praha, Mladá fronta, 1946 - 1947.

[SSB-1] J. Foglar: Stínadla se bouří, 1. vyd., Praha, Olympia, 1970.

[K1] J. Foglar, M. Čermák: Záhada hlavolamu - Stínadla se bouří, 2. vyd., Praha, Novinář, 1990.ISBN 80-7077-348-0.

[K2] J. Foglar, M. Čermák: Rychlé šípy ve Stínadlech, 3. vyd., Velké Přílepy, Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-308-4.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[Bohoušek] L. Trkovský: První bibliofilské „kobesovské“ vydání knihy Stínadla se bouří, [online], dostupné z <http://www.bohousek.cz/clanek-2012090003-prvni-bibliofilske-kobesovske-vydani-knihy-stinadla-se-bouri.html>, [cit 2015-08-06]

[SSB-f] Stínadla se bouří, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/stinadla-se-bouri/>, [cit 2015-08-06]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015