[ Webhosting profitux.cz ]
5. 8. 2015 (19:52) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Záhada hlavolamu

Příběh nás zavádí na Druhou stranu – do čtvrti, kde bydlí Rychlé šípy. Mezi Druhostraníky se šíří zvěst, že se opět objevil ježek v kleci. Nejedná se o žádné zvíře, ale kovový hlavolam, který je symbolem chlapců ze sousedních Stínadel. Záhy se prokáže, že ježka v kleci pouze někdo nakreslil křídou na zeď. Rychlé šípy se však rozhodnou, že podrobně prozkoumají historii hlavolamu. Při pátrání náhodou potkají bývalého kostelníka od sv. Jakuba ve Stínadlech, který znal původního majitele ježka – zámečnického učedníka Jana Tleskače.

Ukázka ilustrací dr. Fischera z prvního vydání Záhady hlavolamu [převzato z J. Foglar: Záhada hlavolamu, Melantrich, 1940-1941]Ukázka ilustrací dr. Fischera z prvního vydání Záhady hlavolamu [převzato z J. Foglar: Záhada hlavolamu, Melantrich, 1940-1941]

Rychlé šípy směřují své další pátrání přímo do Stínadel, kde prozkoumají svatojakubský kostel. V jeho zvonici se jim podaří nalézt Tleskačův deník, kvůli své předchozí neopatrnosti se však prozradí a jsou pronásledováni místními chlapci – Vonty. Z kostela se Rychlým šípům nakonec podaří uniknout podzemní hřbitovní chodbou.

Do Stínadel se Rychlé šípy ještě několikrát znovu vydají. Navštíví Tleskačovu kůlnu, v kostele sv. Jakuba následně vyzvednou další, chybějící, část deníku. V té naleznou návod na vyjmutí ježka z klece a také se dozví, že uvnitř ježka je ukryt plán vynálezu – létajícího kola.

Chlapci též proniknou na zasedání Vontské rady. Na ní uslyší, že brzy proběhne volba nového Velkého Vonta. Kandidáti jsou dva – Losna a Mažňák. Náhodnou se jim podaří zachránit Losnu pronásledovaného Mažňákovci. Uzavřou s ním dohodu, že mu dopomohou k vítězství – naučí ho, jak vyjmout ježka z klece. Kandidáti totiž mají přinést nějaký objev z vontské historie. Na oplátku Losna po volbě Rychlým šípům hlavolam zapůjčí (a oni z něj získají plánek kola).

V závěru příběhu nastává samotná volba. Přestože zvítězí Losna, hlavolamu se náhle zmocní Mažňákův otec – dávný zámečnický mistr Jana Tleskače, a prchá s ním hřbitovní chodbou. Tam však uklouzne a spadne do stoky, kde hlavolam upustí. Důsledkem toho činu je nejen ztráta Tleskačova vynálezu, ale i rozpad celé Vontské organizace.


Záhada hlavolamu je první románový příběh Rychlých šípů a zároveň první díl stínadelské trilogie. Příhody čtenářského klubu Rychlé šípy se nejprve na stránkách časopisu Mladý hlasatel objevily v podobě kresleného seriálu. Patrně jejich velká popularita vedla Jaroslava Foglara k napsání Rychlých šípů také v próze. Román však nebyl pouhou jinou podobou příběhů obrázkového seriálu. K tématu populárního čtenářského klubu Foglar přidal neméně zajímavé téma tajemné městské čtvrti Stínadel, Vontské organizace a převratného vynálezu.

Poprvé Záhada hlavolamu vyšla jako román na pokračování, s ilustracemi Jana Fischera, v šestém ročníku Mladého hlasatele (1. až 28. číslo, kromě čísla 20). Stala se tak 14. svazkem knihovny Mladého hlasatele, pro který byly vydány světle červené desky na svázání (část byla chybně značena jako svazek 13) [JP, str. 76].

Informace z 20. čísla 6. ročníku Mh, do kterého nebylo mimořádně vloženo pokračování Záhady hlavolamu [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 11. 1. 1941, roč. 6, č. 20, s. 310]Informace z 20. čísla 6. ročníku Mh, do kterého nebylo mimořádně vloženo pokračování Záhady hlavolamu [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 11. 1. 1941, roč. 6, č. 20, s. 310]

Záhada hlavolamu poutala pozornost čtenářů již při svém prvním vydání [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 19. 10. 1940, roč. 6, č. 8, s. 114]Záhada hlavolamu poutala pozornost čtenářů již při svém prvním vydání [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 19. 10. 1940, roč. 6, č. 8, s. 114]

První knižní vydání následovalo v roce 1941 v nakladatelství Kobes. Ilustrace na obálce, i uvnitř knihy, provedl opět Jan Fischer [JP, str. 77]. V dalším roce Kobes knihu dotiskl, dotisk se od prvního vydání liší obálkou, na které je jinak umístěn text a vyobrazen větší ježek v kleci [ZH-f].

Obrázek z obálky vydání Záhady hlavolamu v Mladém hlasateliObrázek z obálky vydání Záhady hlavolamu v Mladém hlasateliObálka 1. knižního vydání Záhady hlavolamuObálka 1. knižního vydání Záhady hlavolamu

Druhé vydání bylo připravováno u Kobese po druhé světové válce, avšak již k němu nedošlo. V padesátých letech vyšla Záhada hlavolamu pod názvem Tajemniczy cylinder v polštině v nakladatelství Slask Katowice [JP, str. 77].

Dalšího českého vydání se však Záhada hlavolamu dočkala až ke konci šedesátých let. Na pokračování vyšel příběh v novinách Zář Mladoboleslavska. Jednotlivé části byly koncipovány k vystřižení, ilustracemi doprovozeny nebyly. V podobě vkládané přílohy se Záhada také objevila v Ostravském kulturním zpravodaji (OKZ) vydávaném nakladatelstvím Puls. Na rozdíl od mladoboleslavského vydání byly užity ilustrace Jana Fischera. Čtenáři si také mohli objednat plátěné desky [JP, str. 78]. Nejčastěji byly červené, ale známo je celkem šest variant [ZH-f].

Plátěné desky 2. knižního vydání románu Záhada hlavolamuPlátěné desky 2. knižního vydání románu Záhada hlavolamuPřebal 2. knižního vydání románu Záhada hlavolamuPřebal 2. knižního vydání románu Záhada hlavolamu

Mezi roky 1968 a 1970 vznikla také čtyři knižní vydání. Všechna jsou od nakladatelství Blok. Druhé vydání z června 1698 bylo doplněno přílohami Z Bobří hráze, Tábor - podnik pro celé muže, Hry v klubovně a venku a hrou Poselství ze Stínadel, ilustrace však neobsahovalo. Podobně, až na absenci hry Poselství ze Stínadel, jiné provedení obálky a barvu plátna, bylo zhotoveno třetí vydání z listopadu 1968. Čtvrté vydání mělo opět jinou barvu plátna. Páté vydání z roku 1970 bylo brožované a mělo mírně upravenou podobu ilustrace na obálce. Ani to však nebylo uvnitř ilustrované [JP, str. 78].

Přebal 4. knižního vydání Záhady hlavolamuPřebal 4. knižního vydání Záhady hlavolamu

Po velké dávce vydání od Bloku nastala dlouhá pauze. Na začátku sedmdesátých let vyšla ještě dvě zahraniční vydání. První bylo ve slovenštině s ilustracemi Oto Lupáka. Druhé, maďarské, bylo vytvořeno dle knižních vydání Bloku. Knihu s názvem Sündisznó a ketrecben (Ježek v kleci) ilustroval Sándor Kiss. Roku 1985 byla kniha také vydána v Německu, avšak v česky, v mnichovském nakladatelství Obrys/Kontur řízeném Danielem Strožem [JP, str. 79].

Obálka 1. slovenského vydání Záhady hlavolamuObálka 1. slovenského vydání Záhady hlavolamuObálka 2. slovenského vydání Záhady hlavolamuObálka 2. slovenského vydání Záhady hlavolamu

Nové knižní vydání Záhady přišlo až v roce 1990, kdy román zařadilo nakladatelství Olympia do souboru Dobrodružství v temných uličkách, který obsahoval i Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta, tedy celou stínadelskou trilogii. Zvolený název nakladatelství prosadilo přes původní nesouhlas Jaroslava Foglara, kterému se nelíbila podobnost se jménem knihy Dobrodružství v Zemi nikoho [ZH-f]. Obálku i vnitřní ilustrace vytvořil Marko Čermák. Téměř šestisetstránková kniha vyšla v nákladu 125 000 výtisků, několik z nich bylo, bez vědomí nakladatele, vyvedeno v broži [ZH-f]. Ve stejné úpravě vyšel soubor ještě jednou v roce 1991.

Roku 1991 vzniklo také další slovenské vydání Záhady hlavolamu v nakladatelství Mladé letá. Kniha, kromě obálky Jána Hladíka, nemá ilustrace. Zatímco Záhada hlavolamu vyšla na Slovensku dvakrát, další pokračování trilogie tam zatím nebyla vydána vůbec [JP, str. 81].

Obálka 1. vydání souboru Dobrodružství v temných uličkách z roku 1990Obálka 1. vydání souboru Dobrodružství v temných uličkách z roku 1990Obálka 6. knižního vydání Záhady hlavolamuObálka 6. knižního vydání Záhady hlavolamu

Samostatně vyšla Záhada hlavolamu u Olympie roku 1992. Stala se 6. svazkem edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara. Novou obálku vytvořil Ervnín Urban, uvnitř knihy byly užity ilustrace Jana Fischera. Tiráž knihy obsahuje poněkud nepřesné údaje o pořadí vydání, protože nakladatel započítal i soubor Dobrodružství v temných uličkách [ZH-6]. Přestože bylo toto vydání vázané, bez vědomí nakladatele vzniklo v tiskárně několik brožovaných exemplářů [ZH-f]. Dalších několik vydání a dotisků v Olympii se vzájemně liší jen detaily, jako je seznam knih na konci knihy, cena, čárový kód [JP, str. 81].

Obálka souboru Rychlé šípy ve Stínadlech z roku 2005Obálka souboru Rychlé šípy ve Stínadlech z roku 2005

Roku 2005 se Olympia vrátila k nápadu na vydání všech dílů trilogie v jedné knize. Pro soubor zvolila i trochu šťastnější název Rychlé šípy ve Stínadlech. Kniha je velkého formátu A4 (podobně jako vydání kreslených seriálů - Rychlé šípy a Svorní gambusíni a jiné příběhy), má 500 stran a obsahuje velké množství nových ilustrací od Milana Tesleviče. Po deseti letech, roku 2015, byla souborná kniha Rychlé šípy ve Stínadlech znovu vydána.

Záhada hlavolamu, jako jedna z nejpopulárnějších knih Jaroslava Foglara, se dočkala televizní, filmové i zvukové adaptace.

Kreslený seriál Záhada hlavolamu

Román Záhada hlavolamu byl do komiksové podoby zpracován kreslířem Marko Čermákem, který předtím již podobně převedl do kresleného seriálu Chatu v Jezerní kotlině. Kreslená Záhada hlavolamu spatřila světlo světa paradoxně později, než její pokračování Stínadla se bouří. Knížečku podlouhlého formátu o rozměrech 20 a 8 cm vydalo roku 1971 nakladatelství Novinář [JP, str. 172].

Určitou zajímavostí je pokus asi třináctiletého Marko Čermáka, o vytvoření kresleného seriálu na motivy románu Záhada hlavolamu, přibližně o dvacet let dříve, než realizoval „oficiální“ verzi. Kresby byly objeveny při přípravě výstavy Marko Čermák: Poslední romantik v roce 2010, vystaveny byly také na výstavě k 75. výročí Rychlých šípů.

Pokus Marko Čermáka o kreslený seriál Záhada hlavolamu z 50. letPokus Marko Čermáka o kreslený seriál Záhada hlavolamu z 50. let

Roku 1987 se objevilo neautorizované vydání obou seriálů. Sešity formátu A4 byly vydány nadšenci z jednoho ostravského oddílu [JP, str. 172].

I další vydání z roku 1990 mělo podobu sešitu A4. Tentokráte nakladatelství Novinář vložilo oba příběhy, Záhadu hlavolamu i Stínadla se bouří do jednoho.

Nakladatelství Olympia zařadilo roku 1999 kreslené varianty obou stínadelských příběhů do souboru Foglarových kreslených seriálů s názvem Svorní gambusíni a jiné příběhy. V něm byly poprvé zveřejněny jako barevné, originály kreseb koloroval vlastnoručně Marko Čermák.

Obálka sešitu od nakladatelství Novinář (1990)Obálka sešitu od nakladatelství Novinář (1990)Obálka sešitu Rychlé šípy ve Stínadlech (2012)Obálka sešitu Rychlé šípy ve Stínadlech (2012)

K podobě sešitového vydání z roku 1990 se Olympia, po obnově své činnosti, vrátila v roce 2012, kdy vydala sešit s názvem Rychlé šípy ve Stínadlech (Pozor, jedná o zcela jinou publikaci, než bylo souborné vydání trilogie z roku 2005 mající stejný název). V tiráži sešitu je uvedeno celkově druhé (v Olympii první) vydání. Druhé vydání však uvádí i tiráž sešitu od Novináře, v Olympii tedy patrně počítali jen společné vydání obou stínadelských románů.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1940 - 1941vkládaná příloha (Mladý hlasatel)Melantrich
19411. knižní vydáníKobes
1942dotisk 1. vydáníKobes
1958polské vydáníSlask Katowice
19682. knižní vydáníBlok
19683. knižní vydáníBlok
1968 - 1969vkládaná příloha (Zář Mladobolevslavska)Zář Mladobolevslavska
1968 - 1969vkládaná příloha (OKZ)Puls
19694. knižní vydáníBlok
19701. slovenské vydáníMladé Letá
19705. knižní vydáníBlok
1971kreslený seriál - 1. vydáníNovinář
1971maďarské vydáníMadách a Móra
1985německé vydání (česky)Obrys/Kontur
1990soubor Dobrodružství v temných uličkách - 1. vydáníOlympia
1990kreslený seriál - 2. vydáníNovinář
1991soubor Dobrodružství v temných uličkách - 2. vydáníOlympia
19912. slovenské vydáníMladé Letá
19926. knižní vydaníOlympia
19931. dotisk 6. knižního vydaníOlympia
19942. dotisk 6. knižního vydáníOlympia
19977. knižní vydaníOlympia
1999dotisk 7. knižního vydáníOlympia
1999kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - 1. vydáníOlympia
20038. knižní vydáníOlympia
2003kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - dotisk 1. vydáníOlympia
2005dotisk 8. vydáníOlympia
2005soubor Rychlé šípy ve Stínadlech - 1. vydáníOlympia
2012kreslený seriál - 3. vydáníOlympia
2015soubor Rychlé šípy ve Stínadlech - 2. vydáníOlympia

Použitá literatura

[S1] J. Foglar: Dobrodružství v temných uličkách, 1. vyd., Praha, Olympia, 1990.

[S2] J. Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech, Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-894-6.

[ZH-Mh] J. Foglar: Záhada hlavolamu, vkládaná příloha časopisu Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 1940 - 1941.

[ZH-2] J. Foglar: Záhada hlavolamu, 2. vyd., Brno, Blok, 1968.

[ZH-6] J. Fogalr: Záhada hlavolamu, 6. vyd., Praha, Olympia, 1992. ISBN 80-7033-160-7.

[K1] J. Foglar, M. Čermák: Záhada hlavolamu - Stínadla se bouří, 2. vyd., Praha, Novinář, 1990.ISBN 80-7077-348-0.

[K2] J. Foglar, M. Čermák: Rychlé šípy ve Stínadlech, 3. vyd., Velké Přílepy, Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-308-4.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[ZH-f] Záhada hlavolamu, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/zahada-hlavolamu/>, [cit 2015-08-05]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015