[ Webhosting profitux.cz ]
28. 7. 2014 (12:34) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Devadesátka pokračuje

Děj příběhu navazuje na román Pod junáckou vlajkou. Po prázdninách se opět začíná rozvíjet oddílový život. Avšak Jiří, Mirkův nejlepší kamarád, již mezi ostatní nepřichází.

Obálka časopisu Vpřed (roč. 2, č. 15)Obálka časopisu Vpřed (roč. 2, č. 15)

Mirka Trojana znovu vyhledá Ondra, který dosud drží jeho úpis. Tentokrát hrozí tím, že jej předá Mirkovu otci. Za mlčenlivost chce, aby Mirek zajistil pro Josku místo učedníka u strýce ve zlatnictví a zaručil se za něj. Kdyby se pak něco ztratilo… Mirek se rozhodne, že se pokusí oslabit Ondrův vliv a pozve své dávné kamarády z party, Josku a Přemíka, do Devadesátky. Podaří se mu také s pomocí Josky získat z Ondrovy skrýše svůj úpis.

Po odchodu několik chlapců z Liščí družiny z Devadesátky se Mirek stane jejím rádcem. Nedlouho poté se do oddílu také vrací Jiří. Na jaře připravuje Tapin pro oddíl novou aktivitu, dlouhodobou hru o Alvarezovi, dávném dobyvateli Mexika.

Při oddílové vycházce na památná místa, kde bydlel legendární Láďa Velebil, zjistí Mirek, že Jiří kamarádí jen s Joskou a o přátelství s ním již nejeví zájem. Jejich vztah však není jedinou trhlinou na kráse Devadesátky. Pohoda loňského roku zdá se býti minulostí.

Mirek je ze stavu v oddíle znechucen a uvažuje o odchodu. Jeho zájem, podobně jako ostatních chlapců, však poutá stále dlouhodobá hra, která na táboře vrcholí. Napjaté vztahy mezi táborníky se snaží řešit Bratrstvo nápravy, do kterého je Mirek pozván. Tvoří ho chlapci, kteří by v Devadesátce opět rádi viděli loňskou pohodovou atmosféru.

Ke konci tábora Mirek zjistí, že Joska a Jiří se tajně stýkají s Ondrou, který jim pomohl získat informaci k jednomu úseku Alvareze. Družina Lišek ho pak vyhrála podvodem. Mirek jejich jednání považuje za zradu, ale Tapinovi nic nehlásí. Joska a Jiří se nabízejí, že se pokusí v poslední etapě hry získat, teď již poctivě, vítězství pro Lišky. Mirek nakonec oběma odpouští a všichni tři, již usmíření, vykračují do dalšího roku v Devadesátce.


Nové osudy Mirka Trojana a oddílu Devadesátky zanesl Foglar do tohoto pokračování knihy Pod junáckou vlajkou. V životopise Jestřáb uvádí, že k napsání dalšího dílu o Devadesátce ho vyprovokoval Miloš Zapletal, který naléhal, že příběh musí mít pokračování [1, str. 170].

Inspirací příběhu byly opět zážitky z Jestřábova oddílu. Novým motivem pak je dlouhodobá hra Alvarez, kterou Dvojka hrála v roce 1942. Foglar ji vytvořil na základě knihy o dobývání Mexika, kterou našel v knižním lektorátu Melantrichu, kde v době války pracoval [1, str. 145].

Kniha, stejně jako titul Pod junáckou vlajkou, v sobě obsahuje opět různé nápady a náměty k oddílové činnosti. Příběh také poukazuje, že ani život junáckého oddílu se nevyvatuje nesvárů a nepohody. Jako hlavní přínos z hlediska zážitkové pedagogiky uvádí I. Jirásek uvědomění si principu etapových her [2, str. 422].

Obálka časopisu Vpřed (roč. 1, č. 25)Obálka časopisu Vpřed (roč. 1, č. 25)Obálka časopisu Vpřed (roč. 2, č. 16)Obálka časopisu Vpřed (roč. 2, č. 16)

Příběh začal vznikat po druhé světové válce. Mladý hlasatel nemohl být, kvůli jistému nařízení, obnoven a Foglar se stal šéfredaktorem časopisu Junák. Na jeho stránky začal psát na pokračování kapitoly nového příběhu Devadesátky. První část se objevila v prvním čísle 28. ročníku (27. října 1945). Příběh však nebyl v Junáku dokončen, po odchodu Jaroslava Foglara do redakce Vpředu se tamtéž přesunulo i vydávání jeho románu na pokračování. V Junáku vyšla Devadesátka naposledy v 18. čísle (4. dubna 1946). Po krátké přestávce byla další pokračování otištěna ve Vpředu, počínaje 25. číslem první ročníku (28. května 1946). Román byl dokončen v 16. čísle druhého ročníku (4. února 1947) [3, str. 71 - 72].

Ve Vpředu lze najít celkem čtyři různá záhlaví, pod kterými jednotlivá pokračování vycházela. Variantu 1 najdeme v číslech 25 až 28 prvního ročníku (v čísle 28 je provedena černobíle), variantu dvě ve zbývajících číslech prvního ročníku (29 až 38). V druhém ročníku existují dvě, ne moc odlišné, podoby záhlaví, která se porůznu střídala.

Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (první varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 1, č. 25]Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (první varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 1, č. 25]

Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (druhá varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 1, č. 37]Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (druhá varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 1, č. 37]

Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (třetí varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 2, č. 11]Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (třetí varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 2, č. 11]

Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (čtvrtá varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 2, č. 5]Záhlaví románu Devadesátka pokračuje ze Vpředu (čtvrtá varianta) [převzato z Vpřed, Mladá fronta, 1946, roč. 2, č. 5]

Knižní vydání bylo sice plánováno na rok 1947, ale k realizaci nedošlo. První knižní vydání je až z roku 1969 od Olympie. Bylo ilustrováno Bohumilem Konečným a Gustavem Krumem [4]. V poměrně velkém nákladu (120 000 výtisků) lze nalézt sedm variant plátěných desek. Jejich motiv je stejný, skautská lilie, avšak liší se barvou plátna a barvou textu na něm [5].

Přebal 1. knižního vydání románu Devadesátka pokračujePřebal 1. knižního vydání románu Devadesátka pokračujePlátěné desky 1. knižního vydání románu Devadesátka pokraačujePlátěné desky 1. knižního vydání románu Devadesátka pokraačuje

Druhé knižní vydání vyšlo až jako součást nové edice sebraných spisů JF v roce 1991. Byly použity ilustrace z prvního vydání, na obálku však přišla nová od Ervína Urbana [6]. Úprava knihy v edici se však ještě změnila. Třetí vydání z roku 1995 má opět jinou ilustraci na obálce, tentokrát od Gustava Kruma. Stejnou podobu pak měla všechna další vydání od Olympie, odlišnosti najdeme pouze v detailech: seznam forglarovek, cena, reklamy na další tituly, ediční poznámka [5].

Obálka 2. knižního vydání románu Devadesátka pokračujeObálka 2. knižního vydání románu Devadesátka pokračujeObálka 5. knižního vydání románu Devadesátka pokračujeObálka 5. knižního vydání románu Devadesátka pokračuje

Příběh byl také upraven pro rozhlas. Zpracování od Jiřího Hromádko pod řízením režiséra Jana Fuchse nastudovali Alfred Strejček, Karel Vlček, Ondřej Kepka a Robert Tamchina.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1945 - 1946časopisecké vydání (Junák)Junácká edice
1946 - 1947časopisecké vydání (Vpřed)Mladá fronta
19691. knižní vydáníOlympia
19912. knižní vydáníOlympia
19953. knižní vydáníOlympia
19984. knižní vydáníOlympia
2000dotisk 4. vydáníOlympia
20055. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[2] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[3] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[4] J. Foglar: Devadesátka pokračuje, 1. vyd., Praha, Olympia, 1969.

[5] Devadesátka pokračuje, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/devadesatka-pokracuje/>, [cit 2014-07-28]

[6] J. Foglar: Devadesátka pokračuje, 2. vyd., Praha, Olympia, 1991. ISBN 80-7033-144-5.

[7] J. Foglar: Devadesátka pokračuje, 5. vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-888-1.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015