[ Webhosting profitux.cz ]
27. 7. 2014 (20:45) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Pod junáckou vlajkou

Mirek Trojan ve snaze zavděčit se kamarádům v partě a zejména jejímu vedoucímu Ondrovi se rozhodne, že partě opatří stran. Jeho plánem je vstoupit naoko do skautského oddílu a při vhodné příležitosti stan ukrást. Záhy se proto přidá do řad devadesátého oddílu, kde ho hned z počátku zaujme příjemné kamarádské prostředí.

Nějaký čas ještě váhá mezi partou a oddílem, přemýšlí, kde může vyniknout více. Nakonec je však stržen pestrou oddílovou činností a na partu a slib, který ji dal, brzy zapomíná. Ne ovšem Ondra, který nejen, že Mirka zbije, ale před Vánoci zašle Tapinovi, vůdci Devadesátky, zprávu, že mají mezi sebou zloděje. Záhy také přinutí napsat Mirka doznání, proč chtěl vstoupit do junáckého oddílu. Ondra zatím bude mlčet, ale do prvního dubna musí dostat stan, jinak Mirkův úpis poputuje do oddílu.

Mirek se mezitím plně zapojuje do činnosti oddílu, prožívá v něm krásné okamžiky a po Vánocích je přijat za právoplatného člena, neboť ve zkušební lhůtě obstál. S přicházejícím jarem však opět roste Mirkův strach. Vypraví se proto za Ondrou ve snaze ukončit toto jeho vydírání. Ten se však při gestikulaci zraní a je odvezen do nemocnice. První dubna tak nikdo po Mirkovi stan nežádá…

O prázdninách jede Mirek s oddílem na tábor k Vydří říčce. Jednoho dne však náhodou zjistí, že nedaleko tábora se vyskytuje Ondra, který si opět přišel pro stan. Mirek je zdrcen, za několik dní by měl skládat junácký slib – nyní má však obavy, že bude z oddílu vyloučen. Nakonec se svěřuje Tapinovi s úmyslem, se kterým do oddílu přišel. Ten nejenže plánovaný slib nezruší, ale vydá se za Ondrou říci mu, že jeho čekání na stan je zbytečné a úpis bezcenný. Mirkovu radost tak kalí jen podivná nálada jeho nejlepšího kamaráda Jiřího, který nakonec po táboře z Devadesátky odchází.


Pod junáckou vlajkou patří mezi Foglarovy skautské romány, které, přestože Jestřáb byl vůdce skautského oddílu, nejsou tolik časté. Jako inspirace jistě Foglarovi posloužily zkušenosti a zážitky z vlastního oddílu. Mnohá jména a přezdívky zmíněné v románu (jmenujme například Láďu Velebila nebo Skukůma) bychom našli i v kronikách Dvojky [ZvP, str. 61]. Dále, vedoucí, od kterého Tapin převzal v románu Devadesátku má přezdívku Ryšavý bobr [PJV-6, str. 36], jméno Jestřábova skutečného předchůdce bylo Jaroslav Ryšavý – Bobr [ZvP, str. 43]. Jestli však přišel někdy do oddílu chlapec s podobnou záminkou jako Mirek Trojan, je otázkou.

Vedle poselství hlavního nosného příběhu o proměně obyčejného kluka v čestného chlapce díky působení oddílu, je kniha přínosná také jako nápadník her a aktivit pro činnost oddílu [FF, str. 421 - 422].

Přebal 1. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouPřebal 1. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouPoloplátěné desky 1. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouPoloplátěné desky 1. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkou

Kobesovo první knižní vydání bylo vytištěno v době těsně před zrušením Junáka v roce 1940. Na trh přišlo před Vánocemi, avšak záhy kniha na příkaz gestapa musela být z nabídky knihkupců i fondů knihoven vyřazena [JP, str. 69]. Zatímco Václav Nosek uvádí jen dvě varianty desek tohoto vydání (motiv s lilií a motiv s dvěma chlapci v kruhu), server Foglarovec.cz udává, že všechny svazky prvního vydání měly na deskách motiv s dvěma chlapci, avšak s ohledem na rozdílnou barvu a hrubost desek a barvu plátna je variant takových desek 11. Svazky s lilií na deskách (3 varianty) patří až dotisku z roku 1945 [PJV-f]. Knihu ilustroval Mariquita (Ukrajinec Miroslav Hryhorjij, emigroval před bolševiky do Československa [JP, str. 60]), ilustrace na přebalu je od Zdeňka Buriana [PJV-1].

Druhé vydání je od Olympie z roku 1969, z prvního pokusu o vydání kompletního Foglarova díla (vyšly pouze 4 svazky). Knihu ilustrovali Bohumil Konečný a Gustav Krum [PJV-2].

Plátěné desky 2. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouPlátěné desky 2. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkou

Třetí vydání z roku 1991 vyšlo v rámci druhého, již úspěšného, pokusu o edici sebraných spisů JF. Formát knih ještě nebyl zcela ujednocen a tak je svazek o 1 cm širší než se stalo později standardem. Ilustrace na obálce je od Ervína Urbana, ostatní obrázky jsou stejné jako v druhém vydání [PJV-3]. Toto vydání by také mělo existovat v několika brožovaných kusech [PJV-f].

Obálka 3. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouObálka 3. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouObálka 7. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkouObálka 7. knižního vydání románu Pod junáckou vlajkou

Čtvrté vydání z roku 1995 již bylo provedeno ve standartní úpravě edice. Text byl jazykově a stylisticky upraven a na obálce byla užita nová ilustrace od Gustava Kruma [JP, str. 70]. Stejnou úpravu má i páté, šesté a sedmé vydání, vzájemně se lišící jen detaily (cena, seznam foglarovek).

Román Pod junáckou vlajkou byl také adaptován pro rozhlasové vysílání. Za doprovodu kytary Štěpána Raka četl Alfred Strejček.

Určitou novinkou z posledních let je informace o chystaném vydání románu v roce 1947 s názvem Pod vlajkou Devadesátky, na které mělo navázat první vydání knihy Devadesátka pokračuje. Pro chystanou knihu stačil ještě Jestřáb zajistit ilustrace od Bohumíra Čermáka. K jejímu vydání však již nedošlo. Doklady o tomto plánovaném vydání se podařilo nalézt Luboši Trkovskému při studiu korespondence Bohumíra Čermáka v Památníku národního písemnictví, kde se mu dokonce podařilo nalézt i tehdy připravené a dosud neznámé ilustrace [SNF].

Přebal knihy Pod vlajkou Devadesátky (první varianta)Přebal knihy Pod vlajkou Devadesátky (první varianta)Přebal knihy Pod vlajkou Devadesátky (druhá varianta)Přebal knihy Pod vlajkou Devadesátky (druhá varianta)

V roce 2012 byly Čermákovy ilustrace využity pro bibliofilské vydání (omezený náklad 200 číslovaných kusů, cena 870 Kč) románu v nakladatelství Ostrov. Kniha je v úpravě „kobesovek“ a byly pro ni vytvořeny dvě varianty přebalu.

Na román navazuje kniha Devadesátka pokračuje.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19401. knižní vydáníKobes
1945dotisk 1. vydáníKobes
19692. knižní vydáníOlympia
19913. knižní vydáníOlympia
19954. knižní vydáníOlympia
19975. knižní vydáníOlympia
19996. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 6. vydáníOlympia
20057. knižní vydáníOlympia
2012sběratelské vydáníOstrov

Použitá literatura

[PJV-1] J. Foglar: Pod junáckou vlajkou, 1. vyd., Praha, Kobes, 1940.

[PJV-2] J. Foglar: Pod junáckou vlajkou, 2. vyd., Praha, Olympia, 1969.

[PJV-3] J. Foglar: Pod junáckou vlajkou, 3. vyd., Praha, Olympia, 1991. ISBN 80-7033-129-1.

[PJV-6] J. Foglar: Pod junáckou vlajkou, 6. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-562-9.

[ZvP] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[FF] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[SNF] L. Trkovský: Unikátní nález k unikátní knize, Sborník nezávislých foglarovců, Praha, Ostrov, 2012, č. 4, s. 37, ISBN 978-80-86289-75-5.

[PJV-f] Pod junáckou vlajkou, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/pod-junackou-vlajkou/>, [cit 2014-07-26]

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015