[ Webhosting profitux.cz ]
25. 7. 2014 (17:03) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Když Duben přichází

Román se odehrává v jedné školní třídě. Lubor Klement, žák posledního ročníku, je po prázdninách znepokojen chování chlapců v Bedně (tak nazývají svou třídu). Chtěl by spolužáky opět stmelit a hlavně získat opravdové kamarády. Bedna je nyní rozštěpena do několika skupin: hrubiánů okolo Draňáka, oplzlého Ekrta a jeho nohsledů, Levín vede sportovní partu a ti s nejlepšími známkami si vytvoří Klub Jedničkářů. Nade všemi pak vyniká Fanek Jelínek a výrazně stranou stojí Vojtěch Řezina, neoblíbený vyděděnec Bedny.

K chmurné náladě v Bedně přidá i prohraný štafetový závod s paralelní třídou Pekáčem i přesazení spolužáka Řeziny třídním Havlíkem do psanecké lavice kvůli „ztuchlině“. Později se Lubor Řeziny zastane proti křivému obvinění Draňákem, který mu na to dá odpověď pořádným výpraskem. Řezinovi se naskytne možnost oplatit tento skutek, když zachrání topícího se Lubora. Cestou domů oba sblíží zájem o knihy spisovatele Trenta.

Během podzimu navštíví Lubor s Řezinou ilustrátora trentovek, dále podnikají výpravy za staršími knihami, sešity a plakáty do Sekořova nakladatelství. Přesto však Lubor kamarádí s Vojtou jen částečně a hlavně tajně.

V zimě sehrají chlapci z Bedy divadelní hru svého spolužáka Pišvejce. Ta je ovšem napsána a obsazena tak, aby Řezina byl během ní zbit.

Lubor však již nestojí o kamarádství s Vojtou Řezinou a připojuje se tak k ostatním hochům, kteří se mu jen vysmívají. Ve škole Řezina opět upadá, ze zkoušení má pravidelně pětky a úkoly nedělá vůbec. V zoufalství se pokusí oběsit. Luborovi se podaří získat útržky Řezinova notýsku, ve kterém měl zapsáno něco o všech hoších v Bedně. Náhle zjišťuje, že ho Řezina považoval za čestného chlapce a velmi ho obdivoval. Rozhodně se s ním znovu navázat přátelství, ale tentokrát již veřejně.

Nastávají však další změny, Bednu přebírá nový učitel Kovář, který chlapcům slibuje školu, na kterou se budou těšit. Tento svůj slib skutečně splní, což se odrazí i ve třídě. Bedna na konci jara se s tou podzimní nedá skoro srovnat. Luborovi s Vojtou se podaří dostat Fanka Jelínka ze spárů Ekrtovců a následně zakládají, podle Řezinova nápadu, Rytíře z Bedny. Postupně se do této skupiny přidávají všichni hoši v Bedně.

Najednou však je poslední den školy. Lubor je spíše smutný, protože má pocit, že už dále nebude hochem! Nakonec si však spolu s Řezinou a Fankem uvědomí, že jen na nich záleží, zda v mysli budou pořád mladí.


Tento román začal Foglar psát, když v souvislosti se zákazem Mladého hlasatele (1941) byl přeložen do knižního lektorátu Melantrichu na Smíchově. Vedle své práce tu našel čas právě na psaní nové knihy [1, str. 84 - 85].

Když Duben přichází (Duben v názvu knihy má symbolizovat věk dospívání chlapců při přirovnání lidského života k jednomu roku) bývá označován za Foglarovo nejpropracovanější psychologické dílo [1, str. 85]. Toho dosáhnout pomohlo umístění dějového prostředí do školní třídy. Díky tomu mohl autor vykreslit větší škálu lidských charakterů, než dovolovalo autorem běžněji užívané prostředí chlapeckého klubu nebo oddílu.

Obálka 1. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 1. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 2. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 2. knižního vydání románu Když Duben přichází

I v této foglarovce je patrná a známá inspirace skutečnými zážitky Jaroslava Foglara. Hrdý Fanek Jelínek, hrubiáni jako Draňák i nemravní Ekrtvovci mají předobraz v chlapcích, s kterými trávil Jestřáb prázdniny v roce 1921 v Piešťanech [2, str. 32]. Nevlídný třídní Havlík má vzor v učiteli Vlachovi z vinohradské školy, naopak pan učitel Tyl z Nuslí byl zpodobněn jako hodný učitel Kovář [2, str. 20]. Prostředí pingpongové síně bylo inspirováno jednou takovou v Jindřišské ulici, kde se Dvojka v období protektorátu krátce scházela a mimo jiné tu nacvičovala texty k Rychlým šípům na gramodeskách [1, str. 85].

Ivo Jirásek ve svém pojednání o literárním díle JF očima zážitkové pedagogiky zdůrazňuje postavu učitele Havlíka jako varující příklad vyhoření a také učitele Kováře jako ukázku zážitkově-pedagogického mistrovství [3, str. 421]. Václav Nosek uvádí jako nejcennější příběh pokřiveného a nerovného kamarádství Lubora Klementa a Vojty Řeziny, které se pozvolna mění v pravé chlapecké přátelství [1, str. 85].

Nabídka foglarovek ve Vpředu [převzato z Vpřed, Praha, SČM, 16. 12. 1947, roč. 3, č. 16, s. 255]Nabídka foglarovek ve Vpředu [převzato z Vpřed, Praha, SČM, 16. 12. 1947, roč. 3, č. 16, s. 255]

Poprvé román vydal roku 1944 Kobes s ilustracemi Bohumíra Čermáka [1, str. 85]. Celý náklad byl, trochu netypicky, brožovaný [4]. Přebal existoval ve dvou verzích (vícebarevná a modrá kresba zasněného chlapce) [1, str. 85]. Část nákladu byla později v roce 1945 svázána [4]. Na deskách (známy jsou tři podoby [4]) vázaných exemplářů jsou jednoduché obrázky, které použil Kobes i u knih jiných autorů vydaných v té době [1, str. 85].

V únoru roku 1946 se objevila ve Vpředu informace o druhém vydání románu. Kniha je také v časopise inzerována před Vánoci 1946 a 1947. Patrně se však stále jednalo o doprodej prvního vydání z roku 1944 [1, str. 85- 86].

V roce 1957, v době kdy Foglarovo díle jinak nevycházelo, byla v časopise Pionýr otištěna kapitola Příchod učitele Kováře [1, str. 86].

Druhé knižní vydání je od Mladé fronty z roku 1970. Vyšlo v edici 13 (jednotná cena 13 Kčs) a bylo ilustrováno Ervínem Urbanem [5].

Třetí vydání vydala roku 1991 v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara. V počátcích edice se však teprve hledala podoba jednotné úpravy a tak Duben vyšel brožovaný. Obálka je opět od Ervína Urbana, ostatními ilustracemi knihu doprovodil Marko Čermák [6].

Obálka 3. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 3. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 6. knižního vydání románu Když Duben přicházíObálka 6. knižního vydání románu Když Duben přichází

Čtvrté knižní vydání v roce 1995 již bylo provedeno ve standartní úpravě sebraných spisů, navíc na obálku byla užita ilustrace od Marko Čermáka a text byl jazykově a stylisticky upraven. Páté knižní vydání (1999), jeho dotisk (2002) a šesté knižní vydání (2007) jsou prakticky stejné podoby jako vydání čtvrté, odlišnosti najdeme v ceně nebo seznamu foglarovek.

Na obálce od Marko Čermáka používané od 4. knižního vydání Olympií vidíme tři chlapce v městské uličce nedaleko kostela. Jeho vzorem byl patrně pražský kostel sv. Haštala, zástavba vlevo také poměrně dobře odpovídá skutečné situaci v ulici Za Haštalem.

Ulice Za Haštalem na Starém Městě v PrazeUlice Za Haštalem na Starém Městě v Praze

Vydání od Mladé fronty a Olympie se liší v detailech žebříčku duševní zdatnosti, který rozděloval žáky do pěti kast. V druhém vydání je rozdělení následující: Smetánka Bedny (průměry 1,00 až 1,50), Legie zdatných (průměry 1,51 až 2,00), Průměrníci (průměry 2,01 až 3,00), Nuzáci (průměry 3,01 až 4,00) a Trosečníci (průměry 4,00 až 5,00). Nejlepší průměr má Kalčík (1,00), nejhorší Mlečka (4,24), průměr třídy je 2,52 [5, str. 190 - 191]. Vydání od Olympie mají kasty podobně pojmenované, ale rozdělení podle průměrů je jiné: Smetánka Bedny (průměry 1,0 až 2,0), Legie zdatných (průměry 2,0 až 3,5), Průměrníci (průměry 3,5 až 4,0), Nuzáci (průměry 4,0 až 4,5) a Trosečníci ducha (průměry 4,5 až 5,0). Nejlepší průměr má Kalčík (1,0000), nejhorší Mlečka (4,9985), průměr třídy je 3,32 [7, str. 176]. Pořadí chlapců je však ve většině případů v obou verzích seznamů stejné, ovšem číselné průměry jsou naopak téměř u všech žáků rozdílné.

Když Duben přichází byl také zpracován pro rozhlas (režie Jan Fuchs). Za hudebního doprovodu Štěpána Raka četl Alfred Strejček; poprvé v roce 1994 v pořadu Rádio na polštář na stanici Praha [1, str. 86]. Na rozhlasové vlny se četba několikrát vrátila i v dalších letech.

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19441. knižní vydáníKobes
1957časopisecké vydání (Pionýr)Mladá fronta
19702. knižní vydáníMladá fronta
19913. knižní vydáníOlympia
19954. knižní vydáníOlympia
19995. knižní vydáníOlympia
2002dotisk 5. vydáníOlympia
20076. knižní vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[2] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[3] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[4] Když Duben přichází, [online], dostupné z < http://www.foglarovec.cz/kdyz-duben-prichazi/>, [cit 2014-07-25]

[5] J. Foglar: Když Duben přichází, 2. vyd., Praha, Mladá fronta, 1970.

[6] J. Foglar: Když Duben přichází, 3. vyd., Praha, Olympia, 1991. ISBN 80-7033-106-2.

[7] J. Foglar: Když Duben přichází, 6. vyd., Praha, Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-024-3.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015