[ Webhosting profitux.cz ]
1. 8. 2014 (0:08) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Hoši od Bobří řeky

Příběh nás zavádí do Staré čtvrti, místa, kde žijí kamarádi Jirka a Vilík. V pátek 13. března se oba vrací ze školy a při cestě jsou napadení chlapci z Nové čtvrti. Jirka se s jedním z nich popere o míč.

Když se toho dne odpoledne potulují po ulici, osloví je mladý muž, který jim naznačuje, že s ním by mohli zažít daleko větší dobrodružství než pouliční rvačky. Tento muž, který se představí jako Rikitan, se s nimi ještě několikrát potkává. Během odpolední hrají zajímavé hry, ale hoši chtějí také jít v neděli někam na celý den. Rikitan však stále nemá zájem. Až jednou jim to slíbí. Ale chce, aby přivedli s sebou další dobré kamarády. Jiřík s Vilíkem se domluví asi na šesti hoších, ale v neděli se jich na místo srazu dostaví rovnou dvanáct.

Foglarova kresba Sluneční zátoky ke knize Hoši od Bobří řeky [převzato z katalogu Po stopách RŠ, Praha, Ostrov, 1997, s. 4]Foglarova kresba Sluneční zátoky ke knize Hoši od Bobří řeky [převzato z katalogu Po stopách RŠ, Praha, Ostrov, 1997, s. 4]

Chlapci podniknou svou první výpravu zpestřenou mnoha Rikitanovými hrami. Ke konci výpravy se spustí do temné rokle. Zde uzavřou smlouvu svého přátelství, kterou na místě zakopají a místo nazvou Roklí úmluvy. Tak vzniká jejich společenství. V týdnu se schází ke schůzkám ve městě a v neděli se vydávají na výpravy za město.

Při jedné schůzce jim Rikitan vypráví příhodu o chlapci Royovi a hoši se rozhodnou, že si budou říkat Hoši od Bobří řeky. Aby dokázali, že jsou znalí jako Roy, vymyslí Rikitan zkoušky (nazvané bobříky), které hoši plní po celý rok.

Hoši scházející se stále jen pod širým nebem, ale snaží se najít klubovnu. Tu objeví v altánu ve starém pivovaru a pojmenují ji Bobří hráz.

S blížícími se prázdninami se chlapci snaží zjistit, co chce s nimi Rikitan dělat. Ten jim nakonec oznámí, že zařídil možnost tábořit celé prázdniny na místě, nazvaném podle legendy o Royovi, Sluneční zátoka. Na tábořiště se vydávají hned se začátkem léta. Na místě zažívají mnohá dobrodružství, loví bobříky a také se potýkají s tajemnou Zelenou příšerou, ve které nakonec odhalí Rikitana. Několika hochům se podaří na táboře splnit podmínky všech bobříků. S koncem prázdnin se chlapci vrací do města. I ve školním roce však pokračují v pravidelné činnosti a dokonce získají novou hezčí klubovnu v domě U Modrého hroznu.


V životopise Jestřáb uvádí Hochy do Bobří řeky jako svůj nejstarší román pro chlapce. Dále píše, že na spásný námět přišel pozvolna až na prvních táborech ve Sluneční zátoce [1, str. 64 - 65]. Tam ovšem Dvojka tábořila od roku 1931 [2, str. 150]. Přesto však ve Foglarových v poznámkách a korespondenci lze najít plány na vydání jeho knihy již v roce 1926 a 1927 – nešlo však o vydání Hochů, ale Boje o první místo [3, str. 12 - 13]. Zajímavý článek, zabývající se právě těmito počátky Jestřábovi tvorby, byl publikován v Sborníku nezávislých foglarovců v roce 2013.

S rukopisem se Foglar přihlásil v roce 1933 do soutěže Melantrichu. Výsledkem sice nebylo knižní vydání, ale alespoň návrh na vydávání v příběhu ve Slovíčku, dětské příloze Českého slova. Příběh byl doprovázen přímo kresbami Foglara, přestože ty byly původně vytvořeny jen jako vzor pro ilustrátora. Ani zvýšení nákladu Českého slova však nepřesvědčilo Melantrich, aby knihu vydal knižně [4, str. 40].

Přebal 1. knižního vydání Hochů od Bobří řekyPřebal 1. knižního vydání Hochů od Bobří řekyObálka 8. knižního vydání Hochů od Bobří řekyObálka 8. knižního vydání Hochů od Bobří řeky

Ani další nakladatele se nepodařilo přesvědčit, že má smysl Hochy od Bobří řeky vydat. Zájem projevil jen Šeba, ale ten chtěl vydat ještě Boj o první místo, obě knihy však za minimální honorář [1, str. 70].

Cestu k prvnímu knižnímu vydání Hochů v nakladatelství Kobes v roce 1937 otevřela publikace Boje o první místo tamtéž o rok dříve. Knihu, včetně přebalu, ilustroval Zdeněk Burian [4, str. 42]. Vazba byla celoplátěná s motivem dvou stromů, existuje v sedmi variantách, přebal ve dvou [5].

Podobnou úpravu měla i další vydání. Druhé vyšlo v roce 1939, bylo doplněno o čtyři Burianovy kvaše, několik Foglarových perokreseb bylo ubráno [4, str. 43]. Existuje šest variant plátěné vazby a jedna, vzácná, poloplátěná [5].

Reklama na Kobesovo 2. vydání Hochů od Bobří řeky v Mladém hlasateli [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 9. 12. 1939, roč. 5, č. 15, s. 236]Reklama na Kobesovo 2. vydání Hochů od Bobří řeky v Mladém hlasateli [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 9. 12. 1939, roč. 5, č. 15, s. 236]

Třetí a čtvrté knižní vydání je z roku 1940. Tentokrát převládá provedení s poloplátěnou vazbou [5]. Součástí většiny výtisků tohoto vydání byl sešitek Moje záznamy o lovu bobříků vkládaný jako příloha [4, str. 44].

V roce 1941 vznikla v Kobesově nakladatelství edice KTO (Knihy táborového ohně), kde byly příběhy vydávány po sešitech. Pro jejich svázání dodával nakladatel zelené poloplátěné desky [5]. Hoši od Bobří řeky se staly prvním románem této edice, kde vyšly v devíti sešitech. Část nákladu sešitů však nechal Kobes sám svázat (desky byly však jiné, než ty v KTO) a tak vzniklo páté knižní vydání [4, str. 45].

Nabídka sešitového vydání foglarovek v Mladém hlasateli [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 8. 3. 1941, roč. 6, č. 28, s. 451]Nabídka sešitového vydání foglarovek v Mladém hlasateli [převzato z Mladý hlasatel, Praha, Melantrich, 8. 3. 1941, roč. 6, č. 28, s. 451]

Žádné Kobesovo vydání není značeno jako šesté a sedmé, ale patrně mezi lety 1941 a 1944 dvě vydání ještě vznikla, byla však značena jako třetí a čtvrté. Tyto exempláře vlastně vznikaly načerno a nakladatel se tak patrně vyhýbal placení autorského honoráře nebo daně za další vydání [4, str. 44 - 45].

Ještě existuje Kobesovo vydání z roku 1945. Bibliografický seznam na serveru foglarovec.cz ho uvádí jako dotisk sedmého. Oproti válečným vydáním se liší motivem na poloplátěných deskách, kde je mezi stromy doplněn měsíc a oranžové skály [5].

V poměrně krátkém rozmezí deseti let ještě vyšlo osmé knižní vydání v roce 1947 v nakladatelství Mladá fronta. Knihu z edice Knižnice časopisu Vpřed ilustroval Bohumír Čermák, byla vyrobena v brožované a vázané variantě [6].

Po roce 1948 se Hoši od Bobří řeky několik let vydání u nás nedočkali. Jako vůbec první foglarovka ale vyšli v Polsku v roce 1958. Teprve v roce 1965 byli na pokračování otiskováni v časopise Pionýr, příběh však nebyl dokončen (vyšla přibližně polovina v šesti pokračováních) [4, str. 46].

Přebal 9. knižního vydání Hochů od Bobří řekyPřebal 9. knižního vydání Hochů od Bobří řekyObálka 1. slovenského vydání Hochů od Bobří řekyObálka 1. slovenského vydání Hochů od Bobří řeky

Deváté vydání s ilustracemi Václava Junka dodala na knižní trh po 19 letech znovu Mladá fronta. O rok později vyšla také kniha pod názvem Chlapci od Bobrej rieky ve slovenštině. Deváté vydání bylo rychle rozebráno a tak v roce 1969 a 1971 vyšla dvě další, v poměrně velkém nákladu, v nakladatelství Blok [4, str. 46 - 47]. Desáté a jedenácté vydání mají rozdílný přebal, plátěné desky mají stejný motiv. U obou však existuje několik barevně odlišných variant desek. Desáté bylo ilustrováno Milanem Zezulou, jedenácté je bez ilustrací [5].

Přebal 10. knižního vydání Hochů od Bobří řekyPřebal 10. knižního vydání Hochů od Bobří řekyPřebal 11. knižního vydání Hochů od Bobří řekyPřebal 11. knižního vydání Hochů od Bobří řeky

V roce 1971 začal krajanský list Naše hlasy otiskovat příběh na pokračování. Vydávání bylo na zásah Foglara zastaveno. I v pořadí další vydání je z ciziny. V roce 1984 vydal knihu v malém nákladu 500 výtisků Daniel Strož v Německu (česky) [4, str. 47].

Dvanácté knižní vydání od Olympie z roku 1987 pak již zahájilo další vlnu vydávání foglarovek u nás. Brožovanou knihu vydanou k osmdesátým narozeninám autora ilustroval Miloslav Disman. V témže roce také vzniklo vydání v ruštině vydané péčí J. Hanzela. Kniha byla kvalitně vyvedena, zda však byla skutečně distribuována v Sovětském svazu, jak uváděla tiráž, není známo [4, str. 48].

Obálka knihy Hoši od Bobří řeky z roku 1987Obálka knihy Hoši od Bobří řeky z roku 1987Obálka vydání Hochů od Bobří řeky v esperantuObálka vydání Hochů od Bobří řeky v esperantu

V roce 1991 vznikla nová edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara. Olympia, v této době ještě ve spolupráci s Blokem, si dala za cíl vydat souborné dílo Jestřába. Jako první přišli na řadu právě Hoši – jejich celkově třinácté knižní vydání. Oproti dalším vydáním ze sebraných spisů má toto větší formát a uvnitř barevné ilustrace Marko Čermáka [7]. Rok 1991 znamenal ještě německé a druhé slovenské vydání.

Obálka 13. knižního vydání Hochů od Bobří řekyObálka 13. knižního vydání Hochů od Bobří řekyTitulní list 13. knižního vydání Hochů od Bobří řekyTitulní list 13. knižního vydání Hochů od Bobří řeky

Čtrnácté knižní vydání z roku 1993 (dotištěné v roce 1995) mělo již standardní podobu sebraných spisů [5].

Roku 1996 vyšli Hoši, jako první foglarovka, v esperantu. Kniha měla název La Knaboj de Kastora Rivero [4, str. 49].

Jubilejní patnácté knižní vydání bylo připraveno na rok 1997, k devadesátým narozeninám autora a šedesátému výročí prvního knižního vydání. Na obálce je původní Burianova ilustrace z přebalu, kniha taktéž obsahuje pamětní list [8]. Bylo také vyrobeno 300 zvláštních kusů s přebalem a volně vloženým pamětním listem [4, str. 49].

Obálka 15. jubilejního vydání Hochů od Bobří řekyObálka 15. jubilejního vydání Hochů od Bobří řekyPamětní list v 15. vydání Hochů od Bobří řeky z roku 1997Pamětní list v 15. vydání Hochů od Bobří řeky z roku 1997

Roku 1998 byli Hoši v brněnské tiskárně převedeni do Braillova písma [4, str. 49].

V edici sebraných spisů román ještě vyšel v šestnáctém (1999) a sedmnáctém vydání (2005), obě s dotisky [5].

Četnost vydání a dotisků svědčí o popularitě i kvalitě této knihy. Ivo Jirásek uvádí: „(…) Motivační stimul k lovu bobříků nás láká, abychom nejenom četli, ale sami intenzivně a hluboce prožívali. Je to zkrátka kniha, kterou by měl znát každý zážitkový pedagog. A to nejen proto, že přináší spoustu návodů a jeden z nejdůležitějších foglarovských výchovných impulsů (popis 13 bobříků), ale i příklad a ilustraci celoživotně ovlivňující činnosti vedoucího či instruktora (…)“ [8, str. 419].

Zvuková adaptace Hochů od Bobří řeky

Magnetofonová kazeta Písně ztraceného ráje - Hoši od Bobří řekyMagnetofonová kazeta Písně ztraceného ráje - Hoši od Bobří řeky

Hoši od Bobří řeky se také šířili po rozhlasových vlnách. Dne 30. května 1938 byla na stanici Praha vysílána rozhlasová hra na námět knihy. V roce 1965, od května do srpna, byli Hoši v programu stanice Československo jako rozhlasová hra na pokračování. V létě roku 1991byla kniha čtena v nedělním vysílání na pokračování [4]. Jako četba na pokračování v pořadech pro děti byla kniha nastudována v Českém rozhlase pod vedením Ladislava Rybišara. Za doprovodu Štěpána Raka vyprávěl Alfred Strejček.

Roku 2005 vyšla zajímavá kazeta (v té době již bohužel zastaralá technologie), která však byla natočena ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě již v roce 1998. Kazeta Písně ztraceného ráje Hoši od Bobří řeky s podtitulem Pocta Jaroslavu Foglarovi obsahuje příběhy Hochům od Bobří řeky, které Alfred Strejček namluvil pro Český rozhlas. Vyprávění je několikrát přerušeno písněmi od Štěpána a Jana Matěje Raka. Některé jsou textovány také Stanislavem Kadlecem.

Kreslený seriál Hoši od Bobří řeky

Při stém výročí narození Jaroslava Foglara, v květnu roku 2007, byl román Hoši od Bobří řeky vydán v úplně nové podobě - jako kreslený seriál. O grafické zpracování se postaral Milan Teslevič, který již ilustroval knihu Rychlé šípy ve Stínadlech. Příběh byl rozkreslen přibližně na sto komiksových stránek a byl vydán jako samostatná velkoformátová (210x297 mm) kniha [9]. Křest komiksu proběhl 5. května 2007 v Praze na Výstavišti během knižního veletrhu Svět knihy 2007. Ještě před prvním vydáním bylo otištěno několik částí komiksu v časopise SPJF Bobří stopou (první část komiksu v 53. čísle v červnu 2006).

Druhé knižní vydání kresleného seriálu je z roku 2013, patří tedy do produkce obnoveného nakladatelství Olympia. Vzhledově je podobné prvnímu vydání, jen desky mají trochu jiný odstín žluté.

Obálka 53. čísla časopisu Bobří stopouObálka 53. čísla časopisu Bobří stopouObálka komiksového vydání Hochů od Bobří řeky z roku 2007Obálka komiksového vydání Hochů od Bobří řeky z roku 2007

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1934časopisecké vydání (České slovo-Slovíčko)Melantrich
19371. knižní vydáníKobes
19392. knižní vydáníKobes
19403. knižní vydáníKobes
19404. knižní vydáníKobes
1941sešitové vydáníKobes
19415. knižní vydáníKobes
1941 - 19447. knižní vydáníKobes
1941 - 19446. knižní vydáníKobes
1945dotisk 7. vydáníKobes
19478. knižní vydáníMladá fronta
1958polské vydáníSlask Katowice
1965časopisecké vydání (Pionýr)Mladá fronta
19669. knižní vydáníMladá fronta
19671. slovenské vydáníMladé letá
196910. knižní vydáníBlok
1971kanadské vydání (česky)Naše listy
197111. knižní vydáníBlok
1984německé vydání (česky)Obrys/Kontur
198712. knižní vydáníOlympia
1987ruské vydáníDětskaja literatura
199113. knižní vydáníOlympia
1991německé vydáníVerlag
19912. slovenské vydáníGemini
199314. knižní vydáníOlympia
1995dotisk 14. vydáníOlympia
1996vydání v Esperantu(Třebíč)
199715. knižní vydáníOlympia
1998vydání v Braillově písmu(Brno)
199916. knižní vydáníOlympia
20001. dotisk 16. vydáníOlympia
20012. dotisk 16. vydáníOlympia
20033. dotisk 16. vydáníOlympia
200517. knižní vydáníOlympia
2006kreslený seriál - časopisecké vydání (Bobří stopou)SPJF
2007kreslený seriál - 1. vydáníOlympia
2008dotisk 17. vydáníOlympia
2013kreslený seriál - 2. vydáníOlympia

Použitá literatura

[1] J. Foglar: Život v poklusu, 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia, 2005. ISBN 80-7033-879-2.

[2] J. Foglar: Tábor ve Sluneční zátoce, 1. vyd., Praha, Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-020-5.

[3] P. Vyleta: Neznámá foglarovka? - Bylo to trochu jinak!, Sborník nezávislých foglarovců, Praha, Ostrov, 2012, č. 4, s. 12 - 13, ISBN 978-80-86289-75-5.

[4] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[5] Hoši od Bobří řeky, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/hosi-od-bobri-reky/>, [cit 2014-07-31]

[6] J. Foglar: Hoši od Bobří řeky, 8. vyd., Praha, Mladá fronta, 1947.

[7] J. Foglar: Hoši od Bobří řeky, 13. vyd., Praha, Olympia, 1991. ISBN 80-7033-149-6.

[8] I. Jirásek (editor): Fenomén Foglar, 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

[9] J. Foglar: Hoši od Bobří řeky (kreslený seriál), 1. vyd., Praha, Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-012-0