[ Webhosting profitux.cz ]
15. 8. 2015 (21:59) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Kulišáci

Kulišáci jsou druhý nejrozsáhlejší kreslený seriál Jaroslava Foglara, hned po Rychlých šípech. Většina jejich příběhů však byla později přetvořena na Rychlé šípy, a tak v průběhu času Kulišáci upadli téměř v zapomnění.


Vznik seriálu souvisí s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců, který začal vycházet roku 1956. Foglar s ním zahájil spolupráci roku 1962. Nabízel redakci i Rychlé šípy, ale jejich vydávání nebylo v tehdejší době ještě možné. Časopis však měl zájem o kreslený seriál o klubu ABC. Vzhledem k jeho zaměření bylo podmínkou, aby se v příbězích objevovaly věci okolo techniky. Dále klub měl být tvořen jak chlapci, tak děvčaty. Splnění obou podmínek nebylo asi pro Foglara příliš snadné, ale nakonec souhlasil a začal tvořit příběh družiny, pojmenované Kulišáci (nejprve Kulichové), podle svého vedoucího Míši Kulicha. Za kreslíře byl redakcí zvolen Jiří Krásl. Kreslený seriál však nebyl jeho doménou a tak měl z počátku s tvorbou určité potíže. Postupně se však v komiksové tvorbě zdokonalil [JP, str. 158].

Příběhy Kulišáků vycházely v ABC od ledna 1963 do června 1966. Během třech a půl roku vzniklo na 47 komiksových příběhů. V roce 1966 Foglar spolupráci s ABC omezil, neboť mu opět začaly vycházet knihy a věnoval se tak mj. přípravě nových. V časopise Kulišáky nahradil seriál Strážci od Vlastislava Tomana [JP, str. 159].

Srovnání Kulišáků (Kulišáci a bílá paní) a Rychlých šípů (RŠ běží za hradním strašidlem) [převzato z J. Foglar: Svorní gambusíni a jiné příběhy, Praha, Olympia, 1999, s. 309]Srovnání Kulišáků (Kulišáci a bílá paní) a Rychlých šípů (RŠ běží za hradním strašidlem) [převzato z J. Foglar: Svorní gambusíni a jiné příběhy, Praha, Olympia, 1999, s. 309]

Kulišáci se již dalšího pokračování nikdy nedočkali. Naopak, 32 jejich příhod bylo později, na přání Foglara, přepracováno Marko Čermákem na 40 pokračování kresleného seriálu Rychlé šípy [JP, str. 160]. Přehledná tabulka uvádějící souvislost mezi jednotlivými příběhy Kulišáků a Rychlých šípů je v [JP, str. 160 a 161] a [SG, str. 309].

Komiks nebyl zařazen ani do publikace Kreslené seriály Jaroslava Foglara z roku 1990, byl pouze zmíněn v souvislosti s Rychlými šípy.

Jedinou reedicí byl tak pouze samizdatový černobílý sešit z roku 1989 [JP, str. 161].

Nové oficiální vydání přišlo až v souboru Svorní gambusíni a jiné příběhy, ve kterém roku 1999 Olympia vydala prakticky všechny, tehdy existující, kreslené seriály (mimo Rychlé šípy). S ohledem na nesporný význam, přinejmenším ve smyslu, že publikování Kulišáků v ABC stálo na počátku nového vydávání Foglarova díla po několikaleté odmlce, byly do knihy zařazeny. Pro nové vydání byly některé kresby Jiřím Kráslem upraveny, nově a čitelněji byly vysázeny bubliny, byly odstraněny texty shrnující obsah předchozího dílu a Jiří Krásl také vytvořil novou úvodní ilustraci.

Obálka knihy Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999)Obálka knihy Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999)Obálka sešitu Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013)Obálka sešitu Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013)

Roku 2013 Kulišáky zařadila Olympia do sešitu stejného názvu, jako má kniha z roku 1999. Tento však obsahuje pouze čtyři Foglarovi kreslené seriály - kromě Kulišáků v něm najdeme Svorné gambusíny, Medvědí družinu a Boj na Čertovce. V tiráži je tento soubor poněkud zvláštně značen jako celkově 2. vydání (v Olympii první).

Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1963 - 1966časopisecké vydání (ABC)Mladá fronta
1999soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - 1. vydáníOlympia
2003soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - dotisk 1. vydáníOlympia
2013soubor Svorní gambusíni a jiné příběhyOlympia

Použitá literatura

[SG] J. Foglar: Svorní gambusíni a jiné příběhy, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-606-4.

[JP] V. Nosek: Jestřábí perutě, 1. vyd., Praha, Olympia, 1999. ISBN 80-7033-618-8.

[f] Kulišáci, [online], dostupné z <http://www.foglarovec.cz/kulisaci/>, [cit 2015-08-15]