[ Webhosting profitux.cz ]
31. 8. 2010 (22:10) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Časopis Mladý hlasatel

Vydávání časopisu pro školní mládež navrhl ředitelství Melantrichu Foglar na jaře roku 1935. Nabídl svou spolupráci a i tajně doufal, že se stane jeho redaktorem. Připravil i několik strojopisných ukázek, které byly zařazeny do ukázkového propagačního čísla. Časopis se z počátku jmenoval Malý hlasatel, na Mladý hlasatel byl přejmenován až později. Toto nulté prázdninové číslo bylo k dispozici zdarma. V září vyšlo znovu, jako 1. číslo a stálo 10 haléřů. Jako redaktor byl uveden Břetislav Mencák. Foglar byl zklamaný, ale generální ředitel Šalda ho zval vytrvale do Melantrichu, do propagace. Chtěl, aby poznal melantrišský provoz od začátku a v budoucnu s ním počítal i v redakci. Jestřáb nabídku přijal a stal se zároveň externím spolupracovníkem Malého hlasatele. Do časopisu přispíval různými zálesáckými radami, které nepravidelně vycházely v prvním a druhém ročníku. Z dalšího Foglarova nápadu - čtenářských klubů udělali „zkušení“ redaktoři Tábor mladých. V 35. čísle druhého ročníku je slíbeno, že Tábor mladých bude pozměněn. Stanou se z něj podle původního plánu Kluby Mladého hlasatele a na jeho stránkách budou mít jednu, která bude vyčleněna pouze pro klubovní záležitost. Externě ji připravoval a kluby řídil Jaroslav Foglar. Ve třetím ročníku se Foglar pilně věnoval klubům, ale napsal i několik nepravidelných rad.

V září 1938 vyšla 4 čísla 4. ročníku. Pak byla mobilizace a Mencák byl povolán do armády. Vydávání časopisu se na dva měsíce zastavilo. Ředitel Šalda však nechtěl přijít o prosperující časopis a tak sestavil novou redakci. V čele stál Dr. Karel Bureš, který předtím pracoval v týdeníku Star. Byl to nadšený sportovec a právě díky němu se sport dostával i na stránky časopisu. Druhým redaktorem byl Jaroslav Foglar. Pátým číslem 4. ročníku začal Mladý hlasatel podle Foglarových představ. Foglar psal úvodníky a k časopisu byli přizváni i další autoři - např. povídkář Otakar Batlička (zemřel během války v koncentračním táboře). Od 7. čísla (17. prosince 1938) se součástí časopisu stal kreslený seriál Rychlé šípy na konci výtisku. Kreslířem Rychlých šípů se stal JUDr. Jan Fischer, kterému Foglar opatřil fotografie Rychlých šípů, ve skutečnosti je nikdy neviděl. Mimo Rychlých šípů vytvořil Foglar v tomto ročníku ještě rubriku „Jak to vypadá ve vaší třídě“ a připravil Kuličkářský turnaj. Náklad čtvrtého ročníku byl 68 000 výtisků a existovalo 2755 klubů.

Obálka 16. čísla 5. ročníku MhObálka 16. čísla 5. ročníku MhObálka 32. čísla 5. ročníku MhObálka 32. čísla 5. ročníku MhObálka 43. čísla 5. ročníku MhObálka 43. čísla 5. ročníku Mh

V pátém ročníku byly dále otiskovány Batličkovy povídky a více byly zařazovány kresby Bohumila Konečného - Bimby. V říjnu 1939 Jestřáb obnovil Skautskou - Junáckou stezku, ve které psal různé návody. Náklad během tohoto ročníku vyšplhal ze 70 000 na 130 000 výtisků za týden. Přes různá opatření německých úřadů klubů také přibývalo - bylo jich 7 000. S časopisem spolupracovalo mnoho dalších autorů a tak Foglar dělal hlavně Kluby a Rychlé šípy. Další rubriky byly: Něco pro známkaře, Junácká stezka, Znaky měst, povídky, Hlídka mladých fotografů, Domácí dílna, sportovní stránka, Práce našich čtenářů, Půlhodinka němčiny, Mrzuté příhody Kačera Donalda, Klubovní stránka, soutěže, zajímavosti, Rychlé šípy.

Posledním ročníkem se stal šestý, přestože na jeho počátku to vypadalo velmi nadějně. Již od prvního ročníku byly do čísel vkládány romány na pokračování. V šestém ročníku to byl Foglarův nový román Záhada hlavolamu, který napsal po úspěchu seriálových Rychlých šípů. Šestý ročník dosáhl ke svému konci neuvěřitelnému nákladu - 207 000 výtisků za týden. Žádný časopis pro děti a mládež neměl nikdy předtím ani v současnosti vyšší náklad než Mladý hlasatel. Po zákazu Junáka v roce 1940 se kluby značně rozšířily - mnohé skautské oddíly a družiny se přihlásily jako klub MH. Ke konci ročníku jich bylo 24 600. Mnoho nových čtenářů žádalo redakci o znovu vytištění starších příhod RŠ. Melantrich proto připravil zvláštní vydání s názvem Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství jako dárek k Mikuláši.

Obálka 4. čísla 6. ročníku MhObálka 4. čísla 6. ročníku MhObálka 36. čísla 6. ročníku MhObálka 36. čísla 6. ročníku MhObálka 37. čísla 6. ročníku MhObálka 37. čísla 6. ročníku Mh

Časopis však stále vychovával mládež v českém duchu, a proto přišlo nařízení o zákazu jeho vydávání. Bylo to v době, kdy 38. číslo šlo do prodeje a 39. se připravovalo. 38. číslo 6. ročníku bylo posledním číslem Mladého hlasatele. Další připravované bylo rozmetáno.

Mladý hlasatel po válce (díky určitým zákonům) být obnoven nemohl a tak bohužel skončil během svého největšího rozmachu. Pokusy o jeho znovuvzkříšení proběhly na počátku 90. let. Týdeník měl stejný název a řídil ho Jan Šimáň. Jednalo se ale o pouhé neumělé napodobování původního Mladého hlasatele a časopis brzy skončil. Foglar toto dílo nepodporoval a byl přesvědčen o jeho nereálnosti. Druhý pokus učinil ing. Jiří Raba. Časopis se jmenoval pouze Hlasatel a měl pouze vycházet z určité tradice, nemělo jít o pouhé kopírování původních nápadů. Tato varianta se Foglarovi líbila více, ale bohužel časopis po 7 číslech také přestal vycházet. Pravděpodobně vydavatel čekal hned 100 000 náklady a ty se samozřejmě nedostavily. Kdyby mu ponechal delší dobu na rozjezd, možná bychom dodnes měli „novodobý Hlasatel“.

Přehled vydání Mladého hlasatele

 • rok 1935/1936: 44 čísel + nulté (desky celoplátěné šedobílé s červeným tiskem)
 • rok 1936/1937: 44 čísel (desky celoplátěné oranžové s bílým tiskem)
 • rok 1937/1938: 44 čísel + sešit k soutěži Poznej svou vlast (desky celoplátěné žluté se zeleným tiskem)
 • rok 1938/1939: 36 čísel +1 zvláštní (desky celoplátěné světlomodré se žlutooranžovým tiskem)
 • rok 1939/1940: 45 čísel (desky poloplátěné světlezelené s tmavozeleným tiskem)
 • rok 1940/1941: 38 čísel (poloplátěné červenofialové s černým tiskem)

Pozn. Ke každému ročníku byly vydávány speciální desky, do kterých si čtenář mohl nechat všechna čísla svázat. Snadněji se potom uchovávala a nápad vedl i ke sběratelství hlasatelů.

Přehled románů na pokračování

Do časopisů byly také vkládány romány na pokračování. (První číslo u románu udává ročník, druhé čísla časopisu, ve kterých dílo vycházelo.)

 1. R. Champbell: Pu Lorn Hrozný (I, 13 - 32)
 2. E. Fiker: Černý blesk (I, 33 - 44)
 3. J. M. Troska: Vládce mořských hlubin (II, 1 - 16)
 4. E. Fiker: povídka Tajemný dům (II, 17 - 18)
 5. P. Reboux: Emil to vyhrává (II, 19 - 32)
 6. J. Kudela: Mongolský zajatec (II, 33 - 44)
 7. E. Fiker: Společnost věčné punčochy (III, 1 - 16)
 8. J. M. Troska: Paprsky života a smrti (III, 17 - 34)
 9. J. Pecháček: Jarda s harmonikou (III, 35 - 43)
 10. J. Medula: povídka Nepřítel nad městem (III, 43 - 44)
 11. J. Mackwort: Tajemný tank (IV, 25 - 36)
 12. P. F. Westermann: První kadet (IV, 25 - 36)
 13. J. Hendryx: Ztracená loď (V, 1 - 13)
 14. J. London: Bílý tesák (V, 14 - 34)
 15. E. Fiker: povídka Tajná cesta (V, 35 - 37)
 16. O. Batlička: Rájem a peklem (V, 37 - 45)
 17. J. Foglar: Záhada hlavolamu (VI, 1 - 28)
 18. F. Běhounek: Tajemství polárního moře (VI, 28 - 38) - nedokončeno

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015