[ Webhosting profitux.cz ]
31. 8. 2010 (22:48) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Časopis Junák

Časopis Skaut-Junák (Junák) začal vycházet již v roce 1915 a je tedy nejstarším časopisem pro mládež u nás. Jeho vydávání bylo třikrát přerušeno, poprvé v roce 1940 kdy nacisté zakázali skautskou organizaci v Protektorátu Čechy a Morava úplně. Po válce byl obnoven, ale roku 1948 byl opět spolu s organizací zrušen. Znovu začal vycházet v letech 1968 - 1970 a obnoven byl až po dvaceti letech roku 1990. Od tohoto roku vycházel do roku 2005, kdy byla provedena velká obsahová a grafická změna. Od roku 2005 se také řeší zrušení vydávání tohoto časopisu v papírové podobě.

V 22. čísle 32. ročníku Junáka byl rozhovor s filmovými představiteli Rychlých šípůV 22. čísle 32. ročníku Junáka byl rozhovor s filmovými představiteli Rychlých šípů
V 16. čísle 32. ročníku Junáka se objevilo foglarovské téma - Rychlé šípyV 16. čísle 32. ročníku Junáka se objevilo foglarovské téma - Rychlé šípy

Jestřáb zahájil spolupráce s časopisem Junák roku 1923. V prosinci toho roku mu v časopise Junák vyšla povídka Vítězství a v roce 1924 další tři povídky. Stejný počet povídek dodal i v roce 1925. Další povídka, Dům hrůzy, vyšla až roku 1927, protože Foglar byl víceméně zaneprázdněn činností ve svém oddíle. Povídkami zásoboval časopis až do roku 1938, kdy se stal redaktorem Mladého hlasatele. V letech 1923 - 1938 jich pro Skaut-Junáka napsal přes 30. Navíc mu v letech 1933 - 1934 vycházel na pokračování román Boj o první místo.

Po válce přijal Foglar nabídku k vedení redakce Junáka. Mnozí starší činovníci však nepochopili jeho záměry a tak na jaře 1946 Jestřáb z Junáka odešel. Byl mu vyčítán příliš „hlasatelský styl“, přestože mnohokrát zmiňovaný malý formát měl Junák již v roce 1940. Předválečný Junák byl velmi suchopárný a Jestřáb se z něj snažil udělat opravdový časopis pro mládež, a to nejen skautskou. Jediné co se dalo novému Junáku vytýkat, byly obálky. Kvůli technickým problémům nedosahovaly takových kvalit jako předválečné hlubotiskové. Na knihtiskovém stroji však časopis kvůli vysokému nákladu nešlo tisknout. Většina výtek kolegů proti Foglarovi tedy byla spíše záminkou, jak Foglara dostat z dobře rozjetého časopisu.