[ Webhosting profitux.cz ]
31. 8. 2010 (23:23) | kategorie: Bibliografie | autor: Paja | Tisk

Časopis Vpřed

Vpřed začal vycházet 18. července 1945 jako časopis Svazu české mládeže. Časopis tiskla Mladá fronta a šéfredaktorem se stal Ota Šafránek. Odezva na časopis nebyla velká. Děti chtěly časopis větší, obsáhlejší a barevnější. Vpřed proto od 10. čísla vycházel ve formátu A4 a zvýšil počet stran na 16. Časopisu se však moc nedařilo a tak vydavatel začal hledat redaktora s praxí v dětských časopisech. Vedení SČM se dozvědělo o problémech Foglara s Junáckou edicí a nabídlo mu místo v redakci Vpředu, kde měl naprosto volnou ruku. První Foglarovo číslo bylo 18. z 9. dubna 1946. Celkově se změnila koncepce časopisu a i redakce. Byli do ní opět přizváni Karel Bureš, Jan Fischer, Bohumil Konečný - Bimba, Václav Junek,... Foglar obnovil osvědčené rubriky z Mladého hlasatele a s nimi i Rychlé šípy a čtenářské kluby. Z Junáka Foglar převedl do Vpředu román na pokračování Devadesátka pokračuje. První ročník vycházel nepravidelně kvůli nedostatku papíru, ale přesto se Vpřed stal opět časopisem s nejvyšším nákladem.

Obálka 8. čísla 3. ročníku VpředuObálka 8. čísla 3. ročníku VpředuObálka 33. čísla 3. ročníku VpředuObálka 33. čísla 3. ročníku VpředuObálka 36. čísla 3. ročníku VpředuObálka 36. čísla 3. ročníku Vpředu

V druhém ročníku byl opět zvětšen formát a objevil se i vkládaný román - Stínadla se bouří. Bylo to vůbec první vydání Stínadel. V průběhu roku se objevil další kreslený seriál: Výprava Toma Bartona, v každém čísle byly dvě povídky a byly zřízeny další kurzy - např. radiotelegrafie. Čísel druhého ročníku bylo 38, ale na prázdniny dostali čtenáři čtyřčíslo 39 - 42 s 60 příhodami RŠ. Během tohoto ročníku vycházely nálepky časopisu Vpřed - bylo jich dvacet a poslední vyšly také ve třetím ročníku, na jaře 1948.

Třetí ročník byl posledním foglarovským. Opět vycházely obrazové školy a také Film minulosti - kreslený seriál přibližující české dějiny. Po únoru 1948 však to šlo s časopisem špatně. SČM se rozhodl, že sloučí časopisy Junák a Vpřed, aby se ušetřil papír. Mimoto skauti se museli stát členy SČM a byl to začátek konce skautingu. Obsah Vpředu byl stále více orientován na ideály režimu a v posledním příběhu byly dokonce Rychlé šípy poslány na stavbu mládeže. V posledním čísle se Jestřáb se čtenáři rozloučil. Po prázdninách měl již vycházet nový sloučený časopis a on nebyl do jeho redakce přijat. S jeho odchodem zanikly i čtenářské kluby. Mladá fronta mu nabídla práci v redakci Mladého technika, ale tu on odmítl, protože zkrátka technik nebyl.

Ukázka seriálu ve 4. ročníku časopisu VpředUkázka seriálu ve 4. ročníku časopisu Vpřed

Kvalita nového velmi podporovaného časopisu Junáci, Vpřed! se číslo od čísla zhoršovala. Kvůli nezájmu o seriál na poslední straně o Emilu Holubovi povolala redakce Jana Fischera, který stvořil seriál o Jiskrovcích, který však není nepodobný Rychlým šípům. Autor seriálu je neznámý. Čtenářům volajícím po klubové činnosti byly připraveny čtenářské kroužky. Pravděpodobně si nikdo ze SČM neuvědomoval, že čtenářské kroužky zřídilo ve časopise Správný kluk během války i nacistické Kuratorium... Z původních 10 000 klubů zbylo 311 kroužků (registrovaných).

Obálka 1. čísla 4. ročníku - Junáci, Vpřed!Obálka 1. čísla 4. ročníku - Junáci, Vpřed!Obálka 39. čísla 5. ročníku VpředuObálka 39. čísla 5. ročníku Vpředu

Pátý ročník měl opět název Vpřed, byl stručnější a navíc Junáci museli i z názvu zmizet. Kvalita časopisu díky spolupracovníkům (např. Zdeněk Burian) stoupala, ale čtenářské kroužky během roku zanikly. Od roku 1950 však začal časopis opět ztrácet na úrovni. Vše bylo přeorientováno na právě vzniklou organizaci Pionýr a šestý ročník časopisu je měl i v názvu - Vpřed pionýři. Tentokrát délka názvu nevadila. Čtenářů ubývalo a tak je redakce dovedla 48. číslem do konce. Po prázdninách sedmý ročník nevyšel, ostatně nikdo se po něm nesháněl.

Přehled vydání Vpředu

 • rok 1945/1946: 38 čísel (desky nebyly vydány)
 • rok 1946/1947: 38 čísel + čtyřčíslo 39 - 42 Rychlé šípy (desky šedé s tmavomodrým tiskem)
 • rok 1947/1948: 45 čísel (desky žluté s červenohnědým tiskem)
 • rok 1948/1949: 48 čísel (světlezelené s modrým tiskem)
 • rok 1949/1950: 48 čísel (světlešedé s modrým tiskem)
 • rok 1950/1951: 48 čísel (světle béžové s hnědým tiskem)

Knižnice Rychlých šípů

Obálka vkládaného románu Tajemství domku u řeky do 4. ročníku VpředuObálka vkládaného románu Tajemství domku u řeky do 4. ročníku Vpředu

Vkládané romány po vzoru Mladého hlasatele začal Vpřed vydávat v druhém ročníku. První dvě knihy však měly vyjít dopředu knižně - Hoši od Bobří řeky a Záhada hlavolamu. Byla jim rezervována čísla 1 a 2, a proto svazek Stínadla se bouří byl označen jako 3. Později bylo jasné, že původní záměr se nezdaří a tak pořadová čísla 1 a 2 dostaly romány vydávané ve třetím ročníku.

 1. V. R. Bozděch: Souboj s osudem (III, 5 - 29)
 2. Tři dobrodružství - E. Cenek: Vzhůru na Mont Blanc (III, 30 - 35), G. Toonder: Haló, Martinique (III, 36 - 41), A. Gajdar: Čuk a Gek (III, 41 - 44)
 3. J. Foglar: Stínadla se bouří (II, 1 - 28)
 4. M. Bernard: Srub u Zlatého klíče (II, 29 - III, 4)

Vkládaný román Junáci, vpřed!

 1. N. Čukovskij: Tajemství domku u řeky (IV, od č. 25)

Knihovna časopisu Vpřed

 1. J. London: Chlapec na moři (V, 1 - 22)
 2. H. Fast: Do posledního muže (V, od č. 23)

Edice časopisu Vpřed

Tato edice existovala v letech 1947 - 1948 a vydávala ji Mladá fronta. Jako první svazek tu vyšli Hoši od Bobří řeky a druhým měla být Záhada hlavolamu. Místo ní vyšel román letce V. R. Bozděcha Gentlemani soumraku. Třetí a čtvrtý svazek této edice, Komando plukovníka Brenta a Stateční chlapci z přímoří, byly vydány již samostatně Mladou frontou, nezávisle na redakci Vpředu.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015