[ Webhosting profitux.cz ]
1. 9. 2010 (22:12) | kategorie: RŠ a Stínadla | autor: Paja | Tisk

Příběh v televizním seriálu Záhada hlavolamu

Příběh v seriálu Záhada hlavolamu je dost odlišný od stejnojmenné knihy. Filmaři totiž použili romány dva, Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří, ze kterých vytvořili svůj příběh.

Díl první

První díl začíná několika příběhy Rychlých šípů, které známe z kreslených seriálů. Je to příběh číslo 50 - Rychlé šípy sáňkují, příběh číslo 47 - Rychlé šípy loví bobříky, příběh číslo 41 - Rychlé šípy hrají divadlo a příběh číslo 43 - Rychlé šípy a samoletka.

Jednoho dne schovají Rychlé šípy Marynčáka, kterého pronásledují Vontové. Ten totiž tvrdil, že má ježka v kleci a ježek prý má pro Vonty velkou cenu. Rychlé šípy se rozhodnou, že začnou pátrat a prozkoumají Stínadla. K rozhodnutí je také přiměje to, že v této čtvrti ještě nikdy nebyli. Ve Stínadlech uvidí zvláštní inzerát, kde někdo nabízí za ježka v kleci motorku. Najdou také kresbu ježka v kleci na zdi. Usoudí z toho, že se asi bude konat nějaká pro Vonty významná akce. Najednou ale nějací Vontové začnou Rychlé šípy pronásledovat. Skryjí se proto před nimi ve starém dvoře.

Díl druhý

Dveře do tohoto dvora se ale zavřou. Objeví se skupinka čtyř Vontů, kteří si říkají Rezavé klíče. Za volný odchod požadují ale pomoc. Chtějí, aby Rychlé šípy vnikly do zahrady, kde sídlí Mažňákovi přívrženci. Rychlé šípy dostanou čtyři klíče, kterými mají otevřít nějaká dvířka. Rezaté klíče ale nechtějí pustit všechny, a proto u nich musí zůstat Červenáček. Rychlé šípy v zahradě najdou ona dvířka. Za nimi je chodba vedoucí do podzemní místnosti, kde najdou lístek, kde je psáno, že o ježku v kleci ví nejvíce kostelník od sv. Jakuba. Najednou někdo dvířka otevře. Je to Široko. Rychlé šípy ale neobjeví, tak zase odejde. Když se Rychlé šípy vrátí k Rezatým klíčům, zjistí, že Červenáček mezi nimi není. Vontové tvrdí, že ho sebrali Mažňákovci. Mažňák Červenáčka vyslýchá, proč šel do Stínadel a co tam hledal. Červenáček mu nechce odpovídat a tak ho Mažňák nechá vynést pod okap.

Díl třetí

Rychlé šípy přijdou vysvobodit Červenáčka. Červenáček tam ale zapomene čepici, tak se pro ni druhý den sám vydá. Když se ale vrací na Druhou stranu, je spatřen Mirkem a Jarkou. Další den Mirek přinese do klubovny žluté špendlíky. Ale jen čtyři. Červenáček, kterého ostatní podezřívají ze zrady, se urazí a uteče. Mirek také zjistil, že na papíru se vzkazem od Vrány, který našli ve Stínadlech je něco napsáno neviditelným písmem. Ohřejí papír žehličkou a objeví se jim zpráva, která je vyzývá, aby šli na červené schody, kde najdou kroniku. Vypraví se tam a pod pětibokým kamenem najdou krabici. V klubovně zjistí, že to je Vontská kronika. Čtou příběhy ze starých dob, o Vojtěchu Vontovi, kterému se nepodařilo zabránit ve velké bitvě mezi znepřátelenými Vonty.

Díl čtvrtý

Rychlé šípy čtou dále kroniku. Dozví se o průběhu velké bitvy. Jeden účastník však nedodržel úmluvu a místo pytle s vápnem nebo sazemi hodí kámen. Zasáhne jím vůdce protivníků - Roberta Komoura, který úraz nepřežije. Znovu se objevuje Vojtěch Vont, který chce, aby Stínadla žila v míru. Při pohřbu Komoura stínadelští ozdobí jeho štít žlutými kvítky. Ten večer svítí v oknech domů svíčky přívrženců Vojtěcha Vonta.

Protože je již pozdě, Rychlé šípy se rozhodnou, že kroniku budou číst opět druhý den při schůzce. Když ale přijdou ke klubovně, najdou ji vypáčenou a Vontská kronika je pryč. Večer se sejdou u Šmejkalovy ohrady, kde si znovu slíbí věrnost klubu. Při další cestě do Stínadel Mirek s Rychlonožkou najdou Červenáčka v zajetí Rezavých klíčů. Osvobodí ho a znovu se skamarádí, protože jim Čevenáček řekne, že tehdy šel do Stínadel pro svou čepici. Při cestě domů se schovají v jednom domě, kde je překvapí Široko. Ukáže jim ježka v kleci. Rychlé šípy ho ale nepřemůžou a Široko uteče.

Díl pátý

Rychlé šípy navštíví kostelníka od sv. Jakuba, který jim vypráví o Janu Tleskači. Tleskač se učil na zámečníka a pomáhal v kostele sv. Jakuba zvonit. Měl malou dílničku, kde stále něco vyráběl. Kostelník jim také řekne o jeho nešťastné smrti v kostele sv. Jakuba. Prý se houpal na provaze a spadl dolů. Rychlé šípy se dozvěděli, že si Tleskač psal deník. Nebyl ale nikdy nalezen.

Rychlé šípy se rozhodnou prozkoumat chodbu v Přístavní ulici 27. Jarka se vydal nejdříve prozkoumat dům sám. Nalezl sklep a v něm kamením zasypané ústí do podzemní chodby. Rychlé šípy se rozhodnou prozkoumat podzemí. Několik cest je slepých, ale nakonec dorazí do hřbitovní chodby, která končí dveřmi.

Díl šestý

Rychlé šípy otevřou dveře a vstoupí do kostela. Je to kostel sv. Jakuba. Vyjdou na věž a tam hledají jeho deník, který nakonec objeví Rychlonožka v nánosu prachu. Další den čtou v klubovně zápisy Jana Tleskače. Dozví se, že pracoval na určitém vynálezu. Měl ale také strach s osoby, kterou nazýval Em. Mezitím přijde jeden Vont, který jim zakazuje další pátrání ve Stínadlech. Rychlé šípy se rozhodnou, že budou pokračovat ve čtení, až Jindra uvaří čaj.

Díl sedmý

Poté co Jindra uvaří čaj, hoši pokračují ve čtení deníku. Zjistí, že Tleskač sestavoval létající kolo. První zkušební let ale nedopadl úplně dobře, protože se mu zaseklo kormidelní křidélko a s kolem havaroval do stromu. Přečtou i zápis z posledního dne života Jana Tleskače. Text končí uprostřed stránky, uprostřed věty. Jarku napadne, co se asi ve věži stalo. Že Em pravděpodobně shodil Tleskače z věže. V deníku také najdou zmínku o dílně Jana Tleskače. Měla by stát v Klempířské ulici. Úspěšně ji najdou, ale prozradí se, když Červenáček zakopne. Oknem se na dvůr dívá nějaký muž, ale naštěstí je nespatří. Rychlé šípy překopou podlahu v dílně a najdou tam dutou cihlu, ve které je nějaký papír. Byl to plánek kola, které stavěl Jan Tleskač. Je ale velmi poškozený. Najednou dovnitř vejde muž s lucernou. Později zjistí, že to byl Em.

Díl osmý

Rychlé šípy utíkají pryč. Za nimi běží Mažňák. Náhodou doběhnou k místu, kde je dům s podzemní chodbou. Jindrovi ale upadne baterka a tak Mažňák zjistí, v jakém domě zmizeli. Rychlé šípy vejdou do podzemní chodby. Mažňák ji objeví také, ale protože nemá světlo, tak je nemůže následovat. Rychlé šípy pokračují dále a dojdou do kostela sv. Jakuba, kde právě začíná Vontská rada. Vyslechnou je, jak bude probíhat boj o Velké Vontství mezi Losnou a Mažňákem. Když Vontská rada odejde, přivlečou Mažňákovci Losnu a bijí ho. Rychlé šípy ho zachrání a odvedou do hřbitovní chodby. Spřátelí se s ním a naučí ho vyndávat ježka z klece. Za to chtějí, aby jim ho půjčil, až ho získá. Losna jim také řekne, že Mažňákovci chtějí chytit Široka do jámy, kterou vykopali za zdí ve Slepé uličce. Losna také ví, kde se Mažňákovci budou radit. Může tam jít ale jen jeden. Losem vyberou Červenáčka. Tomu dá Losna list ginga - poznávací znamení. Ten se mu také hodí, když ho zastaví stráž. Červenáček se málem prozradí, když shodí železnou trubku, ale Mažňák ho nespatří. Zjistí tedy kompletní plán, jak chce Mažňák Široka lapit. Losna vymyslí plán, že bude čekat v okně nad jámou a až se Široko objeví na zdi, tak na něj zavolá a pomůže mu.

Díl devátý

Široko Vontům úspěšně uniká po střechách domů. Vběhne do Slepé uličky a vyleze na zeď. Losna mu hodí lano, ale Široko ho nepoužije. V jednom domě ho dohoní Rychlé šípy. Široko ale opět uteče. Přesunuje se po okapu, který se ale utrhne. Široko se poraní a tak mu Rychlé šípy pomůžou. Široko si sundá masku a Rychlé šípy zjistí, že je to Velký Vont. Chce jim dát ježka v kleci, ale Rychlé šípy to odmítnou. Mirek si půjčí převlek, aby odlákal Vonty.

Když jdou Rychlé šípy další den znovu do Stínadel, přepadnou je Vontové. Mirek předstírá zranění, které je zachrání. Když přijdou do kostela sv. Jakuba, probíhá tam již volba Velkého Vonta. Právě začíná zápas, který vyhraje Mažňák. Potom oba oznámí svůj objev ve Stínadlech - podzemní chodbu. Stav boje je nerozhodný, ale Losna ještě doplní, že umí vyndat ježka z klece. Velký Vont přizná, že byl Široko a půjčí Losnovi ježka v kleci. Losna ho vyjme a opět vrátí do klece. Díky tomu odstupující Velký Vont jmenuje novým Velkým Vontem Otakara Losnu. Začíná znít píseň Vontů, ale do kostela si cestu proráží nějaký muž. Sebere hlavolam a prchá do podzemní chodby. Tam ale uklouzne a spadne do stoky, kde ježka v kleci utopí. Zjistí se, že tento muž je otec Mažňáka a také mistr Jana Tleskače - Em. Losna se ještě pokouší ježka vylovit, ale marně. Ani Rychlé šípy nemají štěstí a tak odchází domů, na Druhou stranu.

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015