[ Webhosting profitux.cz ]

Eldorado byl dobrodružně laděný internetový časopis určený zejména pro děti a mládež. Jeho obsah byl tvořen mladými redaktory, kteří si jej samostatně vedli. Všechna dříve vydaná čísla Eldorada jsou dostupná v archivu.

Časopis vznikl na podzim roku 2008 v komunitě zdejšího diskusního fóra na popud Jana Šubrta. Prvních 22 čísel a dva speciály Klubovní stezkou vznikly pod řízení Jakuba Vlacha, dále redakci vedl Tomáš Fiala. V říjnu 2011 se 30. číslem vydávání Eldorada na nějaký čas zastavilo. Chod redakce se, s určitými peripetiemi, podařilo po dvou letech znovu obnovit a světlo světa spatřila čísla pátého ročníku, kdy v čele redakce stála Martina Štětinová. V červnu 2014 vyšlo dosud poslední číslo (celkově 38.) Eldorada.

Ukázka ilustrací z Eldorada od pana JunyUkázka ilustrací z Eldorada od pana Juny
Internetový časopis Eldorado
Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015