[ Webhosting profitux.cz ]

Kviz Přístav volá

Označte správnou odpověď (vždy jen jedna) a klikněte na tlačítko Vyhodnotit. Vaše odpovědi budou zkontrolovány a hned opraveny. Správné odpovědi jsou po vyhodnocení tučně.

Tento kviz pro vás připravil Jan.

 1. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jak se jmenuje hlavní hrdina této knížky?
  Jiří Dražák
  Jiří Dražan
  Jiří Šperk
 2. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Na co si Jiří šetřil peníze?
  na jízdní kolo
  na koloběžku
  na létající kolo
 3. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jak Jiří na začátku knížky přišel o své ušetřené peníze?
  Musel je dát svým rodičům, protože byli ve špatné finanční situaci.
  Byly mu ukradeny.
  Musel je dát svým rodičům, kteří je půjčili bratrovi Jirkova otce, protože měl potíže v práci.
 4. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Kolik členů měla Michalova banda předtím, než tam přišel Jiří?
  4
  5
  6
 5. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jak se jmenoval Jiřího nepřítel ze třídy?
  Karel Šmíd
  Ota Šperk
  Tonda Pazderů
 6. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.U koho strávil Jiří prázdniny?
  u dědy
  u strýce
  u babičky
 7. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jak se jmenoval Jiříkův veliký kamarád a vzor?
  Tonda Pazderů
  Vláďa Vilemín
  Láďa Vilemín
 8. Obrázek - otázka zodpovězena špatně. Z čeho byl Jiří ve škole neprávem obviněn?
  z roztrhání třídní knihy
  z roztrhání spolužákovi žákovské knížky
  z krádeže
 9. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Co to je Modrý život a kdo ho vymyslel?
  Ten kdo žil Modrým životem se musel každý den nabarvit na modro. Jeho tvůrce není znám.
  Modrý život ukládá dodržovat určité zásady slušného a čestného chování. Vymyslel ho Láďa Vilemín.
  Modrý život ukládá dodržovat určité zásady slušného a čestného chování. Vymyslel ho Jiří Dražan.
 10. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jak končí příběh této knížky?
  Láďa odjede s rodiči do Dánska, protože si tam jeho otec našel lepší práci.
  Láďa se pohádá s Jiřím a rozejdou se.
  Láďa odjede s rodiči do Německa, protože si tam jeho otec našel lepší práci.
 11. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.Jaký byl původní název knihy?
  totožný se současným, Přístav volá
  Modrý život Jiřího Dražana
  Modrý život
 12. Obrázek - otázka zodpovězena špatně.V jakém nakladatelství tato kniha poprvé vyšla?
  Melantrich
  Kobes
  České slovo - Slovíčko

Zpět k přehledu kvizů

Jaroslav Foglar
Info o stránkách a kontakt
Vytvořil Pavel Novotný © 2005 - 2015