[ Webhosting profitux.cz ]
11. 8. 2017 (21:33) | autor: Paja | Tisk

Nové foglarovské VTZ

V letošním roce byly vyrobeny dvě nové výroční turistické známky vážící se k osobě Jaroslava Foglara. První z nich (No. 2026) byla vydána u příležitosti otevření Muzea Jaroslava Foglara v Ledči nad Sázavou, kde v prostorách hradu byla připravena nová expozice věnovaná Jestřábově životu a dílu. Druhá VTZ (No. 2033) s názvem „1907 – Let Jestřába – 2017“ připomíná letošní 110. výročí narození spisovatele.

Více informací na https://www.turisticke-znamky.cz/vyrocni-znamky.html